WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність - Курсова робота

контакти з новим партнером;
- підготувати проект контракту;
- провести переговори та укласти контракт.
РОЗДІЛ 1.
СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Обмін між виробниками різних країн здійснюється через зовнішньоторгові операції. Для того, щоб обмін відбувся необхідно провести відповідні взаємо пов'язані дії:
1) знайти покупця;
2) підписати з ним угоду, в якій обговорити всі умови;
3) виконати договір, тобто підготувати товар до поставки, доставити його покупцю, провести розрахунок за доставлений товар.
Сукупність цих дій складає зміст зовнішньоторгової операцій.
Таким чином, під зовнішньоторговою операцією треба розуміти комплекс дій контрагентів різних країн, спрямованих на здійснення торгового обміну.
Такі дії носять комерційний характер, тому операції обміну стають комерційними. По своїй суті вони являються керівною діяльністю. Зміст управління обміну, тобто здійснення операцій обміну полягає в тому, щоб організовувати, направляти, регулювати різні види діяльності контрагентів, що здійснюють обмін матеріальними цінностями й послугами.
Міжнародна практика проведення зовнішньоекономічних операцій припускає здійснення певних видів комерційної діяльності (Табл.1), що складається з окремих етапів і стадій, на кожному з яких вирішуються конкретні задачі і виконуються формальності, що пов'язані з оформленням, пересиланням і обробкою документації, необхідної для забезпечення виконання угоди. [2].
Таблиця 1.
Класифікація зовнішньоекономічних операцій.
№ Ознака класифікації Види операцій
1 2 3
1 За напрямками торгівлі Експортні, імпортні, реекспортні, реімпортні, транзитні
2 За групами товарів
Купівля - продаж машин і устаткування,
сировинних і продовольчих, непродовольчих товарів і т.д.
3 За ступенем готовності товару до продажу Поставка готової продукції, вузлів і деталей
для зборки, комплектного устаткування і т.д.
4 Товарообмінні операції
Зустрічні закупівлі, бартер, викуп застарілої
продукції, переробка давальницької
сировини й інші
5 Торгівля науково-технічними досягненнями і надання послуг Купівля - продаж ліцензії, "ноу-хау",
інжиніринг, факторинг, оренда, туризм,
підряд, транспортування і інші
6 Торговельно-
посередницька діяльність Консигнаційні, комісійні, агентські,
брокерські операції
7 Торгівля змагального типу
Аукціони, біржова торгівля, міжнародні
торги
Зовнішньоекономічні операції поділяються на основні і допоміжні.
До основних відносять операції які здійснюються на розрахунковій основі між безпосередніми учасниками цих операцій. Це операції:
1) по обміну науково-технічними знаннями в формі торгівлі патентами ліцензіями, "ноу-хау";
2) по обміну товарами в матеріально-речовій формі (експортно-імпортні операції);
3) по обміну технічними послугами в формі консультативного і будівельного інжинірингу;
4) орендні, в тому числі лізингові;
5) по наданню консультаційних послуг в галузі інформації та удосконалення управління;
6) по міжнародному туризму;
7) по обміну кінофільмами, телепрограмами та ін.
До допоміжних зовнішньоекономічних відносять операції:
1) по міжнародних перевезеннях;
2) транспортно-експедиторські;
3) по страхуванню вантажів;
4) по збереженню вантажів при міжнародних перевезеннях;
5) операції по міжнародних розрахунках та ін.
Основними операціями купівлі-продажу товарів є експортні, імпортні, реекспортні і реімпортні.
Експортні операції передбачають продаж і вивіз товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту.
Імпортні операції - закупівля і ввіз іноземних товарів для дальшої їх реалізації на внутрішньому ринку своєї країни чи використання підприємством- імпортером.
Реекспортні і реімпортні операції являються різновидом експортно-імпортних.
Реекспортні операції пов'язані з продажем і вивезенням із країни раніше ввезеного до неї товару без якого-небудь перероблення.
Реімпортні операції являють собою експортні угоди, що не відбулися, тобто ввіз в країну раніше вивезеного товару, який там не перероблявся. Це можуть бути товари, не продані на аукціоні, забраковані споживачем та ін. [1].
Процес проведення зовнішньоекономічних операцій розбивається на кілька етапів і стадій:
1. Підготовчий етап:
- аналіз кон'юнктури міжнародного ринку, рівня його монополізації великими компаніями, можливості проникнення на цей ринок;
- вибір форми і методів роботи на ринку;
- вибір контрагентів;
- аналіз і розрахунок цін;
- рекламна кампанія.
2. Організаційний етап:
- встановлення контакту з потенційними контрагентами;
- підготовка і проведення переговорів;
- укладання контракту.
3. Виконавчий етап:
- підготовка товару до відвантаження (експортером) і підготовка до прийому товару (імпортером);
- оформлення документації;
- укладання допоміжних контрактів (страхових, транспортних і т.п.);.
- врегулювання суперечок;
- здійснення розрахунків.
1.Підготовчий етап.
1.1 Вибір ринку і його вивчення.
Вивчення ринку проводиться за програмою маркетингу.
Сучасна міжнародна торгівля пов'язана з великою кількістю товарів, тому й об'єкти дослідження залежать від роду діяльності фірм. Відповідно і методи, що застосовуються в ході дослідження, можуть істотно розрізнятися. Поряд з тим існує ряд найважливіших факторів, що завжди вивчаються під час підготовки будь-якої зовнішньоекономічної операції:
- політичні відносини з країною - контрагентом;
- ємкість і кон'юнктура товарних ринків;
- торгово політичні умови;
- транспортні умови;
- умови платежу і кредиту;
- правові умови;
- специфічні вимоги ринку;
- канали і методи збуту.
1.2. Вибір контрагента.
На підготовчому етапі до укладання угоди необхідно вибрати контрагента.
У країнах з ринковою економікою відпрацьована чітка система класифікації фірм за рядом критеріїв.
За видом господарської діяльності і характером операцій фірми поділяються на: промислові, сільськогосподарські, агропромислові, будівельні, транспортні, страхові, інжинірингові, лізингові та ін.
За характером власності фірми поділяються на: державні, державно-приватні, приватні.
За приналежністю капіталу фірми поділяються на: національні, змішані, міжнародні.
Знання правового стану фірми дає відповіді на наступні питання:
- хто й у якому розмірі несе відповідальність по зобов'язаннях фірми;
- хто оплачує борги фірми у випадку банкрутства;
- у чиїм веденні знаходиться рішення питань, зв'язаних з підписанням контракту;
- хто має право укладати контракти від імені фірми.
Невід'ємною частиною роботи з пошуку потенційного партнера є аналіз

 
 

Цікаве

Загрузка...