WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

простий вексель при вивезенні готової продукції з митної території України (на повну суму в разі вивезення готової продукції в повному обсязі, частково в разі часткового вивезення готової продукції, якщо український виконавець документально підтверджує оплату ввізного мита, ПДВ та акцизного збору (на підакцизні товари) на частину не вивезеної з України готової продукції* 006
13. Сплачена пеня у випадку невивезення готової продукції за кожен день прострочення у розмірі 0,3 відсотка митної вартості давальницької сировини (не більше контрактної вартості не вивезеної готової продукції) 81 51
14. Нарахована курсова різниця на суму дебіторської заборгованості
а) при збільшенні курсу валюти 1.
2. 62, 76
48 48
80
б) при зменшенні курсу валюти 1.
2. 18
80 62, 76
18
* Готова продукція, що вироблена із давальницької сировини іноземного замовника і вивозиться з митної території України, не обкладається вивізним митом, податком на додану вартість та акцизним збором. Митні збори при ввезенні давальницької сировини і вивезенні виготовленої з неї готової продукції сплачуються на загальних підставах.
Варіант II. Вивезення давальницької сировини резидентом для її переробки за межами митної території України
? з/п
Зміст операцій ? при подвій- них провод-
Рахунки
ках Дебет Кредит
1. Сплачений митний збір при оформленні вантажно-митної декларації на вивезення давальницької сировини резидента за межі митної території України 1.
2. 18
20 51
18
2. Відображено передачу давальницької сировини на переробку нерезиденту на окремому субрахунку 05/7 "Матеріали, передані в переробку на сторону"
05/7
05/1
3. Сплачений митний збір при ввезенні готової продукції на митну територію України 1.
2. 18
20 51
18
4. Сплачено ПДВ при ввезенні готової продукції на митну територію України 68 51
5. Списана вартість переданої на переробку давальницької сировини, що була використана на виробництво готової продукції (без вартості сировини, що передана нерезиденту в оплату послуг)
20
05/7
6. Вартість послуг нерезидента з переробки давальницької сировини 1.
2. 18
20 60
18
7. Оприбутковано виготовлену з давальницької сировини готову продукцію за фактичною собівартістю 40 20
8. Оплачені послуги нерезидента за переробку давальницької сировини валютою 60 52
9. Оплачені послуги нерезидента за переробку давальницької сировини переданою нерезиденту сировиною (вартість разом з ПДВ) 1.
2. 60
46 46
05/7
10.
Зменшено податковий кредит на суму ПДВ, що відноситься до вартості переданої нерезиденту в оплату послуг сировини 1.
сторно
2.
3.
68
18
05/7
67/2
67/2
18
11. Курсові різниці, що виникли при розрахунках із виконавцем угоди з переробки давальницької сировини - нерезидентом:
а) при збільшенні курсу валюти 1.
2. 18
80 60
18
б) при зменшенні курсу валюти 1.
2. 60
48 48
80
Варіант III. Отримання давальницької сировини від резидента для її переробки в готову продукцію (облік у виконавця)
№ Зміст операцій ? Рахунки
з/п пров. Дебет Кредит
1. Оприбуткована на позабалансовому рахунку отримана від замовника давальницька сировина 002 -
Затрати з переробки давальницької сировини:
а) нарахована зарплата, податки і збори 1. 18 65, 68, 69,70
2. 20 18
2. б) списано витрачену власну сировину й матеріали на надання послуг з 1. 18 05, 06
переробки давальницької сировини 2. 20 18
в) інші витрати 1. 18 відпові-дні рахунки
2. 20 18
3. Визначена вартість наданих послуг з переробки давальницької 1. 62, 76 48
сировини 2. 48 46
Нараховано ПДВ
4. а) до 1 жовтня 1998 р. 46 67/1
б) після 1 жовтня 1998 р. 46 68
5. Списано затрат на надання послуг з переробки давальницької сировини 46 20
6. Оплата за надані послуги коштами 50, 51 62, 76
7. Оплата за надані послуги сировиною 1. 18 62, 76
2. 05/1 18
8. Оплата за надані послуги часткою готової продукції 1. 18 62, 76
2. 40 18
9. ПДВ по оплаті послуг, наданих до 1 жовтня 1998 р. 67/1 68
10. Списана з обліку вартість давальницької сировини, використаної на виробництво готової продукції - 002
Варіант IV. Передача на переробку давальницької сировини резиденту (облік у замовника)
№ Зміст операцій ? Рахунки
з/п пров. Дебет Кредит
1. Відображено в обліку вартість відвантаженої для переробки сировини 05/7 05/1
Одержано від виконавця акт виконаних робіт з переробки сировини:
2. а) на суму без ПДВ 1.
2. 18
20 60
18
б) на суму ПДВ
- до 1 жовтня 1998 р. 67/2 60
- після 1 жовтня 1998 р. 68 60
3. Списано вартість сировини, використаної на виготовлення готової продукції 20 05/7
4. Оприбуткована готова продукція, виготовлена із давальницької сировини (по собівартості) 40 20
5. Оплачено виконавцю угоди за переробку давальницької сировини
а) коштами 60, 76 50,51
б) частиною сировини, виданої на переробку 1. 60,76 48
- без ПДВ 2.
3. 48
46 46
05/7
- на суму ПДВ 4. 46 68
в) частиною готової продукції 1. 60,76 48
- без ПДВ 2.
3. 48
46 46
40
- на суму ПДВ 4. 46 68
АФ "Контракти-Аудит": Емілія ОРКУШ, Юлій СМЕЯН, Олена ХОЛОЩАК
Додаток 6
Договір
на переробку давальницької сировини
м. _____________________ "___"________199___р.
Замовник ____________________________________________________________________________
(найменування підприємства)
в особі директора__________________________, який діє на підставі__________________________
з однієї сторони, і Виконавець_______________________________________________________________________________
(найменування підприємства)
в особі________________________________, який діє напідставі_____________________________,
з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.
1. Предмет договору
Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати відповідно до умов цього договору роботу з обробки, збагачення або переробки давальницької сировини __________ у готову продукцію, а Замовник зобов'язується прийняти готову продукцію____________ і оплатити проведену роботу.
2. Характеристика виконуваних Виконавцем робіт
2.1. Результатом виконаних робіт за цим договором є ______________________________________.
(указати точне найменування готової продукції)
2.2. Кількість виготовленої продукції _____________________________________________________.
2.3. Якість виготовленої продукції повинна відповідати таким умовам:_________________________.
3. Давальницька сировина
3.1. Виготовлення готової продукції проводиться з давальницької сировини Замовника, за винятком матеріалів _________________, які за умовами цього договору надав Виконавець.
3.2. Продукція виготовляється з такої давальницької сировини:
1. __________________ у кількості

 
 

Цікаве

Загрузка...