WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ “ЗОРЕПАД” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ “ЗОРЕПАД” - Курсова робота

західних та пострадянських підприємств,
6.Врахуванням останніх досягнень у менеджменті ЗЕД.
Згідно проведених розрахунків з Табличкою 3 можна побачити, що ефективність ЗЕД ТзОВ "Зорепад" в аналізованому періоді склала 62%, що на 19% більше ніж в базовому році. Це зумовлено тим, що збільшився прибуток від експортно-імпортних операцій на 7924,07 грн. і зниження витрат на експортно-імпортні операції на 7416,652 грн., що становить 12%.
В аналізованому році прибуток від експорту зріс на 6571,846 грн., що становить 41%. На ріст прибутку вплинуло зниження витрат на експорт в порівнянні з базовим періодом, а саме на 5084,351 грн., що складає 12%. В аналізованому періоді зросла виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту на 2437,96 грн., тобто на 3%. Виручка від експорту зросла за рахунок зниження виробничої собівартості продукції на 5130,94 грн., що становить 13 %. Незначне збільшення поза виробничих витрат, а саме на 46,589 грн. не вплинуло на величину отриманого прибутку від експорту.
Прибуток від імпорту зріс на 1352,224 грн., що становить 10%. Незначне зростання прибутку від імпорту в порівнянні з експортом, пов'язане з зменшенням виручки від імпорту на 980,077 грн. і підвищення середньої ціни на 0,69943 грн. Кількість імпорту також зменшилась в аналізованому періоді на 222,312 грн. при невеликому збільшенні середньої ціни.
Витрати на імпорт зменшились на 2332,301 грн., що становить у порівнянні з базовим роком 12%.
Витрати зменшились за рахунок зниження:
ў накладання витрат - 2%,
ў контрактної вартості сировини - 14%.
Накладні витрати зменшились на 2% за рахунок складських, експедиторських, страхових витрат.
В аналізованому періоді транспортні витрати зросли по відношенню до базового періоду, що також вплинули на зниження величини прибутку від імпорту.
В поточному році, ТзОВ "Зорепад" уклала угоду з італійською фірмою "Selesta" на поставку кондитерських виробів.
Для встановлення контакту між сторонами було використано вільну оферту. Сторони провели переговори, усунули непорозуміння і підписали контракт на продаж на умовах (DDU).
Ефективність ЗЕД підвищилась на 19%, що є найкращим доказом ефективної та правильної роботи підприємства. Аналіз також показав здатність ТзОВ "Зорепад" підвищувати якісь продукції при зменшенні витрат на виробництво.
Метою цієї курсової роботи було оцінити ЗЕД ТзОВ "Зорепад". Для цього ми використовували показники експортно-імпортної діяльності підприємства, займались дослідженням ринку, встановлювали контакти з іноземними партнерами, контакти з новим партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його. Детальний аналіз показників експортно-імпортних операцій показав динаміку показників, причини та наслідки переміщення в той чи інший бік. Було встановлено контакт з фірмою.
Завданням курсової роботи було оцінити ефективність ЗЕД ТзОВ "Зорепад", встановити імпортером, в даному випадку фірма "Selesta", при цьому використовувались такий документ як вільна оферта. Сторони домовилися, що контракт буде розроблений експортером, тобто ТзОВ "Зорепад". Під час розробки контракту у сторін виникли непорозуміння, які були вирішені шляхом переговорів. При розробці контракту широко застосовувались рекомендації та базові умови поставки "Інкотермс 2000".
Слід також врахувати, що було досліджено питання фінансових розрахунків між сторонами, після переговорів було вирішено, що оплата буде проводитись у формі інкасо.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.
2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.
3.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .
Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній
діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.
8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
9.Про зовнішньоекономічну діяльність: ЗаконУкраїни від 16.04.91 Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.
10.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.
1. Закон України "Про власність".
2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".
4. Закон України "Про господарські товариства".
ДОДАТОК А
КОНТРАКТ № 19
м. Івано-Франківськ "_16_" ___липня_2005_ p.
Фірма ТзОВ "Зорепад", названа у подальшому "Продавець", в особі директора Дум'як Світлани Миколаївни, з однієї сторони, і фірма "Selesta", названа у подальшому "Покупець", в особі директора Андреа Моргі, з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує кондитерські вироби (цукерки), (в подальшому названі "Товари"), що перераховані в Додатку № 1 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 6000 (шість тисяч) доларів США на умовах, вказаних в Контракті.
2. ЦІНИ ТА КІЛЬКІСТЬ
Покупець купує Товари в кількості та за цінами, які вказані в Додатку № 1
З. ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє покупцю Товари на умовах "Поставлено, мито не сплачено" (DDU), митний склад місто Рим.
3.2. Продавець здійснює поставку Товарів протягом 3 (трьох) місяців з дня підписання Контракту.
Дострокова поставка допускається.
Часткове відвантаження не допускається.
3.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1% за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розіранням.
в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.
г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.
3.4. У тому випадку, якщо при поставці Товарів вони виявляються пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.
3.5.Незважаючи на усі

 
 

Цікаве

Загрузка...