WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Ринок євровалют: причини появи та принципи функціонування - Курсова робота

Ринок євровалют: причини появи та принципи функціонування - Курсова робота

емісії (циркуляр) є документом, що уявляє потенційнимінвесторам повну інформацію про емітент і умови випуску даних єврооблігацій. Проспект також є основним документом випуску, і тому йому надається особлива увага з боку учасників. Як правило, проспект розробляється юридичними консультантами ведучого менеджера і далі узгоджується з емітентом і його юристами.
Андеррайтингова угода є договором між емітентом даних цінних паперів, провідним менеджером і со-менеджерами. Основним його змістом служать умови, на яких емітент збирається продати, а менеджери купити здійснюваний випуск. Як правило, учасники синдикату збирають заявки на покупку єврооблігацій серед своїх клієнтів і в окремих випадках купують облігації для себе, тобто з інвестиційними намірами. Але даний вид збору заявок все ж таки має певний ризик того, що деякі з клієнтів менеджера відмовляться придбавати дані облігації безпосередньо перед випуском. Тому більшість випусків єврооблігацій є "підписаною" - "андеррайтинговими", де учасники синдикату зобов'язали в обов'язковому порядку викупити незатребувану частину облігацій. В обмін не це менеджер одержує певну комісію "за ризик". В такому договорі учасники синдикату обумовлюють умови викупу, розмір комісії, ціну випуску, витрати, що покриваються емітентом, гарантії для учасників синдикату (про наявність грошей на рахівницях менеджера, законності інкорпорації і т.д.)
Угода між менеджерами випуску є договором між провідним менеджером випуску і со-менеджерами. Метою даного договору служить запис в документному порядку кількості облігацій, обов'язкових для реалізації кожним з менеджерів. Оплата комісійних менеджером випуску, порядок їх виплати і т.д. також обмовляються в даному договорі.
Аудиторський звіт і юридичний висновок повинен бути прикладений до проспекту емісії єврооблігацій. У разі додатку тільки його частини або зведених звітів аудитори повинні написати лист відповідного зразка, що свідчать про достовірність прикладеної інформації. [29, с.137], [31, с.305]
Висновки до 2 розділу
Отже, ринок євровалют - це автономний і незалежний оптовий ринок, де оперують, як правило, великими сумами. Він майже не піддається регулюванню, не підкоряється національному законодавству, майже не оподатковується, євровалюти є джерелом дешевого кредиту для позичальника і високого прибутку для позикодавця. Маючи відмінності від національних ринків позикових капіталів, ринок євровалют разом з тим тісно з ними пов'язаний, оскільки на ньому використовується практично ті ж види банківських операцій і грошових документів, а також переплітаються грошові потоки.
Розділ ІІІ. Україна на ринку євровалют
Для України більшість операцій, що проводяться на ринку євровалют, мають специфіку, яка обумовлена специфікою країни зі "слабкою" валютою та жорстко регульованим валютним ринком. Проведення будь-якої з валютних операцій потребує від учасника валютного ринку не тільки знання основ функціонування валютного ринку, а й вивчення та кваліфікованого застосування численних законодавчих та нормативних актів, що регулюють діяльність суб'єктів валютного ринку. [3, с.8]
В Україні міністерство зв'язку здійснює контроль за дотриманням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей. Також в Україну залучаються іноземні кредити для розв'язання проблем, що пов'язані зі структурною перебудовою економіки, технічним переоснащенням і модернізацією виробничих процесів, проведенням конверсії та розвитком експортного потенціалу.
Єврокредити залучаються на підставі міжнародних угод, що укладаються між суб'єктами кредитних відносин. Для координації діяльності економічних агентів України щодо залучення та цільового використання іноземних кредитів створено Валютно-кре-дитну раду при Кабінеті Міністрів.
Протягом останніх років Україна уклала низку міжнародних угод щодо відкриття кредитних ліній під конкретні проекти й програми. Набрала сталого характеру співпраця Національного банку України (головного агента Уряду) з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку. 1995 р. було підписано угоду про кредит "стенд-бай" Україні з боку МВФ, опрацьовано кілька проектів реструктуризації та підтримки фінансового сектора, що реалізуються спільно зі Світовим банком починаючи з 1996 р. набула чинності (1996) керована НБУ кредитна лінія з ЄБРР на підтримку малого та середнього підприємництва шляхом переуступлення кредитів через ряд комерційних банків.
Розширились також двосторонні зв'язки з центральними банками багатьох зарубіжних країн. Підписано угоди про співробітництво з центральними банками Німеччини, Франції, Нідерландів, Китаю, Ірану. Триває співпраця з фінансовими установами США через Агентство міжнародного розвитку США.
Однак нині відбувається процес швидкого зростання зовнішнього боргу держави та погіршання показників, що характеризують його обслуговування. Це можна пояснити такими обставинами: [2, с.204]
по-перше, високими темпами зростає обсяг іноземних кредитів, що призводить до надмірного накопичення боргових зобов'язань перед іноземними кредиторами. Ці зобов'язання не завжди підкріплені потенційними фінансовими можливостями (внутріш-німи джерелами) погашення зовнішнього боргу;
по-друге, ускладнюються умови використання кредитних ресурсів внаслідок внутрішньої економічної та соціальної нестабільності в країні, виникає недовіра окремих іноземних банків-кредиторів до кредитоспроможності позичальників. Низький економічний потенціал України призвів до того, що кредитний рейтинг нашої країни значно знизився. Сьогодні Україна належить до групи країн з високим кредитним ризиком;
по-третє, іноземні кредити часто використовуються в Україні вкрай неефективно. До того ж так званий економічний романтизм наших економічних агентів призвів до невиправдано оптимістичних прогнозів розвитку економіки. Тому її потенційні можливості були надто переоцінені, а кредитів було залучено більше, ніж держава реально може обслужити. Нині наша держава змушена обслуговувати свій зовнішній борг частково за рахунок кредитів МВФ. Але погашати кредити за рахунок нових кредитів це річ неприпустима, яка загрожує остаточним банкрутством держави.
Відтак головне завдання органів системи управління зовнішнім боргом - це здійснення системного аналізу та контролю за ефективним використанням іноземних кредитів відповідно до реальних можливостей країни обслужити свій зовнішній борг. Такий аналіз будь-яка держава розпочинає з вивчення сукупного розміру заборгованості, рівня заборгованості на душу населення, обсягу нетто-заборгованості. При цьому розглядається динаміка, структура за строками, валютою та джерелами утворення зовнішньої заборгованості. [22, с.25]
Потім аналізуються відносні показники, тобто абсолютні розміри заборгованості пов'язуються з показниками економічного розвитку країни. Наприклад, порівнюється сума зовнішнього боргу з обсягом ВВП або з обсягом експортних доходів тощо. Аналіз показує,

 
 

Цікаве

Загрузка...