WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

транзиту зі складанням CMR та іншої транспортної документації в залежності від різних умов буде розглянуто в наступній публікації.
Відповідно до вимог МКУ перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування тощо транзитних товарів (без зміни їхніх властивостей та товарного вигляду) може здійснюватися тільки з дозволу та під контролем митного органу.
Маршрути транзитного перевезення та пункти проходження митного контролю для підакцизних товарів затверджені Постановою КМУ № 484.
Згідно вимог Постанови КМУ № 1908, якщо транзит здійснюється залізничним транспортом, строк перебування транзитного вантажу під митним контролем не може перевищувати 28 діб, якщо авіаційним транспортом - 5 діб, морським та річковим транспортом - 20 діб, трубопровідним транспортом - 31 добу.
Порядок надання гарантій та інші заходи гарантування збереження транзитних товарів, визначається наказами Держмитслужби.
Відповідно до ст. 182 МКУ митний перевізник - це підприємство (тільки резидент), яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
3.3.Дослідження факторів, які впливають на розвиток транспортної системи.
Діяльність підприємства у ринковій економіці характеризується системою ризиків та невизначеностей, які виникають через нездатність з допомогою функціональної залежності оцінити перспективи розвитку ринкової ситуації.
Вирішення цієї проблеми покладене на статистико математичні методи аналізу, використання яких спрощується з широким застосуванням комп'ютерної техніки систем АРМ тощо.
Для виявлення залежності між ефективністю здійснення міжнародних транспортних перевезень (Y), та якісними змінами у процесі організації міжнародних транспортних перевезень (Х) проведемо послідовно дослідження окремих складових праці персоналу підприємства.
На основі статистичних даних показника і фактора (табл.3.1) знайдемо оцінки параметрів економетричної моделі, де припускаємо, що стохастична залежність між фактором і показником має вигляд, наведений в табл. 3.1. Використовуючи критерій Фішера, з надійністю оцінюємо адекватність прийнятої моделі статистичним даним та значущість параметрів моделі по -критерію Стьюдента.
Якщо із заданою надійністю прийнята математична модель адекватна експериментальним даним, то знайдемо:
1) з надійністю довірчу зону базисних даних;
2) точкову оцінку прогнозу;
3) з надійністю інтервальну оцінку прогнозу.
Побудуємо графіки:
а) фактичних даних;
б) лінії регресії та її довірчу зону.
Таблиця 3.1.
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8,5
42 56 45 55 62 68 58 76 70 75 80 72 75 84 ?
Залежність: .
1. Будуємо поле кореляції, емпіричну лінію регресії (у вигляді ламаної) та визначаємо форму зв'язку між ознаками та .
Розраховуємо параметри економетричної моделі і оцінки параметрів моделі.
Невідомі параметри економетричної моделі і знаходимо із системи нормальних рівнянь:
У випадках, коли функція є нелінійною (але не поліномом), її зводять до лінійної шляхом логарифмування та наступною заміною нелінійних змінних на лінійні (показникова та степенева функції) або просто однією заміною в залежності від виду функції. Цей метод приведення нелінійної функції до лінійного виду називають лінеаризацією рівняння регресії.
Лінеаризуємо задану функцію .
Логарифмуючи дане рівняння, отримаємо:
;
;
.
Заміною змінних , , отримуємо рівняння .
Система нормальних рівнянь при даних перетвореннях буде мати вигляд:
Для визначення параметрів економетричної моделі і у робочій таблиці накопичуємо суми:
; ; ;
і підставляємо їх у систему нормальних рівнянь.
Всі необхідні розрахунки ведемо в таблиці 3.2.
Маємо:
Розв'язавши дану систему, маємо: ; , .
Таблиця 3.2.

Довірчі границі
1 1 42 0,000 0,000 3,738 0,000 42,624 0,389 555,612 14,054 1,689 0,454 2,540 3,448
2 1,5 56 0,405 0,164 4,025 1,632 48,455 56,925 91,612 7,465 0,800 0,443 3,567 4,454
3 2 45 0,693 0,480 3,807 2,639 53,070 65,130 423,184 3,656 0,368 0,435 4,396 5,266
4 2,5 55 0,916 0,840 4,007 3,672 56,951 3,805 111,755 1,528 0,147 0,428 5,079 5,934
5 3 62 1,099 1,207 4,127 4,534 60,331 2,786 12,755 0,449 0,040 0,422 5,651 6,495
6 3,5 68 1,253 1,569 4,220 5,286 63,345 21,669 5,898 0,036 0,002 0,419 6,136 6,973
7 4 58 1,386 1,922 4,060 5,629 66,077 65,243 57,327 0,051 0,008 0,417 6,552 7,385
8 4,5 76 1,504 2,262 4,331 6,514 68,585 54,981 108,755 0,344 0,042 0,417 6,912 7,746
9 5 70 1,609 2,590 4,248 6,838 70,909 0,826 19,612 0,814 0,096 0,419 7,227 8,064
10 5,5 75 1,705 2,906 4,317 7,360 73,079 3,691 88,898 1,398 0,164 0,422 7,503 8,347
11 6 80 1,792 3,210 4,382 7,852 75,118 23,838 208,184 2,049 0,242 0,428 7,747 8,602
12 6,5 72 1,872 3,504 4,277 8,005 77,043 25,435 41,327 2,739 0,327 0,435 7,963 8,833
13 7 75 1,946 3,787 4,317 8,401 78,870 14,979 88,898 3,447 0,418 0,443 8,156 9,043
14 7,5 84 2,015 4,060 4,431 8,928 80,610 11,492 339,612 4,159 0,512 0,454 8,329 9,236
? 59,5 918 18,195 28,502 58,288 77,289 351,190 2153,429 42,188 4,854 0,478 8,622 9,579
Пр. 8,5 83,865 1,689 3,388
Таким чином, економетрична модель має вигляд:
.
Розраховуємо теоретичні значення результативного показника і будуємо теоретичну лінію регресії. Даний розрахунок проводимо в таблиці 3.2.
Середнє значення прогнозу показника визначаємо методом математичної екстраполяції шляхом підстановки в економетричну модель замість його відносного прогнозованого значення .
Тобто .
Такий прогноз називається точковим.
Оскільки у нас зв'язок нелінійний, то тіснотy зв'язку між ознаками та оцінюємо кореляційним відношенням (індексом кореляції) за формулою:
де - фактичні (емпіричні) значення результативногопоказника;
- теоретичні (розрахункові) значення результативного показника;
- середнє значення .
Для розрахунку у робочій таблиці знайдемо суми:
; .
Тоді .
Оскільки , то зв'язок між факторами сильний.
Оцінимо значущість кореляційного відношення за t-критерієм Стьюдента та розрахуємо його довірчі межі.
Довірчі межі кореляційного відношення визначаються через оцінку дисперсії за формулою:
;
.
Табличне значення критерія Стьюдента для рівня значущості становить . Оскільки , то з ймовірністю можна стверджувати, що кореляційне відношення значуще.
Оцінимо значущість параметрів та лінеаризованої функції .
Значущість параметрів та визначимо за t-критерієм Стьюдента:
; .
;
;
.
Всі необхідні суми обчислені в таблиці 4.2.
; ;
;
.
Тоді,
; .
Оскільки , , то параметр

 
 

Цікаве

Загрузка...