WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ “ЗОРЕПАД” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ “ЗОРЕПАД” - Курсова робота

обмеженою відповідальністю є статут. Він повинен містити відомості про найменування та місцезнаходження, чітко вказувати на його вид, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, розмір статутного фонду, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному фонді, розподілу прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації товариства.
Згідно зі ст. 145 ЦК України вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників.
До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:
- визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного фонду;
- створення та відкликання виконавчого органу товариства;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;
- вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
- виключення учасника із товариства;
- прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Статутом товариства і законом до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), якиий здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.
Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється у порядку, встановленому статутом та законом.
Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу. Так, згідно зі ст. 63 Закону України "Про господарські товариства" контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією.
Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю згідно з рішенням його загальних зборів, а також в іншиих випадках, встановлених статутом і законом товариства, може призначатися аудиторська перевірка.
Зовнішньоекономічна діяльність України регулюється законами і нормативними актами, прийнятими Верховною Радою України. Серед них у першу чергу необхідно назвати такі: "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про режим іноземного Інвестування", "Про єдиний митний тариф", "Про захист іноземних інвестицій", "Про власність", "Про господарські товариства".
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", ухвалений 16 квітня 1991 р., закріплює принципи зовнішньоекономічної діяльності, визначає її суб'єктів і види, встановлює основи правового і економічного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, спеціальні правові режими, юридичну відповідальність. У ньому наведено перелік фізичних і юридичних осіб, що мають право на таку діяльність, а також усіх можливих видів і форм зовнішньоекономічної діяльності. Закон вводить правові основи її державного регулювання, включаючи питання ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій, розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті. В ньому сформульовані принципи оподатковування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. У законі визначені спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності, заходи щодо захисту прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України.
Закон України "Про єдиний митний тариф" базується на прийнятих міжнародних нормах, у першу чергу на рекомендаціях і рішеннях ГАТТ. Він спрямований на забезпечення максимальної відповідності нашого законодавства загальноприйнятим у міжнародній практиці принципам і правилам митної справи та являє собою систематизований перелік тарифних ставок, які встановлюються на товари й інші предмети, якщо вони ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.
Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі країни.
Зовнішньоекономічна діяльність пов'язана з проведенням різними господарськими суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (стаття 1), прийнятому 16 квітня 1991 р., зазначено, що: "Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності заснована на взаємовідносинах як на території України, так і за її межами". Зовнішньоекономічна діяльність включає два види ділових операцій: операції українських суб'єктів господарювання за межами України та закордонних господарських суб'єктів із різних країн в Україні.
Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід підтверджує вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу.
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ "ЗОРЕПАД"
Оцінку ефективності ТзОВ "Зорепад" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2004 - 2005 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ТзОВ "Зорепад" наведено в ТАБЛ. 2.
Таблиця 2.
Показникиекспортно-імпортної діяльності ТзОВ "Зорепад" протягом 2004 - 2005 рр.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства Звітний період
2004р. 2005р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини,
тис. грн. 16866,28 14568,62
2 Акцизні збори, тис. грн. 36,1419 36,42159
3 Мито і митні збори, тис. Грн. 78,3084 84,98418
4 Транспортні витрати, тис. грн. 1144,497 1335,458
5 Вантажно-розвантажувальні витрати. тис. грн. 602,3673 607,0261
6 Складські витрати, тис. грн. 301,1829 121,4058
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 289,1366 194,249
8 Страхові витрати, тис. грн. 72,28379 48,56259
9 Інші витрати на ЗЕД. тис. грн. 60,23601 121,4058
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 39820,78 34689,84
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 6023,673 6070,262
12 Ціна імпорту, тис. грн. 12,04778 12,74721
13 Кількість імпорту, тис. грн. 2650,416 2428,104
14 Коефіцієнт кредитного впливу, тис. грн. 1,231979 1,241566
15 Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис. грн. 75964,21 78402,17
Оцінку ефективності ТзОВ "Зорепад" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
СН = СТ + СЗР+ ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1)
де
СТ - Транспортні витрати за базисом постачання, тис. грн.
СЗР - Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн.
ССКЛ - Складські витрати, тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...