WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

ВМД, а також номери та дати відповідних актів (при застосуванні охорони й супроводження вантажу), відомості про які не внесено декларантом до ВМД
Графа 1 "Тип декларації" В першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів "ТР", у другому - код митного режиму "80", у третьому - літерний код особливості операції (за наявності)
Графа 2 "Відправник/Експортер" В графі зазначаються відомості про відправника товарів, наведені в товаросупровідних документах на товари
Графа 8 "Одержувач/ Імпортер" В графі зазначаються відомості про одержувача, наведені в товаросупровідних документах на товари
Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" В разі застосування фінансових гарантій у графі вказуються відомості про особу, яка надає митним органам України фінансові гарантії щодо обов'язкової доставки товарів. Якщо фінансові гарантії не застосовуються й перевезення товарів митною територією України здійснюється українським експедитором, то до графи заносяться відомості про такого експедитора. В інших випадках графа не заповнюється
Графа 18 "Транспортний засіб при відправленні" Наводяться відомості про транспортний засіб, на якому здійснюється перевезення товарів до митниці призначення (до пункту пропуску через митний кордон, через який товари будуть вивезені з митної території України, або до митниці, де буде здійснюватися перевантаження з одного виду транспорту на інший)
Графа 21 "Транспортний засіб на кордоні" Наводяться відомості про транспортний засіб, у якому товари ввезено на митну територію України
Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість" Правий підрозділ графи не заповнюється. У лівому підрозділі наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згідно із загальнодержавним Класифікатором валют
Графа 29 "Митниця на кордоні" Вказуються згідно з Класифікатором митних органів України найменування й код митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, в якому починається транзитне переміщення товарів
Графа 33 "Код товару" Якщо транзит здійснюється без застосування фінансових гарантій, то вказуються перші чотири знаки коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
Графа 43 В графі проставляється цифровий код типу гарантії, яку обрав власник товарів чи вповноважена ним особа, а саме: 01 - гарантійний лист; 02 - грошова застава; 03 - резервна позиція; 04 - охорона й супроводження товарів силами митних органів (при цьому графи 9 та 28 не заповнюються); 05 - гарантія відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.75 (при цьому графи 9 та 28 не заповнюються); 06 - фінансова гарантія незалежного фінансового посередника; 00 - гарантія не потрібна
Графа 45 "Митна
вартість" У графі зазначається заявлена митна вартість
Графа 47 "Нарахування мита та митних платежів" У разі надання фінансових гарантій при транзитних перевезеннях товарів нараховуються всі види податків та зборів (митні збори, мито, акцизний збір, податок на додану вартість), що підлягали б сплаті при ввезенні товарів з метою вільного обігу на території України, із зазначенням у колонці "Спосіб платежу" коду способу розрахунку "07" згідно з Класифікатором способів розрахунків
Графа 49 "Найменування складу" Вказується номер дозвільного документа на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу (далі -МЛС), якщо товар був попередньо розміщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання, якщо товар був попередньо розміщений на складі тимчасового зберігання
Графа 50 "Довіритель" У графі наводяться відомості (назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, номер телефону) про підприємство-перевізник (або експедитора) та персональні дані безпосереднього виконавця перевезення товарів (на основі пред'явленого паспорта), крім випадків виконання перевезень залізничним транспортом. На зворотному боці кожного аркуша ВМД форми МД-2 наводиться письмове зобов'язання цього виконавця про доставку товарів до митниці призначення, яке засвідчується особистим підписом представника перевізника (виконавця перевезення) на кожному аркуші ВМД форми МД-2 та особистою номерною печаткою інспектора митниці
Графа 51 "Митниця країни транзиту" Друга й третя колонки графи заповнюються декларантом. У другій колонці графи вказується загальний розмір гарантії, що надається митним органам і не підлягає поверненню (або підлягає стягненню), якщо товари не доставлено до пункту пропуску через митний кордон, через який вони повинні бути вивезені з митної території України.
У третій колонці графи проставляється номер гарантійного документа
Графа 52 "Гарантія не дійсна для..." Якщо зобов'язання про транзит не виконано, то інспектор, що провів митне оформлення транзитних товарів, робить у графі запис "Зобов'язання про транзит перевізником не виконано", який засвідчує особистою номерною печаткою
Графа 53 "Митниця в країні призначення" Вказуються згідно з Класифікатором митних органів України код митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який товари, заявлені відповідно до режиму транзиту, вивозяться за межі митної території України, та його найменування
Додаток Б
Аналіз структури фонду оплати праці і фонду споживання персоналу
Показник Сума, тис. грн. Відхилення (+;-),%
2002 2003 2004 2002-2003 2003-2004
1. Загальний фонд оплати праці 312,2 301,1 355,4 96,4 118
2. Відрахування на соціальні заходи 122,6 121,1 153,2 98,7 126,5
3. Загальні кошти,направлені на споживання персоналом 434,8 422,2 508,6 102,9 120
Додаток В
Динаміка питомої ваги матеріальних витрат в собівартості послуг
Показник Рік Темпи зростання, за 2003-2004 р.р. %
2002 2003 2004
1. Матеріальні затрати, тис. грн. 551,9 657,7 784,7 119,3
2. Затрати на роботи та послуги, тис. грн. 1402,2 1914,1 4206,3 219,7
3. Питома вага матеріальних затрат до собівартості послуг (1:2), % 0,39 0,34 0,18 52,9
Додаток Г
Структура активу балансу за 2004 рік
Актив Балансова вартість, тис. грн
на початок року на кінець року відхилення (+,-)
І. Необоротні активи 870,7 781,8 -88,9
1.1. Нематеріальні активи 6,8 6,8 --
1.2. Основні засоби 1541,4 1602,4 61,4
1.3. Довгострокові фінансові інвестиції - - --
1.4. Інші необоротні активи 4,3 4,3 --
ІІ. Оборотні активи 557,6 864,4 306,8
2.1. Запаси 24,1 71,14 47,04
2.2. Дебіторська заборгованість за товари і послуги 594 433,6 160,4
2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти 18,0 24,6 6,6
2.4. Інші оборотні активи 16,3 19,2 2,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів -- -- --
Баланс 1428,3 1646,2 217,9

 
 

Цікаве

Загрузка...