WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

стандартам (нормативним термінам доставки, нормам природного спаду вантажів і т.п.). За перевезення з поліпшеною якістю автопідприємства повинні стягувати підвищену плату як при регульованих, так і при вільних тарифах. Умови перевезень і їх відмінність від встановлених стандартами потрібно оговорювати в контрактах автопідприємства на перевезення і вантажовласниками. Там же повинні передбачатися і знижки тарифу, що є важливим інструментом цінового маркетингу.
Найбільш яскраво виражений маркетинговий аспект в автотранспортному ціноутворенні полягає в тому, що при загальній індексації тарифів на перевезення вантажів на одну і ту ж величину кінцева вартість деяких видів продукції в пункті споживання може перевищити світову ціну, і виробник внаслідок цього буде втрачати конкурентноздатність. Звідси виникають маркетингові джерела проблеми правильного відображення кон'юнктури товарних ринків в тарифікації, при умові, що вартість перевезення входить складовою частиною в кінцеву ціну даного товару.
У теорії ціноутворення є дві полярні позиції[1,2]. Згідно з так званою витратною концепцією ціна, або тариф повинні адекватно відображати витрати відповідно на випуск продукції і її перевезення. Інша точка зору - ринкова виходить з платоспроможності, диференціації тарифів по видах вантажів з урахуванням частки транспортних витрат в їх вартості, можливій конкуренції з боку інших видів транспорту і взаємозамінності продукції. У цьому аспекті представляє інтерес точка зору на конкуренцію на ринку надання послуг з міжнародних перевезень автотранспортом, згідно з якою розрізнюють:
- внутрішньогалузеву конкуренцію між різними автопідприємствами, наприклад, між пунктами відправлення і прибуття вантажів, які пов'язані транспортними коридорами, що належать двом або більше компаніям;
- міжгалузеву конкуренцію - між автотранспортом і іншими видами транспорту;
- конкуренцію продукції (коли продукт, що перевозиться автотранспортом, замінюється іншим видом продукції, яка доставляється іншим видом транспорту);
- географічну конкуренцію (коли цінний вантаж може бути доставлений по іншому маршруту).
При переході автомобільного транспорту на ринкові відносини в галузі функціонують ціни (тарифи) двох видів:
1) тарифи на перевезення вантажів в прямому напрямку, регульовані державою через відповідні органи ціноутворення;
2) самостійні тарифи, що встановлюються транспортним відомством на перевезення окремих видів відправок в прямому сполученні і керівниками регіональних підрозділів на перевезення вантажів в місцевому сполученні по узгодженню з місцевими органами.
З розвитком ринку транспортних послуг, появою акціонерних компаній і інших комерційних структур ціноутворення повинно засновуватися на маркетинговій політиці. У цьому випадку цінова стратегія повинна базуватися на наступних принципах: витратах, попиті, конкуренції, стимулюванні.
Перехід до ринкової економіки, розвиток регіонального госпрозрахунку, радикальні зміни в принципах формування господарських зв'язків, задачі стабільного самофінансування автопідприємств викликають гостру необхідність в подальшому перетворенні системи ціноутворення на надання послуг з міжнародних перевезень вантажів.
У цих умовах найбільш актуальним напрямком вдосконалення є розробка системи територіально-диференційованих тарифів. Система тарифів повинна передбачати:
- економічну зацікавленість в рівномірному виконанні завдання по вантажоперевезенню на основі реалізації принципу рівно вигідності для однотипного рухомого складу;
- економічне стимулювання автопідприємств у впровадженні і використанні в найбільш прогресивних ефективних сферах нових типів спеціалізованих автотранспортних засобів;
- економічну зацікавленість вантажовласників і власників автотранспортних засобів на основі впровадження комбінованої нової потокової побудови тарифів у вигляді уніфікованої моделі. При такій моделі із зростанням завантаження автотранспортних засобів вантажовідправники економлять на оплаті кожної перевезеної тонни, а автотранспортні підприємства отримують додатковий прибуток;
- усунення протиріч в економічних інтересах автотранспорту при змішаних перевезеннях, що досягається знижкою за залізничну частину шляху; тепер освоєння змішаних перевезень може йти тільки на основі відповідних умов для вантажовласників тим або іншим видом транспорту;
- поліпшення співвідношення тарифів між залізничним і автомобільним транспортом, розширення економічної сфери дальності використання автотранспорту, особливо авторефрежераторів і інших спеціальних автотранспортних засобів;
Таким чином, в період переходу економіки на ринкові відносини все більшу роль повинні відігравати ціни і тарифи. Однак, діючий порядок формування цін в діючій системі автотранспортних засобів містить цілий ряд недоліків, що незаслужено знизило роль ціни як одного з найважливіших важелів управління і є дуже показовим фактом серед негативних виявів консерватизму і небажання реально реформувати ринкову економіку.
При моніторингу проблем системи надання послуг з міжнародних перевезень вантажів, якими є ціноутворення і тарифна політика, необхідно враховувати ряд принципових особливостей, характерних для становлення ринку послуг з міжнародних перевезень вантажів, в тому числі практику, коли маркетинг використовується як засіб прискорення і розширення реалізації послуг з міжнародних перевезень вантажів, завоювання більшої частки на ринку при наявності серйозної конкуренції між перевізниками.
Висновки до розділу 1
Об'єднання в єдину транспортну систему коридору TRACECA, Євро-Азіатського транспортного коридору (Україна-Грузія-Азербайджан), коридору Гданьськ-Одеса та Крітських коридорів дозволить створити реальні умови для комбінованої схеми перевезень вантажів "море-суша" в напрямку басейнів Балтійського, Чорного та Каспійського морів найкоротшою відстанню.Потенційні можливості залучення в Україну міжнародних транспортних потоків великі. Оціночно обсяг транзитних перевезень через територію нашої країни може бути збільшений вже найближчим часом на 25-30%, а в перспективі - в декілька разів. Відповідне зростання надходжень до бюджету може скласти декілька млрд. доларів США.
Розділ 2. Економічна оцінка діяльності "Транс-Зафт"
2.1.Загальна характеристика ТОВ "Транс-Зафт"
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНС-ЗАФТ, яке надалі іменується "товариство", створене шляхом об'єднання майнових вкладів його учасників у відповідності з установчим договором про створення товариства від липня 1995 року з метою одержання прибутку.
Засновники товариства, які надалі іменуються "учасниками" єпідприємство та громадяни України:
- Хмельницьке товариство з обмеженою відповідальністю "Яблуко" (м.Хмельницький, вул.Грушевського, 40, кв.10);
- Ратушний Ігор Олександрович (паспорт серія ІІ-Е8, 697942, виданий 20 березня 1978 року відділом внутрішніх справ Хмельницького міськвиконкому, проживає за адресою: м.Хмельницький, вул. П.Мирного 28, кв.92);
-

 
 

Цікаве

Загрузка...