WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Еліт” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Еліт” - Курсова робота

не несе відповідальності за невикористання строків поставки або за непоставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.
4. ОПЛАТА
4.1Оплата повинна проводитися у формі документарного інкасо.
Оплата повинна проводитись в повному обсязі на рахунок Продавця в наступну адресу:
Україна, м. Пєтушкі, вул. Франка 45, РР № 90897867564567 в АКБ "Надра", МФО № 090978, з зазначенням номера рахунку-фактури Продавця, як підстави для оплати.
4.2. Продавець має право зводити баланс між будь-якою сумою, що належить Продавцю та будь-якою сумою, що належить Продавцю від Покупця.
5. ГАРАНТІЯ
5.1. Продавець дає гарантію, що всі Товари не мають дефектів, пов'язаних з матеріалом, із якого вони виготовлені, або з процесом його виробництва, на період 12 (дванадцяти) місяців з дати його першого використання на території користувача.
5.2. Товари, чи їх частина, до роботи яких Покупець пред'являє претензію відповідно до п.7 Контракту, повинні знаходитись у Покупця або іншою вповноваженою Продавцем особою.
6. УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ.
6.1. Товари Продавця повинні мати стандартну експортну комерційну упаковку, придбану для транспортування судном або вантажівкою.
6.2. Усі мішки повинні з двох протилежних боків мати наступне маркування фарбою, що не змивається:
Адреса кінцевого отримувача: фірма" Versage ", вул. Нарлин 12, м.Ліон,Франція,69900,тел/факс+67(095)7676-87-80.
Верх
Обережно
Не кантувати
Контракт № 665432
Продавець ВАТ " Еліт " " Україна, м. Пєтушкі,вул. Мазепи 45,
Тел. факс. +38(03433) 249- 09- 54, 78254.
Наряд № 88653
Транс № 00097
Вага брутто 1100 кг.
Вага нетто 1000 кг.
6.3. Будь-яка додаткова або нестандартна упаковка має оплачуватися покупцем.
7.ФОРС-МАЖОР
Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких положень цього Контракту, якщо це невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі "форс-мажор"), на період, що починається з моменту об'явлення Стороною, яка не виконує, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує, вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Контрактом. Якщо форс-мажор продовжується більше 6 (шести) місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених на даний момент Товарів.
8. КОНТРАКТ В ЦІЛОМУ
Цей Контракт, що включає Додаток № 1, складений при повному розумінні Сторонами предмету Контракту І замінює будь-яку іншу угоду по цьому предмету, що укладена в усній або письмовій формі раніше. Будь-які усні обговорення стосовно Товарів цим виключаються.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Максимальна відповідальність Продавця перед Покупцем, що походить із або пов'язана з продажем або використанням будь-яких Товарів, що доставлені Покупцю згідно цього Контракту, незалежно від того, чи є ця відповідальність наслідком претензії по виконанню умов Контракту, гарантії, делікту, включаючи недбалість і подібні упущення, не повинна ні за яких обставин, виключаючи випадки, коли результатом недбалої роботи і подібних упущень, зі сторони Продавця явилась смерть або тілесні пошкодження, перевищувати фактичну суму, і виплачену Покупцем Продавцю за дану одиницю Товару, доставленого відповідно до цього Контракту. Покупець висловлює свою згоду з тим, що ні за яких обставин Продавець не може бути відповідальним за втрату прибутку або за будь-які побічні, випадкові або непрямі збитки, незалежно від причини їх виникнення.
10. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН
10.1. Усі спори, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим Контрактом, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 90 (дев'яноста) днів з дня перших переговорів, то ця розбіжність повинна бути урегульована арбітражем, Рішення арбітражу є кінцевим і обов'язковим для обох Сторін, але може бути замінено дружньою угодою між Сторонами.
10.3. Арбітражний суд повинен проводитись відповідно до Правил Арбітражу "ЮНСИТРАЛ", що діють на момент підписання цього Контракту, виключаючи ті випадки, коли вищевказані Правила знаходяться в суперечності з положеннями про арбітраж цього Контракту. В подібних випадках вирішальними є положення цього Контракту.
10.4. Арбітраж має складатися з трьох суддів. Кожна зі сторін має призначити по одному арбітру. Арбітри, що вибрані таким чином, спільно обирають третього арбітра, який буде
виконувати обов'язки голови арбітражного суду.
10.5. Арбітраж, включаючи винесення рішення, повинен проходити в Стокгольмі, Швеція і арбітри при вирішенні спорів, представлених на їхній розгляд, повинні керуватись положеннями Шведського матеріального права.
10.6. усі документи, пов'язані з передачею спорів на розгляд арбітражу і з рішеннями, що приймаються по них, повинні складатись англійською мовою, рівно як судовий розгляд повинен проходити на англійській мові.
10.7. Цей Контракт повинен регулюватись і тлумачитись за допомогою положень Шведського права.
11 ІНШІ УМОВИ
11.1. При тлумаченні цього Контракту має силу документ Інкотермс 1990 року і Конвенція 00Н про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.
11.2. Цей Контракт набирає чинності після його підписання.
11.3. Цей Контракт складено в 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони, українською та французькою мовами, причому обидва тексти аутентичні і мають однакову юридичну силу.
12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Продавець:
Україна,
м. Пєтушкі,
вул. Мазепи 45,
ВАТ " Еліт ",
Тел. факс. +38(2222) 249- 09- 54,
78254.
м. Пєтушкі,
АКБ "Надра"
МФО № 090978,
РР № 90897867564567
За Продавця:
(А.П. Палій)
М.П. Покупець:
Франція,
м. Ліон,
вул. Нарлин 12,
Фірма " Versage ",
Тел. факс. +67(095)7676-87-80,
69900.
м.Париж,
"Frankobank",
МФО №675690,
РР №55664782104827.
За Покупця:
(Ж.П. Анрі)
М.П.

 
 

Цікаве

Загрузка...