WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна торгівля послугами та тенденції її розвитку - Реферат

Міжнародна торгівля послугами та тенденції її розвитку - Реферат

інфраструктури. Заснованої на новітній інформаційній технології, витрати на яку іноді у 2 рази перевищують безпосередні інвестиції у будівництво.
Приблизно ? послуг в області міжнародних поїздок надається розвинутими країнами і ? країнами, що розвиваються.
Тенденції сучасної міжнародної торгівлі послугами
Надання послуг є найбільш динамічною статтею зовнішньої торгівлі. Дедалі більше число видів послуг стає ринковим товаром і реєструється на рахунках поточних операцій платіжного балансу країни.
Експорт послуг складає приблизно 1,5 трлн. дол. США або понад 20% всієї світової торгівлі. При цьому торгівля комерційними послугами постійно зростає (табл. 1).
Таблиця 1.
Обсяг міжнародної торгівлі комерційними послугами (млрд. дол.. США)
Експорт Імпорт
Обсяг Щорічна зміна, % Обсяг Щорічна зміна, %
2000 1990-00 1999 2000 2000 1990-00 1999 2000
1435 6 1 6 Світ 1435 6 1 6
312 8 5 10 Північна Америка 241 7 4 13
61 7 0 12 Латинська Америка 72 8 -3 13
646 5 0 0 Західна Європа 615 3 1 1
577 5 1 0 Європейський Союз 571 5 1 1
31 5 10 1 Африка 39 4 -3 9
303 9 4 12 Азія 365 7 6 8
30 18 10 15 Китай 36 24 17 16
68 5 -2 13 Японія 116 3 3 1
Зростання торгівлі послугами обумовлене наступними фактами:
" революційно технічні зміни;
" підвищення темпів розвитку технологічних програм в галузі телекомунікацій та інформації;
" збільшення попиту на фінансові, страхові, банківські послуги.
Близько 75% обсягу послуг експортується розвинутими країнами, 24% - країнами, що розвиваються та країнами з перехідною економікою і 1 % - міжнародними організаціями.
Країни, що розвиваються, на ринку послуг пропонують послуги з тих секторів, у яких є потенціал розвитку експортної торгівлі. Наприклад, фінансові, телекомунікаційні, будівельні, медичні й інші сектори. Велика кількість цих країн великою мірою залежить від імпорту послуг, від лібералізації якого отримують переваги. Їх імпорт послуг постійно зростає,оскільки продуктивність промисловості тісно пов'язана з допустимими і недорогими фінансовими та інформаційними послугами. Підприємства в пошуках іноземних ринків мають витрачати значно, більше, ніж раніше, на маркетингові та наукові дослідження, рекламу тощо.
Технологічний прогрес в галузі комунікацій дає постачальникам, які були раніше прив'язані до національних ринків, можливість діяти на міжнародній арені. Банки і страхові компанії, застосовують факсимільний зв'язок, електрону пошту можуть діяти значно ефективніше. За допомогою сучасних інформаційних технологій архітектори, інженери можуть передавати свої проекти і наглядати за ходом будівництва з тисячокілометрової відстані.
До основних експортерів послуг відносяться: США (18,9% від загального обсягу експорту), Німеччина (6,83%), Франція (6,72%), Великобританія (6,3%), Італія (5,62%), Японія (5,45%), Нідерланди (5,41%).
До основних імпортерів послуг відносяться: США (12,72%), Японія (10,43%), Німеччина (10,32%), Італія (5,42%), Великобританія (5,41%), Нідерланди (3,69%). (5, c. 315).
У структурі світового експорту послуг понад половину його вартісного обсягу припадає на міжнародний транспорт (25,4%) і міжнародні приватні та ділові поїздки (28,8%).
Аналогічне становища спостерігається і в країнах Європейського Союзу наприкінці 90-х років. (7, c. 121).
Спостерігається у порівнянні з початком 90-х років зменшення обсягу імпорту між країнами країнами ЄС, що відображає зміцнення торговельних зв'язків ЄС з іншими країнами. (див. додаток 1).
Висновок
Світовий ринок послуг за останні десятиріччя розвивається швидкими темпами. Міжнародна торгівля послугами стала такою ж постійною і прибутковою, як і торгівля промисловими товарами. Можна відмітити зростання потреби в транспортних послугах, туристичних, фінансових та правових послугах…
Ринок послуг розвивається не тільки в країнах ЄС, Північної Америки, Японії, а й в країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою. Дане зростання ринку обумовлено розвитком НТП, повсякчасним розвитком процесів інтеграції та глобалізації економіки світу.
Можна відмітити зростання обсягів торгівлі комерційними послугами країн Латинської Америки, Азії, Китаю та Африки. В той же час розвинені країни також постійно збільшують обсяги міжнародної торгівлі послугами.
На мою думку, міжнародна торгівля послугами є прогресуючим джерелом прибутку країн світу.
Додаток 1.
Таблиця 2.
Торгівля послугами в країнах ЄС
Сектори послуг: Імпорт Експорт
Транспортні 28,2 26,0
Туристичні 26,5 25,2
Послуги зв'язку 2,2 1,6
Будівельні 3,5 5,2
Страхові 1,5 3,2
Фінансові 2,6 5,4
Комп'ютерні та інформаційні 1,6 2,0
Роялті та ліцензування 7,0 4,2
Торгівельне судноплавство та інші послуги, пов'язані з торгівлею 5,6 5,5
Операційний лізинг 0,8 0,8
Різноманітні ділові, професійні та технічні послуги 15,3 16,7
Персональні, культурні та рекреаційні 2,4 1,0
Державні 2,4 3,0
Інші не класифіковані послуги 0,4 0,4
Взагалі за всіма видами послуг 100,0 100,0
Частка у загальному обсязі торгівлі 24,4 18,7
Список використаної літератури:
1. Економічний розвиток і державна політика. Практикум. /За заг. Ред. Розпутенка І. - Київ: К.І.С., 2001 - с.121
2. Киреев А.П. - Международная экономика: В 2-х ч. - Ч.1. Международная микроэкономика: движения товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. - М.: Междунородные отношения, 1997 - с.263-265;271-273
3. Международные экономические отношения: Учебник/Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999 - с.255
4. Система світової торгівлі: Практичний посібник. - Київ: К.І.С., 2002 - с.80;204-211
5. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. - М.:ИНФА - М, 2001 - с.256;315;387;389
6. www.wto.org
7. Економічний розвиток і державна політика. Практикум. - К.:К.І.С., 2001 - с.121

 
 

Цікаве

Загрузка...