WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Еліт” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Еліт” - Курсова робота

прибутку до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання фонду приймає вищий орган управління товариства. Резервний фонд має цільове призначення, тому його кошти на інші цілі не використовуються. Обов'язковим фондом у товаристві є також фонд сплати дивідендів. Цей майновий фонд теж формується з чистого прибутку товариства.
Інші фонди створюються, якщо це передбачено статутом товариства (наприклад, житловий фонд, валютний фонд, страховий фонд).
Майнові права в акціонерному товаристві. Купуючи акцію, акціонер відчужує своє майно до статутного фонду товариства. За це майно акціонер дістає специфічне право - право участі в акціонерному товаристві. Зміст цього права визначено законами України "Прогосподарські товариства" (статті 10, 11, 26, 29, 30, 33, 35, 36 і 38) та "Про цінні папери і фондову біржу" (статті 4. 5, 8 і 9).
Право участі в акціонерному товаристві за змістом є комплексним. До нього входять як майнові права та обов'язки акціонера, так і членські (управлінські) права та обов'язки. До майнових прав акціонера належать такі права:
o брати участь у розподілі прибутків товариства;
o отримувати частку прибутку товариства у вигляді дивідендів;
o отримувати частку вартості майна товариства у разі його
ліквідації. Ця частка має бути пропорційною вартості акцій, які
належать акціонерові;
o розпоряджатися акціями: продавати, передавати, відчужувати іншим способом у порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства;
o заповідати акції у спадщину;
o купувати додатково випущені акції товариства.
Акціонер несе майнові обов'язки стосовно товариства. Він зобов'язаний оплачувати основні та додаткові акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами товариства. Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, визначені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства. У разі несплати у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу, якщо статут товариства не передбачає іншої санкції. При несплаті платежів за акціями протягом трьох місяців після встановленого строку платежу товариство має право реалізувати ці акції в порядку, передбаченому статутом.
Акціонери несуть ризик відповідальності за зобов'язаннями товариства в межах належних їм акцій. До членських (управлінських) та інших прав та обов'язків акціонерів належать такі:
o входити у товариство і виходити з нього;
o брати участь у загальних зборах акціонерів;
o обирати і бути обраними до органів товариства: спостережної ради, правління, ревізійної комісії;
o брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному статутом товариства і законодавством;
o отримувати інформацію про діяльність товариства.
На вимогу акціонера товариство зобов'язане надавати йому річні баланси, звіти, протоколи зборів. Акціонери зобов'язані: додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, нести інші обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами.
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВАТ " Еліт "
Оцінку ефективності ВАТ " Еліт " здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2003 - 2004 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ВАТ " Еліт " наведено в табл 2.
Таблиця 2.
Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ " Еліт " протягом 2003- 2004р.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства протягом Звітний період
2003р. 2004р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн. 18650,91 16167,92
2 Акцизні збори, тис. грн. 39,96608 40,41984
3 Мито і митні збори, тис. грн. 86,59423 94,31346
4 Транспортні витрати, тис. грн. 1265,597 1482,06
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. 666,1039 673,6634
6 Складські витрати, тис. грн. 333,0512 134,7333
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 319,7302 215,573
8 Страхові витрати, тис. грн. 79,93215 53,89363
9 Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 66,6096 134,7333
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 44034,22 38497,97
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 6661,039 6736,636
12 Ціна імпорту, тис. грн. 13,32256 14,14656
13 Кількість імпорту, т. 2930,857 2694,654
14 Коефіцієнт кредитного впливу 1,362335 1,377861
15 Експортна виручка за умова надання комерційного кредиту, тис. грн. 84002 87008,9
Оцінку ефективності ВАТ " Еліт " здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
СН = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1),
де
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.
ССКЛ - складські витрати, тис.грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн.
ССТР - страхові витрати, тис.грн.
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
СН 2004=1482,06+673,6634+134,733+215,573+53,89363+134,7333=2694,6566 (тис.грн.)
СН 2003 =1265,597+666,1039+333,0512+319,7302+79,93215+66,6096=2731,0241 (тис.грн.)
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = СК + СН + СА + СМ (2),
де
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн.
СН - накладні витрати, тис.грн.
СА - акцизні збори, тис.грн.
СМ - мито і митні збори, тис.грн.
СЗТ ІМП 2004= 16167,92+2694,6566+40,41984+94,31346=18997,31(тис.грн.)
СЗТ ІМП 2003 =18650,91+2731,0241+39,96608+86,5942321508,49 (тис.грн.)
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС К
ВРЕКС Г = (3),
ККВ
де
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
87008,9
ВРЕКС Г 2004 = = 63147,81(тис.грн.)
1,377861
84002
ВРЕКС Г 2003 = =61660,31 (тис.грн.)
1,362335
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4),
де
ЦІМП - середня ціна імпорту, тис.грн.
NІМП - кількість імпорту, т.
ВРІМП 2004= 14,14656*2694,654=38120,08 (тис.грн.)
ВРІМП 2003 = 13,32256*2930,857=39046,52 (тис.грн.)
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ЕКС = СВИР + СПВ (5),
де
СВИР - виробнича собівартість, тис.грн.
СПВ - позавиробничі витрати, тис.грн.
СЗТ ЕКС 2004= 38497,97+6736,636=45234,606 (тис.грн.)
СЗТ ЕКС 2003 = 44034,22+6661,039=50695,259 (тис.грн.)
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
ПІМП = ВРІМП - СЗТ ІМП (6),
де,
ВРІМП - виручка

 
 

Цікаве

Загрузка...