WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність - Курсова робота

під час переговорів. Також було вирішено, що контракт роздруковується у двох оригіналах на українській та німецькій мовах. З оригіналу контракту роблять три примірники ксерокопій. Контракт підписують відповідальні особи. Контроль за виконанням умов контракту покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу підприємства "Едем" Коваля П.В.
Укладений сторонами контракт (Додаток А).
?
Висновок.
Об'єктом дослідження було товариство з обмеженою відповідальністю "Едем", яке займається випуском косметики. Для розширення ринку збуту і пошуку вигідних партнерів, підприємство вийшло на зовнішній ринок, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність. "Едем" займається експортом своєї продукції закордонним споживачам і імпортом сировини і матеріалів. В аналізованому періоді прибутокпідприємства від експортно-імпортних операцій склав 36198 тис. грн. Питома вага прибутку від експорту значно перевищує прибуток від імпорту. Підприємство ефективно використало комерційний кредитна експортні операції , в результаті чого виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту зросла в порівнянні з базовим періодом на 103% і склала 77934 тис. грн.. Загальні витрати на експорт, в результаті вигідно заключних договорів, знизились на 5063 тис. грн.. В аналізованому періоді підприємство досягло значного зниження виробничої собівартості за рахунок нижчої контрактної вартості сировини і зменшення накладних витрат.
Прибуток від імпорту збільшився за рахунок зменшення витрат на імпорт шляхом зниження накладних витрат і зростанням виручки від імпорту за рахунок зменшення середньої ціни імпорту.
Ефективність від зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ "Едем" а аналізованому періоді склала 63%, що на 19% більше, ні ж в базовому році.
Підприємство уклало одну з угод з німецькою фірмою "Vella" на поставку косметики, кількістю 100 наборів по ціні 10 євро за одиницю продукції. За умовами укладеного контракту, формою розрахунку використана попередня оплата.
ТзОВ "Едем" поставляє товар імпортеру на умовах Доставлено, мито не сплачене (DDU) в м. Берлін, що знаходиться на території Німеччини.
?
ЛІТЕРАТУРА
1. Г.М. Дроздова. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств:
Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002.
2. В.І. Саллі, О.В.Трифонова, В.Я.Швець. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: ВД "Професіонал", 2003.
3. А.І. Кредісов. Управління зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: ВІРА - Р, 2002.
4. В.С.Щербина. Господарське право України: Навчальний посібник. - Київ:
Юрінком інтер, 2001.
5. Закон України "Про Господарське товариство".
6. О.А.Кириченко. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: Знання - Прес, 2002.
7. О.Н. Кривенко. Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс. - Київ:
Сплайн,2000.
8. С.Я. Боринець. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. -Київ: Товариство "Знання", КОО, 2001.
9. А.А. Мазаракі. Міжнародний маркетинг: Підручник. - Київ: Київ держ.торг. -екон. ун-т, 2003.
10. Ф.Ф.Бутинець. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Житомир: ПП "Рута", 2001.
11. Т.М. Циганкова, Л.П. Петрашенко, Т.В.Кальченко. Міжнародна торгівля:
Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ, 2001.
12. О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін. За заг.ред. М.І.Савлука. - Київ: КНЕУ ,2002.
13. Закон України "Про власність".
14. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
15. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".
16. Положення "Про форму зовнішньоекономічних договорів".
17. С.Терещенко. Основи митного законодавства України: Питання теорії та
практики зовнішньоекономічної діяльності, - Київ: АТ "Август", 2001.
КОНТРАКТ № 43
м. Київ "12"березня 2006 р.
ТзОВ "Едем" в особі директора Васильвої Світлани Олександрівни з однієї сторони, і фірма
Названа у подальшому "Покупець" , в особі (посада, прізвище, ім'я, по-батькові)
"Vella", названа
у подальшому "Покупець", в особі Балак М.І
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)
з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує косметику
(назва товару)
(в подальшому названі "Товари"), що перераховані в Додатку № 1 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 1000 євро
доларів США на умовах, вказаних в Контракті
2. ЦІНИ ТА КІЛЬКІСТЬ
Покупець купує Товари в кількості та за цінами, які вказані в Додатку № 1.
3. ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Покупцю товар на умовах "Поставлено, мито не сплачено" (DDU), митний склад місто Гамбург
3.2. Продавець здійснює поставку Товарів протягом 3 (трьох) місяців з дня підписання Контракту
Дострокова поставка допускається.
Часткове відвантаження не допускається
3.3.
а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються. Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1 % за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8 % від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки
б) У випадку затримки поставки більше як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів, без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести у зв'язку з таким розірванням.
в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків підлягає перегляду арбітражем.
г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.
3.4. У тому випадку, якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку поставки, в іншому випадку Продавець не
несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.
3.5 Незважаючи на усі інші положення цього Контракту, Продавець не несе
відповідальності за невиконання строків поставки або за непоставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.
4. ОПЛАТА
4.1. Оплата повинна провадитись у формі попередньої оплати
Оплата за поставлені Товари повинна провадитись в євро в місто Київ.
Документальне підтвердження банківського переказу, що

 
 

Цікаве

Загрузка...