WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність - Курсова робота

Haftung) учасники договору несуть відповідальність тільки своїми вкладами, а не майном. Кожному учаснику товариства дається письмове свідоцтво про сплату паю, який не є цінним папером, не може дробитися і бути проданим без згоди загальних зборів пайовиків. Учасниками є звичайно обмежене коло людей, що знають один одного, родичів. Управлінняздійснюється однією чи кількома особами. Таке товариство не зобов'язане публікувати звітність і баланси, статут. Це зручно, оскільки гласності мало, а відповідальність обмежена (у ФРН такі товариства становлять 97% усіх об'єднань підприємців; у цій формі звичайно існую головна фірма величезних концернів).
Учасники товариства мають такі права:
" Право на частину прибутку залежно від участі в ділі;
" Право на участь в управлінні справами товариства;
" Право на одержання інформації (комерційний директор повинен давати компаньйонам довідки про стан справ і дозволяти їм ознайомлюватися з бухгалтерськими книгами);
Учасник товариства, зі свого боку, зобов'язаний забезпечити свій основний внесок.
Керівні органи ТзОВ - комерційний директор та загальні збори товариства.
Управління справами товариства відповідає завданням правління АТ. Іноді ці функції покладаються на найнятих менеджерів, але частіше їх виконую один із компаньйонів (= управляючий компаньйон).
Загальні збори товариства - це найвищий орган ТзОВ. Вони ухвалюють рішення щодо:
" Затвердження річного балансу й розподілу прибутків.
" Стягування основних внесків та доплат.
" Призначення та звільнення комерційного директора.
Крім комерційного директора та загальних зборів, у товаристві може бути ще один орган - наглядова рада, якщо вона передбачена статутом. Та коли кількість найманих працівників у ТзОВ перевищує 500 чоловік, то таке товариство, згідно з законом, повинне неодмінно мати наглядову раду. Утворюється вона так сам, як і в акціонерному товариств. Положення закону про участь робітників та службовців в управлінні підприємством чинні для тзОВ, у якому працює понад 200 чоловік.
В економічному житті товариства з обмеженою відповідальністю відіграють дуже важливу роль. У 1988 році в ФРН налічувалося 250 тис. товариств з обмеженою відповідальністю. Це пояснюється насамперед тим, що для заснування ТзОВ потрібен досить великий капітал і його учасники несуть відповідальність лише своїми основними внесками.
Основою регулювання діяльності ТзОВ "Едем" на зовнішньому ринку є закон "Про зовнішньоекономічну діяльність". Крім того, у відповідних сферах регулюючу роль відіграють Закони України:
- "Про захист іноземних інвестицій в Україні" (10.09.1991р.);
- "Про дію міжнародних договорів на території України" (10.12.1991р.);
- "Про іноземні інвестиції" (13.03.1992р.);
- "Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні" (17.12.1993р.);
- "Про режим іноземного інвестування" (19.03.1996р.).
Враховуючи регулюючу роль інших законів України, якими передбачено ступінь управління зовнішньоекономічною діяльністю у конкретних її видах і напрямах.
Зокрема, ст.41 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" передбачає, що у разі розбіжностей положень цього закону і правил міжнародного договору діє останній. Подібну статтю 22 містить Закон України "Про інвестиційну діяльність (18.09.1991р.). Ст.19 цього Закону містить положення про захист іноземних інвестицій. Крім Законів України, важливе значення в регулюванні ЗЕД відіграють укази президента України. Серед них:
- "Про заходи для попередження експорту товарів походженням з України за цінами, що можуть розглядатися як демпінгові, і врегулювання торгових суперечок";
- "Про заходи здійснення єдиної державної політики регулювання імпорту" від 21.09.1994р. [6].
РОЗДІЛ 3.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ТзОВ "ЕДЕМ"
Оцінку ефективності ТзОВ "Едем" здійснюємо на основі бухгалтерських
звітів за 2004/2005 рр.
Основні показники експортно-імпортних операцій ТзОВ "Едем" наведено в таблиці 2.
Таблиця 2.
Показники експортно-імпортної діяльності
ТзОВ "Едем" протягом 2004/2005року.
№ п/п
Показники експертно-імпортної діяльності
підприємства Звітний період
2004р 2005р
1 Контрактна вартість імпортної сировини,тис грн. 16769,38 14481,78
2 Акцизні збори, тис. грн. 35,93424 36,20449
3 мито і митні збори, тис.грн 77,85848 84,4776
4 Транспортні витрати, тис.грн. 1137,922 1327,498
5 Вантажно-розвантажувальні роботи, тис. грн. 598,9065 607,4077
6 Складські витрати, тис.грн. 299,4525 120,6821
7 Експедиторські витрати, тис.грн. 287,4754 193,0911
8 Страхові витрати тис.грн. 71,86849 48,27311
9 Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 59,88993 120,6821
10 Виробнича собівартість продукції, тис.грн. 39591,99 34483,06
11 Поза виробничі витрати, тис.грн. 5989,065 6034,079
12 Ціна імпорту тис.грн. 11,97856 12,67123
13 Кількість імпорту, т. 2635,188 2413,631
14 коефіцієнт кредитного впливу 1,224901 1,234166
15
експортна виручка за умов надання комерційного кредиту тис.грн. 75527,77
77934,83
Оцінку ефективності ТзОВ "Едем" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році:
СТ = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1) де,
Ст- транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн.
СЗР - вантажно розвантажувальні витрати, тис. грн.
Сскл - складські витрати, тис.грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн.
ССТР - страхові витрати, тис.грн.
Сін - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
Сн 2005= 1327,498+603,4077+120,6821+193,0911+48,27311+120,6821=2413,634 тис. грн.
Сн2004=1137,922+598,9065+299,4525+287,4754+71,86849+59,88893=2455,515 тис. грн.
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році
Сзт імп = Ск + Сн + СА+См (2)
де,
Ск- контрактна вартість імпортної сировини, матеріалів, тис.грн.
Сн - накладні витрати, тис.грн.
СА - акцизні збори, тис.грн.
См- мито і митні збори, тис.грн.
Сзтімп 2005 = 14481,78+2413,634+36,20449+84,4776=17016,096 тис.грн.
Сзтімп2004 = 16769,38+2455,515+35,93424+77,85848=19338,688 тис.грн.
З. Визначаємо виручку від експорту за готівку в аналізованому та базовому році
ВРЕКСГ= ВРЕКСК / ККВ , ДЕ
ВРЕКСК - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис. грн. Ккв - коефіцієнт кредитного впливу, в частках од.
ВРексг2005 = 77934,83/1,234166=63147,769 тис.грн.
ВРексг2004 = 75527,77/1,224901=61660,306 тис.грн.
4.Визначаємо виручку від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРімп = Цімп ? Nімп (4) де,
Nімп - середня ціна імпорту, тис.грн.
Nімп - кількість імпорту
ВРімп2005 =

 
 

Цікаве

Загрузка...