WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Причини та динаміка міжнародного руху капіталу - Реферат

Причини та динаміка міжнародного руху капіталу - Реферат

коштів, отриманих від продажу акцій, а далі може зростати шляхом капіталізації прибутку та додаткової емісії акцій чи облігацій. Об'єктивна необхідність роздержавлення через продаж частини активів природних монополістичних структур у приватну власність зумовлена також деякими іншими регламентуючими факторами
Оцінюючи різні методи приватизації, як переважаючі, слід відзначити спосіб продажу акцій за конкурсом інвестиційних проектів, або на комерційному конкурсі. Дуже важливо мати належний контроль за дотриманням умов аукціону в післяприватизаційний період, бо конкурс проектів перетворюється на "конкурс обіцянок", які щедро роздаються учасниками торгів.
Таким чином, трансформація відносин власності шляхом залучення приватного капіталу та приватної ініціативи могла б стати дієвішим чинником подальшої активізації інвестиційної діяльності в об'єктах природних монополій, а відтак і в інших галузях вітчизняної економіки.
6. Висновок
Капітал - один з основних факторів виробництва власниками якого є домогосподарства, а споживачами - фірми; будь-які створені за участю людини вироби, які використовуються у виробництві благ; ресурс тривалого користування.
Особливістю капіталу є те, що він має бути кимось накопичений.
Накопичення капіталу - використання прибавочної вартості в вигляді капіталу або обернене перетворення прибавочної вартості в капітал.
Отже, саме процес первісного нагромадження капіталу створив передумови для виникнення, концентрації та централізації капіталу в нинішньому його розумінні.
Суперечність між монополізованими незначною частиною суспільства засобами виробництва і людьми найманої праці, які становлять більшість трудового населення, у свою чергу знаходять вираження у різноманітних конкретних формах капіталу.
В умовах товарного виробництва і ринкових економічних відносин між суб'єктами господарювання кожне підприємство моє відповідні фінансові (грошові) кошти для забезпечення своєї ефективної діяльності.
Сукупність фінансових коштів підприємства, що має постійно підтримуватись на необхідному рівні за рахунок перелічених основних джерел формування, прийнято розподіляти на оборотні кошти (поточні витрати) та інвестиції (капітальні довгострокові витрати).
Капітал як фактор виробництва являє собою майно (засоби виробництва), що належить підприємцям або іншим власникам і використовується в процесі створення товарів і послуг.
В процесі виробництва капітал постійно й одночасно перебуває у всіх трьох формах. Швидкість обороту виробничих фондів істотно впливає на затрати виробництва і прибутковість підприємства. Чим більше обертів роблять виробничі фонди, тим нижчі затрати виробництва й вищі прибутки.
З особливістю кругообороту індивідуальних капіталів пов'язана необхідність кредиту.
Кредит відіграє специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність виробництва, але і прискорює його. Кредит також сприяє економії витрат звертання. Це досягається за рахунок:
а) скорочення витрат по виготовленню, випуску, обліку і збереженню грошових знаків, бо виходить що, частина готівки виявляється непотрібною;
б) прискорення обертання коштів, багаторазового використання вільних коштів;
в) скорочення резервних фондів.
Основними принципами кредиту є поверненість, строковість і платність.
В умовах ринкової економіки кредит виконує наступні функції:
а) акумуляція тимчасово вільних коштів;
б) перерозподіл коштів на умовах їхній наступного повернення;
в) створення кредитних знарядь звертання (банкнот і казначейські квитки) і кредитних операцій;
г) регулювання обсягу сукупного грошового обігу.
Давно закінчилася епоха натуральних господарств. Економіку стало важко відгородити границями однієї країни.
У сучасних умовах економіка кожної країни мимоволі попадає в зростаючу залежність від економіки інших країн. . Економічні відносини між країнами вже не обмежуються зовнішньою торгівлею, товарообміном. вони включають рух капіталу між країнами, валютні відносини, міграцію робочої сили, науково-технічний обмін.
Зовнішньоекономічні зв'язки представлені найчастіше у вигляді ввозу і вивозу товарів, імпорту й експорту. Але в сучасній економіці в число товарів, що вивозяться і ввозяться попадає і такий специфічний, як капітал.
. Найбільш розповсюджена форма застосування капіталу, що вивозиться - прямі інвестиції (капіталовкладення) ,портфельні інвестиції.
Світовий ринок - це сукупність національних ринків окремих країн, зв'язаних один з одним торгово-економічними відносинами.
Ступінь розвитку світового ринку характеризує рівень інтернаціоналізації суспільного виробництва.
Отже, перспективи розвитку Світового ринку зв'язані зі створенням умов, що сприяють зміцненню мирного співіснування держав з різним суспільно-політичним ладом, використанням усіма країнами переваг взаємовигідного міжнародного поділу праці.
А якщо повернутися до економіки України, то перед ринковою трансформацією економіки України постає така важлива проблема, як нагромадження та інвестування. Причому мова йде про інвестування в економіку України не іноземного капіталу, як це зазвичай сприймається, а, насамперед, капіталу, нагромадженого за рахунок національних джерел.
Ситуація, що склалася, насамперед, звертає увагу на можливість використання в Україні світового досвіду нагромадження та інвестування капіталу. Досвід різних країн свідчить про те, що нагромадження капіталу є однією з головних проблем країн з перехідною економікою.
Можливості ж використання зарубіжного досвіду нагромадження капіталу в Україні з метою подальшого інвестування, на думку фахівців, полягають ось у чому:
1. Проведення маркетингового дослідження місткості майнового та фінансового ринків для оцінки реальної ситуації та визначення потенційних можливостей внутрішніх джерел нагромадження та інвестування капіталу.
2. Створення механізму координаціїдіяльності між економічними відомствами, що мають відношення до нагромадження та інвестування капіталу.
3. На рівні Кабінету Міністрів України за участю вищезгаданих відомств має бути розроблена Комплексна програма стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій.
4. Створення банку реконструкції та розвитку України.
Перспективними організаційними формами нагромадження капіталу для його подальшого інвестування в економіку України виступають небанківські фінансові посередники. Виходячи з конкретних умов України та світового досвіду розвитку небанківських фінансових посередників, найбільш доцільним є розвиток:
а) інвестиційних компаній;
б) ощадних установ;
в) взаємних фондів.
Разом з тим при використання світового досвіду нагромадження капіталу для цього подальшого інвестування необхідно максимально враховувати умови розвитку економіки України, що буде сприяти виробленню моделі, яка б працювала на користь подальшого розвитку держави.
?
Література:
- І.М.Школа, В.М.Козменко "Міжнародні економічні відносини " Чернівці "Рута" 1996 ст. 65-80
- В.В.Козик, Л.А.Панкова "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" Львів 1995
- А.А.Мазаракі, Є.М.Воронова "Міжнародні валютно-фінансові та валютно-кредитні відносини" Конспект лекцій Київ 1995
- А.І.Кредісов " Управління зовнішньоекономічною діяльністю" Київ 1998 ст 85-99, 382-396.
- А. Гальчинський " Теорія грошей" Київ 1998

 
 

Цікаве

Загрузка...