WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

розрахувати свою ціну, яка складається з витрат і прибутку. Чим нижче витрати, тим вище прибуток при тій же ціні. Ціна ж залежить від частки даного виду автотранспорту або окремої фірми в загальному обсязі перевезень, від виду конкурентного ринку. Якщо в умовах монополії виробники можуть впливати на тарифи, то в умовах довершеної конкуренції така можливість відсутня повністю і дуже незначний вплив на них може бути в умовах монополістичної конкуренції. У результаті які б тарифи не визначали транспортні фірми для своїх послуг, зрештою їх встановить транспортний ринок з урахуванням всіх названих чинників, що впливають на ціноутворення [1].
Інакший вигляд має справа з фіксованими тарифами. У самому загальному вигляді, як і вільні тарифи вони включають витрати і прибуток. Але все питання в тому, які витрати повинні бути закладені в основу цих тарифів. З наукової точки зору не можна визнати правильною практику визначення тарифів, що існували донедавна окремо для кожного виду транспорту. Справа в тому, що автотранспортний ринок представлений всіма видами транспорту, які конкурують між собою, кожний з них в певній мірі може бути замінений іншими видами автотранспорту, оскільки всі вони зайняті одним видом діяльності - перевезенням вантажів. Суспільний попит існує на кожний вид автотранспорту, і при визначенні фіксованих тарифів треба брати до уваги всю сукупність послуг даного виду, оскільки у всіх них суспільство має потребу.
В умовах ринкової економіки і супутній їй конкуренції з іншими видами транспорту однієї з головних задач автотранспорту тепер є боротьба, як мінімум, за збереження, а по можливості і за збільшення обсягів надання послуг з міжнародних перевезень вантажів. Це положення, зокрема, для автомобільного транспорту є найважливішим, оскільки, будучи одним із монополістів, він несе в порівнянні з іншими видами транспорту найбільші втрати при зниженні обсягів перевезень. Характерне в цей час падіння обсягів перевезень вантажу автотранспортом відбувається як внаслідок загального падіння обсягів виробництва, так і внаслідок тарифної політики, що проводиться підприємствами автотранспорту, що не стимулює перевезення вантажів автотранспортом. Особливо чутливим в цьому є галузь міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом.
Основні напрямки вдосконалення тарифної політики можна розглянути на прикладі саме вантажних перевезень. При збільшенні конкуренції з боку інших видів транспорту міжнародні вантажні перевезення можна розділити на дві групи:
" міжнародні перевезення, при здійсненні яких автомобільний транспорт є конкурентноздатним у порівнянні з іншими видами транспорту;
" міжнародні перевезення, які можуть бути виконані тільки автомобільним транспортом.
Створюється можливість дискримінаційної політики, при якій вантажовласники діляться на дві групи:
" вантажовласники, що оплачують перевезення по тарифах, розрахованих по тій частині собівартості, що залежить від обсягів перевезень. Рівень рентабельності, закладеної в тариф, в цьому випадку є змінним і залежить в кожному конкретному випадку від характеру розподілу міжнародних перевезень між конкуруючими видами транспорту;
" вантажовласники, що оплачують перевезення по тарифах, що покривають пов'язані з цими перевезеннями витрати, а також і всі умовно-змінні витрати автомобільного транспорту в частині вантажних перевезень. При цьому використовується централізовано фіксований норматив рентабельності.
Проведення дискримінаційної тарифної політики може потребувати від автомобільного транспорту вирішення ряду задач, які сприятимуть успішній конкуренції з іншими видами транспорту.
По-перше, буде потрібне безперервне вивчення (моніторинг) районів, що тяготіють до автомобільних коридорів, який переслідує основні цілі:
- вивчення розподілу перевезень окремих видів вантажів по поясах дальності всіма видами транспорту, в тому числі автомобільним;
- безперервне спостереження за змінами рівнів тарифів на конкуруючих видах транспорту;
- виявлення впливу змін рівнів тарифів на всіх видах транспорту на розподіл вантажних перевезень між ними з метою можливих коректувань автомобільних тарифів.
По-друге, оскільки конкуренція між різними видами транспорту виникає при перевезенні конкретного вантажу в конкретному напрямі, необхідна розробка методики розрахунку собівартості перевезень по видах вантажів, по операціях перевізного процесу на окремих напрямках транспортних коридорів.
По-третє, враховуючи значну кількість найменувань вантажів, застосування різних схем їх перевезення, а також потребу в оперативному коректуванні рівнів тарифів, необхідна розробка автоматизованої системи розрахунку собівартості перевезень.
По-четверте, потрібне створення інформаційної бази, необхідної для вирішення перших трьох задач, що спричинить деякі зміни статистичної і бухгалтерської звітності про роботу автомобільного транспорту з міжнародного перевезення вантажів.
Дискримінаційні тарифи можуть бути використані також на тих напрямках, де резерви пропускної, провізної спроможності утворяться під час сезонних спадів обсягів перевезень. Підхід до формування сезонних пільгових тарифів в цьому випадку аналогічний вищевикладеному.
Проведення дискримінаційної політики буде в найбільшій мірі сприяти поєднанню інтересів автомобільного транспорту і вантажовласників, оскільки дозволить підвищити прибуток і ефективність роботи автомобільного транспорту при одночасному зниженні сумарних витрат вантажовласників на перевезення вантажів всіма видами транспорту.
Конкретні методи побудови тарифів з урахуванням ціни вантажів можуть бути різними. Одним з них є визначення рівня тарифу, виходячи з відношення провізної плати до ціни вантажу (частки транспортної складової в кінцевій ціні товару). Якщо прийняти за основу середнє відношення провізної плати по тарифу до ціни "середнього" вантажу, такий спосіб означає розподіл наміченої суми виручки (прибутків) пропорційно цінам вантажів, що перевозяться.
При різкій відмінності в рентабельності перевезень виникає побоювання того, що навіть невеликі зміни в структурі перевезень можуть істотно відбитися на прибутках автопідприємств, основним видом діяльності яких є міжнародні перевезення вантажів.
Іншим способом обліку ціни вантажів при формуванні тарифів може бути розподіл суми не доходів, а прибутків. Розрахунки показали, що в такому випадку плата за перевезення вантажів, що дорого коштують буде нижчою, а "дешевих" вантажів - вище, ніж при першому способі. Перевезення всіх вантажів стають рентабельними. Однак для самих "дешевих" вантажів провізна плата буде складати хоч і меншу, ніж при діючих тарифах, але все жзначну частину кінцевої ціни товарів.
Встановлені одним з викладених способів і оголошені потім в прейскуранті тарифні ставки повинні розглядатися як граничні ставки регульованих тарифів і як орієнтовні для вільних тарифів. При цьому граничні ставки будуть призначатися для тарифікації перевезень, відповідно встановленим

 
 

Цікаве

Загрузка...