WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ” - Дипломна робота

ньому на основі трудових договорів (контрактів).
Виробничі, трудові відносини, охорона праці, соціальні гарантії, регулюються трудовими договорами (контрактами) у відповідності до чинного законодавства України.
Реорганізація та ліквідація товариства
Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.
Реорганізація товариства відбувається за рішенням зборів учасників. У цьому випадку права і обов'язки товариства переходять до їх правонаступників.
Товариство ліквідовується за рішенням зборів учасників на підставі рішень суду або арбітражного суду, а також з інших причин, передбачених законодавством.
Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.
Ліквідація товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яку призначає орган, що прийняв рішення про його ліквідацію.
2.2.Організаційна структура підприємства та зовнішньоекономічні партнери ТОВ "Транс-Зафт"
Головні зовнішньоекономічні партнери ТОВ "Транс-Зафт"
ПП Павлович Л.А. (Росія);
ПБОЮЛ Симонян А.Г. (Росія);
Eastern Fruits & Juice Co (США);
Також були укладені контракти, щодо перевезення харчових концентратів, харчових домішок, кормів та ін. з наступними партнерами: "ENAK GmbH" (м.Леверкузен, Німеччина), "N.U.Constructions Ltd."(м.Алкмаар, Голландія); "Контакт"(м.Яблонець, Чехія); "MAM INTERNATIONAL GENERAL TRADING" (м.Престон, Англія), ТОВ "ДЕК" (м. Рязань, Росія).
2.3.Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства ТОВ
"Транс-Зафт"
Таблиця 2.1.
Основні техніко-економічні показники підприємства
№/п Показник Одиниця виміру Рік Темп зростання
2002 2003 2004 2003 р./ 2002 р. 2004р./ 2003 р.
1.1 Доход (виручка) від, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу)
тис. грн.
3612,3
4471,8
5052,5
123%
113%
1.2. Обсяг наданих послуг:
- в діючих цінах
2300,6
3456,4
4578,2
1,5
1,32
2 Середньооблікова чисельність працівників:
осіб
34
34
36
--100%
1,05
в тому числі:
- робітників
22
22
24
--100%
1,09
3 Продуктивність праці одного працівника (1.2:2)
грн./
особу
67,6
101,6
127,2
1,5
1,25
в тому числі:
- одного робітника
104,5
157,1
190,7
1,5
1,21
4 Фонд заробітної плати працівників
тис. грн.
312,2
301,1
355,4
0,96
1,18
в тому числі:
- робітників
223,3
234,6
255,7
1,05
1,08
5 Середньорічна заробітна плата (4:2):
- одного працівника
грн./
особу
9182,6
10000,3
9872,2
1,9
0,98
- одного робітника 10150 10663,6 10654,2 1,05 0,99
Таблиця 2.2.
Склад і структура працюючих на підприємстві
Показник Чисельність, осіб
2002 2003 2004
Середньооблікова чисельність працюючих працівників облікового складу 34 34 36
з них працівники ПВП, 22 22 24
- керівники 1 1 1
- фахівці 9 9 9
- службовці 2 2 2
- учні - - -
З наведеної таблиці ми бачимо, що в 2003 році в порівнянні з 2002 роком кількість робітників не змінилась. Кількість фахівців також залишилась стабільною. А в порівнянні 2003 до 2004 кількість ПВП зросла на 2 особи (водії).
Таблиця 2.3.
Структура основних виробничих фондів основного виду діяльності
Показник Наявність на кінець року, тис. грн. Структура основних фондів, %
2003 2004 відхилення 2003 2004 Відхилення
Основні фонди, всього 1342,4 1789,5 447,1 100 100 33,4
1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої
74,8
193
118,2
5,58
10,8
5,22
2. Автомобільний транспорт, меблі, прилади та інструменти
1267,6
1596,5
328,9
94,42
89,2
-5,22
3. Інші основні фонди - - - - - -
Таблиця 2.4.
Динаміка руху робочої сили
Показник Рік Темпи зростання 2004 до 2003, %
2002 2003 2004
1. Середньооблікова чисельність персоналу, осіб - всього 34 34 36 105,8
2. Кількість прийнятих на роботу, осіб 0 0 2 105,8
3. Кількість звільнених з роботи, осіб - всього 0 0 0 -
4. Кількість звільнених за:
4.1. власним бажанням 0 0 0 -
4.2. скороченням штатів 0 0 0 -
4.3. інших причин 0 0 0 -
5. Коефіцієнт обороту по прийому (2:1) - - 0,06
6. Коефіцієнт обороту по вибуттю (3:1) 0 0 0 -
Як видно з таблиці відбувається незначне поповнення штату у 2004 році порівняно з 2002 і 2003 роками всього лише на 5,8% .З цього можна зробити висновок, що підприємство не досить швидко розширюється, а значить і повільно розвивається.
Таблиця 2.5.
Показники використання основних виробничих фондів
Показник Рік Відхилення
2002 2003 2004 2003 від 2002 2003 від 2004
1. Вартість товарної продукції(послуг, робіт) у порівняльних цінах, тис. грн. 1402,2 1914,1 4206,3 511,9 2292,2
2. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.
1245,6
1342,4
1789,5
968
447,1
3. Вартість устаткування, тис. грн.
1175,9
1267,6
1596,5
91,7
328,9
4. Прибуток до оподаткування (збиток), тис. грн.
24
92,5
366,7
67,5
274,2
5.Середньооблікова чисельність ПВП,
22
22
24
-
2
6. Фондовіддача (1:2), грн.
1,13
1,42
2,35
0,29
0,93
7.Фондомісткість(2:1), грн.
0,88
0,7
0,42
-0,18
-0,28
8.Фондоозброєність, грн. / особу (2:5)
56,6
87
175,26
30,4
88,26
9. Технічна озброєність праці, грн. / особу (3:5)
53,45
57,61
66,52
4,16
8,91
10. Рентабельність виробництва (4:2), %
1,92
6,89
20,49
4,97
15,52
Показники використання основних виробничих фондів наведені у таблиці 2.3.5.. На основі цих даних робимо висновок що, спостерігається значне збільшення фондовіддачі (визначається співвідношенням суми чистої виручки від наданих послуг до вартості основних фондів підприємства) на 0,29 у 2003 році та на 0,93 у 2004 році. Це збільшення свідчить про збільшення ефективності використання на підприємстві основних фондів, внаслідок підвищення завантаження транспорту. Зростанню фондовіддачі сприяло проведення модернізації транспорту та обладнання.
Іззазначеної таблиці видно, що питома вага матеріальних затрат до собівартості послуг коливається незначно. Питома вага матеріальних витрат може зростати також за рахунок постійного збільшення тарифів на паливо та газ, а також значного зростання цін на основні стратегічні матеріали (запчастини), але на підприємстві ведеться постійна робота на зниження витрат, по економному використанню основних матеріалів, та зниження собівартості надання послуг. А тому взаємодія зазначених факторів не відобразилась на зміні питомої ваги матеріальних затрат до собівартості послуг.
Загальні кошти направлені на споживання персоналу зменшились у 2003 році на 2,9% порівняно

 
 

Цікаве

Загрузка...