WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Причини та динаміка міжнародного руху капіталу - Реферат

Причини та динаміка міжнародного руху капіталу - Реферат


Реферат на тему:
Причини та динаміка міжнародного руху капіталу
План
1.Міжнародний рух капіталів.
2.Світовий ринок позичкових капіталів.
3.Міжнародний кредит, класифікація і його роль у світовій економіці.
4.Суть іноземних інвестицій, види та форми.
5. Міграція капіталу.
6.Висновок.
1.Міжнародний рух капіталів.
Міжнародні фінансово-кредитні відносини-це відносини, що виникають між суб'єктами світового господарства з приводу міжнародної міграції капіталів з метою отримання їхніми власниками підприємницьких прибутків, позичкових процентів.
Міжнародні кредитні відносини-це відносини, що існують між кредиторами і позичальниками з різних країн з приводу надання, використання і погашення позики, включаючи наростання процентів.
Міжнародний рух капіталу-це переміщення капіталу між країнами у пошуку більш вигідної сфери застосування.
Експорт капіталу-це одностороння міграція капіталу з однієї країни в інші з метою здобуття зиску. Експорт капіталу можна звести до трьох видів:
Експорт підприємницького капіталу-це довгострокові закордонні інвестиції.
Експорт позичкового капіталу-відноситься до міжнародних кредитних відносин і виступає у формі міжнародного кредиту.
Міжнародна економічна допомога-це надання капіталу в грошовій чи товарній формі суб'єктами однієї країни у власність суб'єктам іншої країни на умовах безоплатності, неповернення тобто безвідшкодності.
Міжнародна економічна допомога має свої форми:
--фінансова допомога-це надання коштів у вигляді безоплатного кредиту чи безвідшкодного фінансування суб'єктами одних країн суб'єктам інших країн для здійснення певних соціально-економічних та технічних проектів.
--матеріальна допомога-це безплатна передача суб'єктами одних країн суб'єктам інших товарів і послуг виробничого та побутового призначення.
За приналежністю капітал, що експортується ділиться:
1.Приватний капітал-експортується у формі інвестицій та кредитів, рідше у формі допомоги.
2.Державний капітал-експортується у формі міжнародної економічної допомоги, а також кредитів, але він переслідує дещо інші цілі і має іншу тенденцію.
Що стосується цілей вивозу капіталу, то їх можна звести до таких чотирьох груп:
- прагнення контролювати діяльність підприємств, частину місцевого ринку.
- отримання підприємницького прибутку.
- отримання процентів за позичковий капітал.
- прагнення на довгий період забезпечити задоволення своїх економічних, політичних та інших інтересів на території тієї чи іншої країни.
Користь від імпорту капіталу:
1.Отримання нових технологій при порівняно низьких затратах.
2.Порівняно швидкий розвиток виробництва.
3.Підвищення рівня класифікації працівників.
4.Нові робочі місця.
5.Розширення експорту, розвиток сфери послуг, набуття іноземного досвіду в господарюванні.
6.Поповнення національного бюджету.
Шкідливий бік імпорту:
1.Можливе вивезення сировини.
2.Іноземне втручання у національну банківську справу.
3.Захоплення іноземним капіталом основних сфер економіки країни.
4.Вивезення у прихованому виді прибутків з країни.
5.Деякі втрати політичної свободи.
2.Світовий ринок позичкових капіталів.
Інтернаціоналізація господарської діяльності сприяла формуванню в 70роки 20ст. єдиного ринку позичкових капіталів і створенню на його основі світового фінансового ринку.
2. Світовий ринок позичкових капіталів.
Світовий ринок позичкових капіталів-система відносин щодо акумуляції і перерозподілу позичкового капіталу між країнами через сукупність попиту і пропозиції на позичковий капітал позичальниками і кредиторами різних країн.
Економічна структура світового ринку позичкових капіталів:
Світовий грошовий ринок-надання короткострокових позик переважно для обслуговування міжнародної торгівлі, і виступає у вигляді грошей (депозитів).
Міжнародні покупні, Короткострокові та платіжні засоби позики
Світовий ринок капіталів-надання тривалих позик, фінансування капіталовкладень.
Кредитний ринок, Ринок цінних паперів
Ринок євровалют
Євроринок
Інституціональна структура світового ринку позичкових капіталів:
1.Вкладники-населення планети, офіційні інститути, приватні фірми, банки, страхові компанії, пенсійні фонди, національні та міжнародні організації.
2.Посередники(акумулятори і постачальники капіталу) -транснаціональні банки, фінансові компанії, фондові біржі, ценральні та зовнішньоекономічні банки країн, міжнародні та національні фінансово-кредитні установи.
3.Споживачі(позичальники) - ТНК, державні органи, приватні фірми, міжнародні та регіональні організації.
Географічна структура світового ринку позичкових капіталів-відображає рух капіталів між країнами, групами країн та регіонами світу переважно через міжнародні фінансові центри.
Основні передумови формування фінансових центрів:
Високий рівень економічного розвитку країни.
Активна участь у МЕВ.
Розвинений національний ринок капіталів.
Ліберальне валютне і податкове законодавство.
Вигідне географічне розташування.
Відносна політична стабільність.
Провідними фінансовими центрами є: Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Цюрих, Фракфурт-на-Майні; нові фінансові центри: Бахрейн, Панама, Гонконг, Сінгапур.
Ядром світового ринку капіталів є Євроринок-це частина світового ринку позичкових капіталів, на якому банки здійснюють депозитно-позичкові операції у євровалютах(валюта, яка функціонує як позичковий капітал поза країною її походження).
Обсяг позичкових капіталів Євроринку складає 7-8трл $, а загальний обсяг світового ринку позичкових капіталів складає 10трл $.
Функції світового ринку позичкових капіталів:
Акумуляція капіталу.
Перерозподіл капіталу.
Стабільність світового господарства.
Забезпечення прибутку від кредитних операцій.
3. Міжнародний кредит, класифікація і його роль у світовій економіці.
Міжнародний кредит-це позика в грошовій або товарній формі, яку надає кредитор однієї країни позичальнику іншої країни на умовах строковості, повернення і платності.
Класифікація кредитів різноманітна:
1.За призначенням:
а)комерційні кредити-це кредити, що надаються для закупівлі певних товарів або оплати необхідних послуг.
б)фінансові кредити-це кредити, які можуть використовуватися позичальниками на довільні цілі(інвестиції, придбання цінних паперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію.)
2.За джерелами кредитування:
а)внутрішні-це кредити, які надаються суб'єктами однієї країни один одному для здійснення ЗЕД.
б)зовнішні-це кредити іноземних позичальників національним суб'єктам для здійснення ЗЕД.
3.Суб"єктами кредитування:
а) приватні кредити-це кредити приватних фізичних та юридичних осіб.
б)державні кредити-це міжнародні кредити, що надаються урядовими установами від імені держави.
в)кредитиміжнародних фінансово-кредитних організацій.
г)змішані кредити-це міжнародні кредити, що надаються під одну програму різними кредиторами.
4.За формою надання:
а)товарні кредити-це переважно комерційні кредити, для закупівлі певних видів товарів чи послуг.
б)валютні кредити-це грошові фінансові кредити.
5.За формою забезпечення:
а)забезпечений кредит-це кредит, що забезпечується нерухомістю, товарами, цінними паперами, як заставою.
б)бланковий кредит-це міжнародний кредит, який надається під

 
 

Цікаве

Загрузка...