WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

(заробітну плату) доцільно виключити із дослідження.
За даними таблиці 3.5. необхідно:
1) побудувати економетричну модель;
2) дослідити залишки на наявність автокореляції;
3) сформувати матрицю коваріації залишків;
4) оцінити параметри моделі на основі методу Ейткена.
Таблиця 3.5.
Рік Хі Уі
1. 5,55 21,00
2. 6,10 23,40
3. 7,10 25,60
4. 6,20 24,40
5. 7,25 29,80
6. 7,15 26,20
7. 7,10 28,60
8. 7,35 29,40
9. 7,70 30,60
10. 7,90 28,40
Загальний вигляд економетричної моделі:
,
де , - оцінки параметрів моделі; - залишки.
Крок 1. Визначимо параметри моделі , на основі методу найменших квадратів, припускаючи, що залишки некорельовані.
,
де - матриця, транспонована до .
;
;
;
;
,
звідки ; .
Економетрична модель має вигляд: .
Крок 2. Дослідження залишків на наявність автокореляції.
На основі економетричної моделі знайдемо розрахункові значення загальних витрат і порівняємо їх з фактичними. Тоді .
Таблиця 3.6.
Рік
1. 21 21,48 -0,48 0,23 - - -
2. 23,4 23,56 -0,16 0,03 0,32 0,10 0,08
3. 25,6 27,35 -1,75 3,05 -1,58 2,51 0,28
4. 24,4 23,94 0,46 0,21 2,21 4,86 -0,80
5. 29,8 27,91 1,89 3,56 1,43 2,04 0,87
6. 26,2 27,53 -1,33 1,78 -3,22 10,38 -2,52
7. 28,6 27,35 1,25 1,57 2,59 6,70 -1,67
8. 29,4 28,29 1,11 1,23 -0,15 0,02 1,39
9. 30,6 29,62 0,98 0,97 -0,12 0,02 1,09
10. 28,4 30,37 -1,97 3,89 -2,96 8,74 -1,94
? 16,52 35,37 -3,23
Для перевірки наявності автокореляції залишків найчастіше застосовується критерій Дарбіна-Уотсона :
.
Оскільки критерій більше двох, то можна говорити про існування від'ємної автокореляції.
Фактичні значення критерію порівняємо з критичними (табличними) для рівного числа спостережень і числа незалежних змінних . Табличні значення мають нижню межу і верхню межу .
Оскільки , то приймається гіпотеза про відсутність автокореляції.
Для виявлення автокореляції залишків використовується також критерій фон-Неймана:
.
Фактичне значення критерію фон-Неймана порівняємо з табличним. При рівні значущості і заданому числу спостережень .
Так як , автокореляції залишків відсутня.
Крок 3. Формування матриці коваріації залишків.
Сформуємо матриці і . Для цього необхідно знайти циклічний коефіцієнт автокореляції :
.
Параметр має зміщення. Тому, використовуючи його для формування матриці , скоригуємо на величину зміщення:
,
або .
Матриця матиме вигляд:
,
де .
.
Розрахуємо залишкову дисперсію:
.
Тоді матриця коваріацій , тобто:
.
Крок 4. Виконаємо обертання матриці :
.
Крок 5. Визначимо параметри і на основі співвідношення:
;
;
;
;
;
;
; .
Отже, рівняння регресії запишеться: .
Тепер знайдемо розрахункові значення і визначимо залишки .
Таблиця 3.7.
Рік
1. 21 21,51 -0,51 0,26 - - -
2. 23,4 23,58 -0,18 0,03 0,33 0,11 0,09
3. 25,6 27,35 -1,75 3,06 -1,57 2,46 0,32
4. 24,4 23,96 0,44 0,20 2,19 4,80 -0,77
5. 29,8 27,91 1,89 3,55 1,44 2,08 0,83
6. 26,2 27,54 -1,34 1,79 -3,22 10,39 -2,52
7. 28,6 27,35 1,25 1,56 2,59 6,70 -1,67
8. 29,4 28,29 1,11 1,23 -0,14 0,02 1,39
9. 30,6 29,61 0,99 0,98 -0,12 0,01 1,10
10. 28,4 30,36 -1,96 3,86 -2,95 8,72 -1,94
16,52 35,30 -3,19
Розрахуємо критерій Дарбіна-Уотсона і фон-Неймана:
;
.
Фактичне значення критерію фон-Неймана порівняємо з табличним. При рівні значущості і заданому числу спостережень .
Так як , то автокореляція залишків відсутня.
Визначимо коефіцієнт детермінації для цієї моделі:
.
Коефіцієнт детермінації показує, що на 71% варіації величини залежить від варіації величини .
Висновки до розділу 3
Використано економіко - математичну модель для пояснення впливу організації міжнародних транспортних перевезень на ефективність даних перевезень. Доведено, що обрана економіко-математична модель є вірною, так як між показниками існує тісний кореляційний зв'язок, а коефіцієнт кореляції є досить високим і становить 0,71. Модель дозволяє прогнозувати зміну ефективності здійснення міжнародних транспортних перевезень за допомогою факторів оптимальної організації даних перевезень.
Висновки
Потенційні можливості залучення в Україну міжнародних транспортних потоків великі. Оціночно обсяг транзитних перевезень через територію нашої країни може бути збільшений вже найближчим часом на 25-30%, а в перспективі - в декілька разів. Відповідне зростання надходжень до бюджету може скласти декілька млрд. доларів США
Отже, можна зробити висновок, що підприємство ТОВ " Транс-Зафт" успішно веде свій бізнес на ринку послуг з перевезень, що підтверджується дослідженнями даного звіту. Воно є одним з провідних підприємств в Хмельницькому. Дане підприємство забезпечує стабільно якісні послуги з перевезень своїм клієнтам як в Україні, так і за її межами.
У цілому, провівши аналіз результатів виробничої і фінансової діяльності підприємства, що ТОВ "Транс-Зафт" - стійке підприємство, його потенціал протягом 2002-2004 років збільшувався.
Рівень рентабельності, та наданих послуг високий, що характеризує підприємство як таке, що ефективно функціонує.
Підприємство є недостатньо забезпеченим трудовими ресурсами, заробітна плата є відносно високою.
Підприємство є надійним партнером у роботі, воно надає конкурентноздатні послуги. Це сприяє тому, що попит на послуги підприємства постійно зростає як у вітчизняних замовників, так і в замовників за межами України.
Використання основних фондів є досить ефективним, це дозволяє майже в повному обсязі використовувати потенціал підприємства для надання послуг.
Зовнішньоекономічнадіяльність підприємства є різноманітною. Вона зосереджується на перевезенні за кордон різноманітної продукції, імпорті матеріалів та експорті готової продукції. ТОВ "Транс-Зафт" співпрацює з багатьма закордонними партнерами, що забезпечує йому вихід на зовнішній ринок. Співробітництво з іноземними партнерами відкриває багато нових можливостей для підприємства. Не виключено, що в майбутньому підприємство налагодить інші види зовнішньоекономічної діяльності, які сприятимуть ще кращій його роботі.
Анотація
Метою роботи є дослідження організації міжнародних транспортних перевезень на прикладі ТОВ "Транс-Зафт", а також факторів впливу на підвищення рівня функціонування підприємств, які займаються міжнародними перевезеннями, пошук шляхів оптимізації поєднання цих факторів. Було досліджено чинники та стратегії підвищення ефективності діяльності підприємств, що займаються міжнародними транспортними перевезеннями..
В процесі дослідження були досягнуті основні завдання та цілі :
" по-перше, визначено фактори економіки, що найбільше впливають на підвищення ефективності діяльності транспортних підприємств;
" по-друге, досліджено дані

 
 

Цікаве

Загрузка...