WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність - Курсова робота

12,67123 o 2413,631=30583,674 тис.грн.
ВРімп2004 = 11,97856 o 2635,188=31565,758 тис.грн.
5.Визначаємо витрати на експорт в аналізованому і базовому році
Сзт екс = Свир + Спв,
СВИР - виробнича собівартість, тис.грн.
Спв - позавиробничі витрати, тис.грн.
Сзт екс2005 = 34483,06+6034,079=40517,139 тис.грн.
Сзт екс2004 = 39591,99+5989,065=45581,055 тис.грн.
6. Визначаємо прибуток від імпорту ваналізованому і базовому році
Пімп = ВРімп - Сзт імп (6) де,
ВРімп - виручка від імпорту тис.грн.,
Сзт імп - витрати на імпорт, тис.грн.
Пімп2005 = 30583,674-17016,096=13567,578 тис.грн.
Пімп 2004 = 31565,758-19338,688=12227,070 тис.грн.
7. Визначаємо прибуток від експорту в аналізованому та базовому році
ПЕКС = ВРексг - Сзт ЕКС (7) де,
ВРекс - виручка від експорту за готівку, тис.грн.
Сзт ЕКС - витрати на експорт , тис.грн.
ПЕКС 2005 = 63147,769-40517,139=22630,630 тис.грн.
ПЕКС2004 = 61660,306-45581,055=16079,251 тис.грн.
8. Визначаємо експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
ВЕКС-ІМП = Сзт екс + Сзт імп (8) де,
Сзт екс - витрати на експорт, тис.грн.
Сзт імп - витрати на імпорт, тис.грн.
В екс-імп 2005 = 40517,139+17016,096=57533,235 тис.грн.
Векс-імп 2005 = 45581,055+19338,68=64919,743 тис.грн.
9. Визначаємо прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому і базовому році.
ПЕКС-ІМП = ПЕКС + Пімп (9) де,
ПЕКС - прибуток від експорту, тис.грн.
Пімп - прибуток від імпорту, тис.грн.
Пекс-імп2005 = 22630,630+13567,578=36198,208 тис.грн.
Пекс-імп2004 = 16079,251+12227,070=28306,321 тис.грн.
10. Визначаємо ефективність ЗЕД в аналізованому і базовому році.
ЕЗЕД =(ПЕКС-ІМП/ВЕКС-ІМП) ? 100%,
ПЕКС-ІМП - при буток від експортно-імпортних операцій, тис. грн.
ВЕКС-ІМП - експортно-імпортні витрати, тис.грн.
Езед2005 = (36198,208/57533,235) ? 100% = 62,917 тис.грн.
Езед2004 = (28306,321/64919,743) ? 100%=43,602 тис.грн.
Отримані результати зводимо в таблицю 3.
Таблиця3
Показники для аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності
ТзОВ "Едем"
Показники Індекси Одниця
виміру Величина Відхилення
Аналізована
2005 Базова
2004 Абсолютне Відносне
%
1 2 3 4 5 6 7
Ефективність ЗЕД Еекс % 62,917 43,602 19,315 144
Прибуток від
Експортно-імпортних операцій
Пекс-імп
Тис.грн
36198,208
28306,321
7891,887
128
Експортно-імпортні Витрати Векс-імп Тис.грн 57533,235 64919,743 -7386,508 89
Прибуток від експорту Пекс Тис.грн 22630,630 16079,251 6551,379 141
Прибуток від імпорту Пімп Тис.грн 13567,578 12227,070 1340,508 111
Витрати на експорт Сзт екс Тис.грн 40517,139 45581,055 -5063,916 89
Витрати на імпорт Сзт імп Тис.грн 17016,096 19338,688 -2322,592 88
Виручка від експорту
за готівку Врекс г Тис.грн 63147,769 61660,306 1487,463 102
Виручка від імпорту Врімп Тис.грн 30583,674 31565,758 -982,084 97
Коефіцієнт
Кредитного впливу Ккв Част.од. 1,234 1,225 0,009 101
Виручка від експорту
За умов надання комерційного кредиту
Врекс к
Тис.грн
77934,830
75527,770
2407,060
103
Виробнича собівартість Свир Тис.грн 34483,060 39591,990 -5108,930 87
Позавиробничі вирати Спв Тис.грн 6034,079 5989,065 45,014 101
Середня ціна імпорту Цімп Тис.грн 12,671 11,979 0,692 106
Кількість імпорту Nімп Тис.грн 2413,631 2635,188 -221,557 92
Контрактна вартість Сировини Ск Тис.грн 14481,780 16769,380 -22876,00 86
Накладні витрати Сн Тис.грн 2413,634 2455,515 -41,880 98
Акцизні збори Са Тис.грн 36,204 35,934 0,270 101
Мито і митні збори См Тис.грн 84,478 77,858 6,620 109
Транспортні витрати
за базисом постачання
Ст
Тис.грн
1327,498
1137,922
189,576
117
Вантажно-Розвантажувальні витрати
Сзр
Тис.грн
603,408
598,907
4,501
101
Складські витрати Сскл Тис.грн 120,682 299,453 -178,771 40
Експедиторські
витрати Секспед Тис.грн 193,091 287,475 -94,384 67
Страхові витрати Сстр Тис.грн 48,273 71,868 -23,595 67
Інші витрати Сін Тис.грн 120,683 59,890 60,793 202
Згідно проведених розрахунків ефективність ЗЕД ТзОВ "Едем" в
аналізованому періоді склала 62%, що на 19% більше ніж в базовому
періоді. Це зумовлено збільшенням прибутку від експортно - імпортних
операцій на 7891,887 тис. грн. і зниженням витрат на експортно-імпортні
операції на 7386,508 тис. грн., що становить 89%
В аналізованому періоді прибуток від експорту зріс на 6551.379 тис. грн.,
що становить 141%. На ріст прибутку вплинуло значне зниження витрат
на експорт в порівнянні з базовим періодом, а саме на 5063.916 тис. грн.,
що складає 89%.
Крім того в аналізованому періоді зросла виручка від експорту за умов
надання комерційного кредиту на 2407.060 тис. грн., тобто на 103%.
Виручка від експорту за готівку зросла лише на 1487,463 тис. грн., тобто на
102%, що є значно меншою в порівнянні з виручкою за умов надання
комерційного кредиту. Коефіцієнт кредитного впливу зріс по відношенню
до базового періоду на 101%. Зростання виручки від експорту стало
можливим за рахунок зниження виробничої собівартості продукції на
5108,930 тис. грн., що становить 87%. Не значне збільшення
позавиробничих витрат, а саме на 45,014 тис. грн., суттєво не вплинуло на
величину отриманого прибутку від експорту.
Прибуток від імпорту зріс лише на 1279,943 тис. грн., що становить 111%.
Незначне зростання прибутку від імпорту в порівнянні з експортом пов'язане із
зменшенням виручки від імпорту на 982,084 тис. грн. і підвищенням середньої
ціни імпорту на 0,692 тис. грн. Кількість імпорту також зменшилась в
аналізованому періоді на 221,557 т. при невеликому збільшенні середньої ціни.
Витрати на імпорт зменшились на 2322,592 тис. грн., що становлять в
порівнянні з базовим роком 88%.
Витрати зменшились за рахунок зниження:
- накладних витрат - на 98%.
- контрактної вартості сировини - на 86%.
Накладні витрати зменшились на 41,880 тис.грн., тобто на 98%, за рахунок
складських, експедиторських та страхових витрат. В аналізованому періоді
транспортні, вантажно-розвантажувальні і ін. витрати зросли по відношенню до базового періоду, що також вплинуло на зниження величини прибутку від імпорту.
РОЗДІЛ 4.
ПІДГОТОВКА І УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ.
4.1. Встановлення контракту.
Способом

 
 

Цікаве

Загрузка...