WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

____________________ ціна ______________ сума ___________.
2. __________________ у кількості ____________________ ціна ______________ сума ___________.
Загальна вартість переданої давальницької сировини становить _____________________________.
3.3. Якість сировини повинна відповідати _________________________________________________.
3.4. Приймання давальницької сировини за кількістю і якістю проводиться _____________________.
3.5. У разі недоброякісності наданої давальницької сировини Замовник зобов'язаний провести заміну сировини в термін ________з моменту складання акта про недоброякісність давальницької сировини.
4. Порядок розрахунків
4.1. Вартість виконаних робіт за цією угодою становить ____________________________________.
4.2. Форми оплати ____________________________________________________________________
(грошова, частиною сировини, частиною готової продукції, комбінована)
4.3. Терміни оплати: аванс (завдаток) ______протягом _________з моменту підписання цього договору в розмірі______;
остаточний розрахунок _________ протягом _________ з моменту підписання акта здачі-приймання готової продукції у розмірі _________.
4.4. Оплата матеріальними цінностями відбувається на підставі акта прийому-передачі. __________
5. Порядок здачі-приймання готової продукції
5.1. Переробка давальницької сировини Виконавцем у готову продукцію має бути здійснена протягом ____________ (вказується термін) з моменту отримання давальницької сировини. Про готовність продукції до приймання Виконавець письмово (факсом) повідомляє Замовника.
5.2. Здача-приймання готової продукції здійснюється сторонами за актом протягом _________ з моменту повідомлення Замовника про готовність продукції до приймання.
5.3. Пункт здачі-приймання _____________________________________________________________
5.4. Доставка готової продукції здійснюється ______________________________________________
(Замовником або Виконавцем)
за рахунок _________ у такому порядку __________________________________________________.
5.5. У термін _________ після підписання акта здачі-приймання Виконавець зобов'язаний надати Замовникові звіт про використання сировини, дані про відходи, придатні до використання і реалізації.
6. Термін дії цього договору
6.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту його остаточного виконання до "___"__________199___р.
6.2. Цей договір може бути пролонгований за угодою сторін.
7. Відповідальність сторін
7.1. Ризик випадкової загибелі або псування сировини Замовника з моменту передачі його за актом приймання-передачі Виконавцеві і до моменту передачі готової продукції за актом приймання-передачі Замовнику несе Виконавець. За втрату сировини Виконавець відшкодовує її вартість Замовнику
в розмірі _______________, а також сплачує штраф у розмірі _______________.
7.2. За несвоєчасну поставку сировини Замовник сплачує Виконавцеві штраф (пеню)
у розмірі ____________________. За домовленістю сторін також можуть бути переглянуті строки виконання договору, про що буде складено додаток до договору.
7.3. У разі несвоєчасного виконання робіт з переробки давальницької сировини або несвоєчасного повідомлення Замовника про готовність продукції до приймання Виконавець сплачує пеню за кожен день прострочення в розмірі _______________.
7.4. У разі несвоєчасного вивезення готової продукції Замовником останній сплачує пеню за кожний день затримки в розмірі _________.
7.5. У разі несвоєчасної оплати Замовником авансу або вартості виконаних робіт останній сплачує Виконавцю пеню в розмірі ___________ за кожен день прострочки.
7.6. За необгрунтоване розірвання договору в односторонньому порядку винна сторона сплачує штраф у розмірі __________.
8. Порядок вирішення спорів
8.1. Усі спори між сторонами, за якими не була досягнута угода, розв'язуються відповідно до законодавства України в арбітражному суді.
8.2. Сторони встановлюють, що всі можливі претензії за цим договором повинні бути розглянуті сторонами протягом _________ днів з моменту отримання претензії.
9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
9.1. Замовник
Місцезнаходження офісу _______________________ Поштова адреса та індекс_________________
Телефон __________________, факс _________________
Розрахунковий рахунок ?______ у _______________ МФО ______________, код ЄДРПОУ ________
9.2. Виконавець
Місцезнаходження офісу __________________________ Поштова адреса та індекс______________
Телефон __________________, факс _________________
Розрахунковий рахунок ?______ у _________________ МФО _____________, код ЄДРПОУ _______
9.3. Сторони зобов'язуються негайно письмово повідомляти одна одну у разі зміни відомостей, зазначених у пункті 9 цього договору.
Замовник ___________________________ (_______________)
М.П.
Виконавець ___________________________ (_______________)
М.П.
Додаток 7
Закон України
Вводиться в дію постановою ВР 328/95-ВР від 15.09.95 р.
Норми Закону у частині сплати податку на додану вартість поширюються тільки на виконання зобов'язань за векселями, виданих платниками подат-ку до набрання чинності Законом 168/97-ВР від 03.04.97 р.
Стаття 1.
Визначення термінів і понять
У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:
давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або їїчастини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику;
операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - операція з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини), ввезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах належать операції, в яких сировина замовника, на конкретному етапі її переробки, становить не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції;
замовник - суб'єкт господарської

 
 

Цікаве

Загрузка...