WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Сучасний інструментарій стратегічного планування - Реферат

Сучасний інструментарій стратегічного планування - Реферат


Реферат на тему:
Сучасний інструментарій стратегічного планування
Зарубіжна і вітчизняна теорія і практика планування виробили певний інструментарій прийняття планових рішень.
; Під інструментарієм слід розуміти систему методів і моделей, способів і механізмів досягнення цілей.
; В основі стратегічного планування лежить стратегічний аналіз, який розглядається як спосіб перетворення бази даних, отриманих в результаті аналізу та оцінки середовища, в стратегічний план.
До інструментів стратегічного аналізу відносяться:
J формальні моделі та кількісні методи, найбільш застосовувані у зарубіжній практиці планування;
J самостійний творчий аналіз, який враховує специфіку підприємства і базується на аналітичних та інтуїтивних здібностях спеціалістів з планування.
. Простим та ефективним методом стратегічного аналізу с аналіз розриву. Його мета - встановити наявність розриву між цілями і можливостями підприємства та знайти способи його заповнення. Крім того, цей метод використовується для визначення різниці між найбільш високими очікуваннями і найскромнішими прогнозами.
Рисунок. Лінія розриву
Наприклад, керівництво підприємства через два роки очікує досягнути 20% рівня прибутковості капіталу. Стратегічний аналіз показує, що найбільш реальною величиною буде 12%. Розрив складає 8%. Необхідно обговорити проблему та прийняти заходи для заповнення розриву. Такими заходами можуть бути:
J інтенсифікація виробництва і забезпечення 20% прибутковості;
J відмова від 20% рівня і прийняття 12%.
.При визначенні стратегічних альтернатив, можливих варіантів стратегічного плану використовується метод аналізу динаміки витрат і крива досвіду. Цей метод розроблений в 1926 р. і передбачає визначення стратегії на основі переваг у витратах. Основою цього методу є твердження про те, що подвоєння обсягу виробництва дозволяє зменшити витрати на виготовлення одиниці продукції на 20% (рис.).
Рис. Крива досвіду
Відповідно до кривої досвіду основним напрямком стратегії підприємства повинне бути завоювання найбільшої частки ринку, оскільки лише такий виробник може досягнути найменших витрат і найбільших прибутків.
У сучасних умовах досягнення лідерства у витратах необов'язково пов'язане з ростом обсягів виробництва. Воно забезпечується застосуванням високопродуктивного, унікального устаткування, гнучких виробничих процесів, сучасних матеріалів.
Крім того, недоліком цієї моделі є неврахування впливу зовнішнього середовища (потреб споживачів, рівня конкуренції, тощо).
. При формуванні стратегії підприємства використовують аналіз динаміки ринку, модель життєвого циклу товару (рис.).
Рис. Життєвий цикл товару
Процес перебування товару на ринку розділяють на декілька основних фаз, кожній з яких відповідає свій рівень збуту та інші маркетингові характеристики:
В народження і впровадження товару на ринок - характеризується незначним обсягом реалізації; стратегія зорієнтована на ріст обсягів;
В ріст - супроводжується істотним збільшенням збуту; стратегія передбачає швидше зростання;
В зрілість - забезпечує стійкий збут; стратегія передбачає збереження стабільності;
В старість і спад - характеризується насиченням ринку даним товаром, зниженням збуту; стратегія зорієнтована на зменшення і згортання виробництва даного товару.
Мета моделі життєвого циклу - правильно визначити стратегію підприємницької діяльності для кожної фази життєдіяльності товару на ринку. В залежності від типу товарів існує чимало модифікацій життєвого циклу.
Однак не завжди можливо і доцільно прив'язувати стратегію підприємства до моделі життєвого циклу товару. Часто вплив факторів зовнішнього середовища не дозволяє поведінку на ринку вкласти в рамки відомої кривої.
В залежності від тривалості кожної фази, рівня конкуренції, обсягу продажу, величини прибутку та інших факторів розрізняють декілька видів кривих життєвого циклу товарів.
К Традиційна крива охоплює чітко визначені основні фази життя продукту: народження, ріст, зрілість, старість, спад (зняття з виробництва).
К Класична крива описує популярні продукти, для яких стабільним є збут протягом тривалого часу (поширені продукти харчування).
ККрива захоплення описує динамічний ріст попиту на товар і відповідне падіння його популярності (наприклад, продукти харчування імпортного виробництва).
КСезонна крива має місце у випадку хорошого збуту товару впродовж певного періоду часу.
ККрива відновлення описує поведінку товару, який після падіння попиту знову отримав популярність.
ККрива провалу характеризує товар, який взагалі не має успіху.
Зарубіжний досвід підтверджує, що використання даних про фази і види життєвих циклів продукції можуть служити основою довготривалого планування. Криві достатньо наглядно показують, що при падінні попиту на один вид продукції підприємство повинне заздалегідь запланувати випуск іншого виду конкурентноспроможного товару. Однак криві життєвого циклу не можуть точно визначити початок і кінець кожної фази, їх тривалість, рівень продажу і прибутку. Тому довготермінове прогнозування конкретної продукції доповнюється короткотерміновим.
Моделі "кривої досвіду" і "життєвого циклу" вважаються найпростішими методами стратегічного аналізу, оскільки базуються на врахуванні лише одного внутрішнього фактора діяльності підприємства.
. Розробити стратегію з врахуванням впливу різних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища дозволяють інші моделі стратегічного аналізу. До них відноситься запропонована в 1975 р. А. Дж. Стрейнером модель "продукт-ринок". Це - матриця, що містить класифікацію ринків І продукції на функціонуючі, нові, але пов'язані з функціонуючими та принципово нові (рис.).
Продукція
Ринок
Існуюча Нова, пов'язана з існуючого Принципово нова
Функціонуючий
високий ризик
Новий, пов'язаний з функціонуючим
Принципово новий
високий ризик дуже високий ризик
Рис. Матриця "продукт-ринок"
Матриця показує рівні ризику та ймовірність успіху за різного поєднання "продукт-ринок". Модель використовується для визначення ймовірності успіху при виборі виду діяльності та формуванні портфеля цінних паперів.
. Широкої популярності набула матриця І. Ансоффа, яка. включає чотири альтернативні стратегії підприємства, застосовувані для збільшення або збереження обсягу продажу товарів (таблиця)
Таблиця
Товари
Ринки Існуючий Новий
Існуючий І. Глибоке проникнення на ринок ІІІ. Поліпшення товару
Новий ІІ. Розширення границь ринку, вихід на нові ринки ІV. Диверфікація
Стратегія глибокого проникнення на ринок, зміцнення позицій на ньому орієнтує підприємство на концентрацію маркетингових зусиль з метою стабілізації або збільшення частки ринку. Шляхами досягнення цієї стратегії можуть служити: збільшення збуту, заохочення покупцівтоварів-конкурентів і замінників, активізація рекламних заходів та ін.
Стратегія розвитку ринку передбачає, що підприємство розширює свою збутову діяльність в результаті створення нових ринкових сегментів, освоєння нових ринків шляхом виходу на нові географічні ринки, нові сфери

 
 

Цікаве

Загрузка...