WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ “ЗОРЕПАД” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ “ЗОРЕПАД” - Курсова робота

грн.
СЕКСПЕД - Експедиторські витрати, тис. грн.
ССТР - Страхові витрати, тис. грн.
СІН - Інші витрати на ЗЕД, тис. грн.
СН2004 = 1144,497+602,3673+301,1829+289,1366+72,28379+60,23601 = 2469,704 грн.
СН2005 = 1335,458+607,0261+121,4058+194,249+48,56259+121,4058 = 2428,107 грн.
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = СК + СН + СА + СМ (2)
де
СК - Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн.
СН - Накладні втрати, тис. грн.
СА - Акцизні збори, тис. грн.
СМ - Мито і митні збори, тис. грн.
СЗТ ІМП2004 = 16866,28+2469,704+36,1419+78,3084 = 19450,434 грн.
СЗТ ІМП2005 = 14568,62+2428,107+36,42159+84,98418 = 17118,133 грн.
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС К
ВРЕКС Г = ------------ (3)
ККВ
де
ВРЕКС К - Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис. грн.
ККВ - Коефіцієнт кредитного впливу, част. од.
75964,21
ВРЕКСГ2004 = -------- = 61660,312 грн.
1,231979
78402,17
ВРЕКСГ2005 = -------- = 63147,807 грн.
1,241566
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4)
ЦІМП - Середня ціна імпорту, тис. грн.
NІМП - Кількість імпорту, т.
ВРІМП 2004 = 12,04778 х 2650,416 = 31931,629 грн.
ВРІМП 2005 = 12,74721 х 2428,104 = 30951,552 грн.
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році .
СЗТ ЕКС = СВИР + СПВ (5)
де
СВИР - Виробнича собівартість, тис. грн.
СПВ - Поза виробничі витрати ,тис. грн.
СЗТ ЕКС 2004 = 39820,78+6023,673 = 45844,453 грн.
СЗТ ЕКС 2005 = 34689,84+6070,262 = 40760,102 грн.
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
ПІМП = ВРПЛП - СЗТ ІМП (6)
де
ВРІМП - Виручка від імпорту, тис. грн.
СЗТ ІМП - Витрати на імпорт, тис. грн.
ПІМП 2004 = 31931,629 - 19450,434 = 12481,195 грн.
ПІМП 2005 = 30951,552 - 17118,133 = 13833,419 грн.
7. Прибуток від експорту в аналізованому та базовому році.
ПЕКС = ВРЕКС Г - СЗТ ЕКС (7)
де
ВРЕКС Г - Виручка від експорту за готівку, тис. грн.
СЗТ ЕКС - Витрати на експорт, тис. грн.
ПЕКС 2004 = 61660,312 - 45844,453 = 15815,859 грн.
ПЕКС 2005 = 63147,807 - 40760,102 = 22387,705 грн.
8. Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
ВЕКС-ІМП = СЗТ ЕКС + СЗТ ІМП (8)
де
СЗТ ЕКС - Витрати на експорт, тис. грн.
СЗТ ІМП - Витрати на імпорт, тис. грн.
ВЕКС-ІМП 2004 = 45844,453+19450,434 = 65294,887 грн.
ВЕКС-ІМП 2005 = 40760,102 + 17118,133 = 57878,235 грн.
9. Прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році.
ПЕКС-ІМП = ПЕКС + ПІМП (9)
де
ПЕКС - Прибуток від експорту, тис. грн.
ПІМП - Прибуток від імпорту, тис. грн.
ПЕКС-ІМП2004 = 15815,859+12481,195 = 28297,054 грн.
ПЕКС-ІМП2005 = 22387,705+13833,419 = 36221,124 грн.
10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році.
ПЕКС-ІМП
ЕЗЕД = -------- х 100 (10)
ВЕКС-ІМП
де
ПЕКС-ІМП - Прибуток від експортно-імпортних операцій, тис. грн.
ВЕКС-ІМП - Експортно-імпортні витрати, тис. грн.
28297,054
ЕЗЕД2004 = -------- х 100 = 43%
65294,887
36221,124
ЕЗЕД2005 = -------- х 100 = 62%
57878,235
Отримані результати зводимо в ТАБЛ. 3.
Таблиця 3.
Показники для аналізу ефективності ЗЕД ТзОВ "Зорепад".
Показники Індекс Одиниця виміру Величина Відхилення
Аналізована Базова Абсолютне Відносне %
1 2 3 4 5 6 7
Ефективність ЗЕД ЕЗЄД % 62 43 19 144
Прибуток від експортно-імпортних операцій ПЕКС-ІМП тис. грн. 36221,124 28297,054 7924,07 128
Експортно-імпортні витрати ВЕКС-ІМП тис. грн. 57878,235 65294,887 -7416,652 88
Прибуток від експорту ПЕКС тис. гри. 22387,705 15815,859 6571,846 141
Прибуток від імпорту ПІМП тис. грн. 13833,419 12481,195 1352,224 110
Витрати на експорт СЗТ ЕКС тис. грн. 40760,102 45844,453 -5084,351 88
Витрати на Імпорт СЗТ ІМП тис. грн. 17118,133 19450,434 -2332,301 88
Виручка від експорту заготівку ВРЕКСГ тис. грн. 63147,807 61660,312 1487,495 102
Виручка від імпорту ВРІМП тис. грн. 30951,552 31931,629 -980,077 96
Коефіцієнт кредитного впливу ККВ част. од. 1,241566 1,231979 0,009587 100
Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту ВРЕКС К тис. грн. 78402,17 75964,21 2437,96 103
Виробнича собівартість СВИР тис. грн. 34689,84 39820,78 -5130,94 87
Поза виробничі витрати СПВ тис. грн. 6070,262 6023,673 46,589 100
Середня ціна імпорту ЦІМП тис. грн. 12,74721 12,04778 0,69943 105
Кількість імпорту NІМП т. 2428,104 2650,416 -222,312 91
Контрактна вартість сировини СК тис. грн. 14568,62 16866,28 -2297,66 86
Накладні витрати СН тис. грн. 2428,107 2469,704 -41,597 98
Акцизні збори СА тис. грн. 36,42159 36,1419 0,27969 100
Мито і митні збори СМ тис. грн. 84,98418 78,3084 6,67578 108
Транспортні витрати за базисом постачання СТ тис. грн. 1335,458 1144,497 190,961 116
Вантажно-розвантажувальні витрати СЗР тис. грн. 607,0261 602,3673 4,6588 100
Складські витрати ССКЛ тис. грн. 121,4058 301,1829 -179,7771 40
Експедиторські витрати СЕКСПЕД тис. грн.. 194,249 289,1366 -94,8876 67
Страхові витрати ССТР тис. грн. 48,56259 72,28379 -23,7212 67
Інші виграти СІН тис. грн. 121,4058 60,23601 61,16979 201
Згідно проведених розрахунків з Табличкою 3 можна побачити, що ефективність ЗЕД ТзОВ "Зорепад" в аналізованому періоді склала 62%, що на 19% більше ніж в базовому році. Це зумовлено тим, що збільшився прибуток від експортно-імпортних операцій на 7924,07 грн. і зниження витрат на експортно-імпортні операції на 7416,652 грн., що становить 12%.
В аналізованому році прибуток від експорту зріс на 6571,846 грн., що становить 41%. На ріст прибутку вплинуло зниження витрат на експорт в порівнянні з базовим періодом, а саме на 5084,351 грн., що складає 12%. В аналізованому періоді зросла виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту на 2437,96 грн., тобто на 3%. Виручка від експорту зросла за рахунок зниження виробничої собівартості продукції на 5130,94 грн., що становить 13 %. Незначне збільшення поза виробничих витрат, а саме на 46,589 грн. не вплинуло на величину отриманого прибутку від експорту.
Прибуток від імпорту зріс на 1352,224 грн., що становить 10%. Незначне зростання прибутку від імпорту в порівнянні з експортом, пов'язане з зменшенням виручки від імпорту на 980,077 грн. і підвищення середньої ціни на 0,69943 грн. Кількість імпорту також зменшилась в аналізованому періоді на 222,312 грн. при невеликому збільшенні середньої ціни.
Витрати на імпорт зменшились на 2332,301 грн., що становить у порівнянні з базовим роком 12%.
Витрати зменшились за рахунок зниження:
ў накладання витрат - 2%,
ў контрактної вартості сировини - 14%.
Накладні витрати зменшились на 2% за рахунок складських, експедиторських, страхових витрат.
В аналізованому періоді транспортні витрати зросли по відношенню до базового періоду, що також вплинули на зниження величини прибутку від імпорту.
РОЗДІЛ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО

 
 

Цікаве

Загрузка...