WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „БудМаркет” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „БудМаркет” - Курсова робота

сторона виробила тактику проведення переговорів, можливий розподіл ролей учасників, послідовність викладення питань що цікавлять, підготували довідкові та інші матеріали що будуть потрібні під час переговорів, розробили шляхи розв'язання розбіжностей та претензій, підготували можливі відповіді на питання партнера.
При проведенні переговорів представники "Pogo Global" розглянули предмет майбутнього контракту, а також затвердили базу договірних цін. Затвердили, що контракт буде підписаний як на українській так і на англійській мовах.
Представники обох фірм ретельно вивчили кожну статтю попереднього контракту. Переважно у всіх питаннях знайшли згоду, але в деяких виникли непорозуміння, які були вирішенні шляхом порозуміння. Особливо була зосереджена увага на статі: "Строки та умови поставки". Сторонами було узгоджено штрафні санкції за невиконання обов'язків, також були внесені поправки до попереднього контракту стосовно статті "Маркування". Було проведено взаємне вивчення об'єктивних аргументів сторін та знайдені на цій основі взаємоприйнятні рішення.
В результаті переговорів сторони уклали спільний проект контракту в якому була врахована фактична домовленість якої ми досягли під час переговорів.
Також було визначено, що контракт роздруковує у двох оригіналах на українській та французькій мовах на фірмі Продавця. З оригіналів контракту роблять по три примірники копій. Контракт підписують зазначені у договорі відповідальні особи. Контроль за виконанням умов контракту покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу М.М.Довганюк.
Укладений сторонами контракт (див. Додаток А) .
?
ВИСНОВКИ
ТзОВ "БудМаркет" займається ЗЕД імпортуючи сировину з закордону і реалізуючи частину продукції на зовнішній ринок.
Оцінка ефективності ЗЕД показала, що ефективність ЗЕД підвищилась майже в два рази, це підвищення спричинене такими показниками :
1.Зменшення прибутку від експортно-імпортних операцій,
2.Зменшенням експортно-імпортних витрат,
3.Правленою та ефективною маркетинговою стратегію,
4.Оперативній організації та взаємодії між відділами,
5.Врахуванні досвіду західних та пострадянських підприємств,
6.Врахуванням останніх досягнень у менеджменті ЗЕД.
В поточному році, ТзОВ "БудМаркет" уклала угоду з фірмою "Pogo Global" на поставку будівельних матеріалів(цементу).
Для встановлення контакту між сторонами було використано тверду оферту. Сторони провели переговори, усунули непорозуміння і підписали контракт на продаж на умовах (FCA).
Ефективність ЗЕД підвищилась на 17 %, що є найкращім доказом ефективної та правильної роботи підприємства. Аналіз також показав здатність ТзОВ "БудМаркет" підвищувати якісь продукції при зменшенні витрат на виробництво.
Метою цієї курсової роботи було оцінити ЗЕД ТзОВ "БудМаркет" Для цього ми використовували показники експортно-імпортної діяльності підприємства, займались дослідженням ринку, встановлювали контакти з іноземними партнерами.
Завданням курсової роботи було оцінити ефективність ЗЕД ТзОВ "БудМаркет", встановити контакти з новим партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його. Детальний аналіз показників експортно-імпортних операцій показав динаміку показників, причини та наслідки переміщення в той чи інший бік. Було встановлено контакт з фірмою імпортером, в даному випадку фірма"Pogo Global" , при цьому використовувались такі документ як тверда оферта. Сторони домовилися, що контракт буде розроблений експортером, тобто ТзОВ "БудМаркет". Підчас розробки контракту у сторін виникли непорозуміння, які були вирішені шляхом переговорів. При розробці контракту широко застосовувались рекомендації та базові умови поставки "Інкотермс 2000". Слід також врахувати, що було досліджено питання фінансових розрахунків між сторонами, після переговорів було вирішено що оплата буде проводитись за допомогою документарного інкасо.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.
2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.
3.Дроздова Г.М.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .
Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній
діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.
8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.
10.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.
1. Закон України "Про власність".
2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".
4. Закон України "Про господарські товариства".
КОНТРАКТ № 006654
м. Коломия 20 травня 2004 р.
ТзОВ "БудМаркет", названа у подальшому "Продавець", в особі Директора Сіфусе Павла Юрійовича, з однієї сторони, і фірма "Pogo Global" названа у подальшому "Покупець", в особі Директора Філіпа Моріса з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує: цемент (марка М-500), на суму 210 000 доларів на умовах, вказаних в Контракті.
2. ЦІНА ТА КІЛЬКІСТЬ.
Покупець купує Товари в кількості та за цінами, які вказані в Додатку № 1.
3. ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Покупцю Товари на умовах FCA, місто Чоп
3.2. Продавець здійснює поставку Товарів протягом 3 (трьох) місяців після підписання Контракту.
Дострокова поставка допускається.
Часткове відвантаження не допускається.
3.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються. Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1% за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці. Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.
в) Обсяг погоджених І раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.
г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.
3.4. У тому випадку , якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний

 
 

Цікаве

Загрузка...