WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

фактори та визначено їхні слабкі місця, які не дозволяють українським підприємствам розвиватись належним чином.
Summary
The aim of the scientific work is the research of the international transport races organization. The company with limited liability "Trans-Zaft" was chosen as the object of the research. The other objects were the factors, which influence the rise of the international race companies' functional level.
The main aims of the scientific work were reached during the process of the research:
" firstly, the economical factors which most of all influence the rise of the efficiency of the transport companies' activity;
" secondly, the weak points that don't let the Ukrainian transport companies develop were found.
Перелік використаних джерел
1. Колянковський Т. Їзда не за правилами// Дебет-Кредит.- 2003.- №41.- С. 36-39.- [Яка відповідальність передбачена за надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом без відповідної ліцензії.].
2. Корнєв М. Особливості заповнення транспортної документації при здійсненні міжнародних перевезень// Податки та бухгалтерський облік.- 2004.- №55.- С. 38-42.
3. Транспортні перевезення в Україні// Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства.- 2005.- №3.- 224 с.
4. Алпатова Н. Закордонні перевезення вантажів: чи є нульова ставка ПДВ// Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік.- 2005.- №50.- С. 8-9.
5. Золотухін О. ПДВ і міжнародні перевезення// Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія.- 2005.- №22.- С. 36-38.
6. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; За ред. Бутинця Ф.Ф.- 2-ге вид., доп. і перероб.- Житомир: ПП "Рута", 2001.- 544с.- (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку)
7. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; За ред. Бутинця Ф.Ф.- 2-е вид. доп. і перероб.- Житомир: Рута, 2002.- 544с.- (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку)
8. Шолохов В. Грузовик в центре Европы// Деньги и технологии.- 2001.- №12.- С.18-25.- [Борьба автогигантов за рынки грузоперевозок Украины].
9. Івасишина Н. Ціноутворення на ринку надання послуг з міжнародних автомобільних перевезень вантажів// Підприємництво,господарство і право.- 2002.- №1.- С.100-102.
10. Мікула Н. Про основні проблеми та заходи щодо активізації розбудови міжнародних транспортних коридорів в Україні// Економіст.- 2002.- №6.- С. 78-81.
11. Гусаков В. Політико-економічні умови і практичні перспективи розбудови трансконтинентальних транспортних коридорів у південному регіоні СНД// Людина і політика.- 2003.- №4.- С.28-34.- [Про новий транспортний коридор TRACECA. Міжнародна політика.].
12. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебно-практическое пособие.- М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998.- 208с
13. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 1998.- 256с.- (Высшее образование)
14. Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учебное пособие/ Под ред.: Шуркалина А.К., Цыпина Н.С.- Львів: Логос, 2000.- 248с.
15. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика): Посібник.- 4-е вид., допов.- К.: Вид-во ЄУФІСМБ, 2001.- 216с.
16. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых организаций: Учебно- практическое пособие.- М.: Бизнес-школа "Интел-синтез", 2001.- 592с.
17. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2002.- 172с
18. Світова економіка: Підручник/ А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.О.Веклич, С.Д.Годун.- 2-ге вид., стереот.- К.: Либідь, 2002.- 582с
19. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.- 948с
20. Владимирова И.Г. Классификация стратегий развития автомобильных компаний в современном мире и перспективы отечественного автопрома/ И.Г.Владимирова, А.В.Дубинский// Менеджмент в России и за рубежом.- 2005.- №1.- С.17-27.
21. Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Транспорт, 1985.- 351с
22. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предприятиях: Учебник для учащихся автотранспортных техникумов.- М.: Транспорт, 1990.- 288с
23. Правила охорони праці на автомобільному транспорті: ДНАОП: Державний нормативний акт про охорону праці.- К.: Основа, 1997.- 328с
24. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року. - Київ, 1998.
25. Міжнародні транспортні коридори України: http://www.magistral.inc.ru/
26. Крамаренко В. І., Холода Б. І. Маркетинг : Навч. посібник. - Київ : ЦУЛ, 2003. - 258 с.
27. Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С. Я. Маркетинг : основи теорії та практики. Навч. посібник. - Львів : "Новий світ - 2000", "Магнолія плюс". - 2003. - 288 с.
28. Осауленко О. Г. Статистичний щорічник України за 2002 рік. - К.: Видавництво "Консультант", 2003. - 664 с.
29. Лученко Я.О. "Основні перешкоди інвестування в автомобільний транспорт" / Проблеми науки -К.:2001 №7-С.23-26
30. Пащенко Ю. "Транспортна політика України" / Економіка України К.:2001 №12-С.38-43.
31. "Транспортна політика України" О.Єдін, Цветов / Економіка України К.:2000 №1 С.24-34.
32. Коктевич Р.О. "Транспортний хіт сезону" / Галицькі контракти К.:2003 №32 С.26-30.
33. http://www.bmr.ru
34. http://www.cfin.ru
35. http://www.fooddept. gov.ua
36. http://www.marketing.spb.ru
37. http://www.ukrkonditer.kiev.ua
38. http://www.ukrstat.gov.ua
Додатки
Додаток А
Особливості заповнення деяких граф ВМД притранзиті
Назва або номер графи Особливості заповнення
Графа B "Подробиці розрахунків" Вказуються код єдиного збору, що справляється 11 в пунктах пропуску через державний кордон України, загальна сума збору, платіжні реквізити. У разі надання фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів вказуються коди видів податків та зборів згідно з Класифікатором видів податків та зборів, і суми платежів, нарахованих за цими кодами
Графа C Вказуються код єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України, номер і дата квитанції МД-1, яка засвідчує сплату збору, сума збору. У разі надання при транзитних перевезеннях підакцизних товарів фінансової гарантії у вигляді грошової застави вказуються: 1)номер платіжного документа, що засвідчує перерахування грошової застави; 2)дата надходження платежу за платіжним дорученням; 3) загальна сума грошової застави. Проставляються штамп "СПЛАЧЕНО", дата, підпис інспектора митниці
Графа D Проставляється відмітка про накладене митне забезпечення та вказуються номер і дата документа, за яким здійснюється контроль за доставкою вантажу в пункт пропуску через митний кордон України й відомості про який не внесено декларантом до

 
 

Цікаве

Загрузка...