WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

не торгуються
Товари, що торгуються
- товари, які можуть переміщуватися між різними країнами, приймають участь у міжнародній торгівлі.
Товари, що не торгуються
- товари, які використовуються в країні, де вони виробляються, і не переміщуються між країнами.
Таблиця 3.1. Групи товарів, що торгуються та не торгуються
Група товарів Тип товарів
Сільське господарство, полювання, лісне господарство та рибальство
Видобувна промисловість
Обробна промисловість
Торгуються
Комунальні послуги та будівництво
Оптова і роздрібна торгівля, ресторани і готелі
Транспортування, зберігання і зв'язок і фінансове посередництво
Оборона та обов'язкові соціальні послуги
Освіта, охорона здоров'я та суспільні роботи
Інші комунальні, соціальні та особисті послуги
Не торгуються
Товари, що торгуються поділяються на ті, які експортують і ті, які імпортують.
Товари, що експортують, у свою чергу, складаються з товарів реального експорту та субститутів експорту - тих вітчизняних товарів, які на даний момент продаються тільки на внутрішньому ринку, але при бажанні можуть бути продані і за кордон.
Товари, що імпортуються, складаються з товарів реального імпорту і субститутів імпорту - тих національних товарів, якими при бажанні можна замінити іноземні товари.
Основні риси товарів, що торгуються та товарів, що не торгуються:
- ціни на товари, що торгуються визначаються співвідношенням попиту та пропозиції на світовому ринку;
- ціни знаходяться під впливом попиту та пропозиції на них як всередині країни, так і за кордоном.
- ціни на товари, що не торгуються визначаються співвідношенням попиту і пропозиції на національному ринку.
- коливання цін на такі товари в інших країнах значення не мають;
- підтримка балансу внутрішнього попиту і пропозиції не так важлива, як товарів, що не торгуються, оскільки недостача внутрішнього попиту може бути завжди компенсована збільшенням попиту із-за кордону, а недостача внутрішньої пропозиції - збільшенням поставок іноземних товарів.
- для товарів, що не торгуються підтримка внутрішнього балансу попиту і пропозиції критично важлива. Якщо її порушити, виникають серйозні соціально-економічні проблеми;
- динаміка і рівень внутрішніх цін на товари, що торгуються відповідають динаміці та рівню цін в інших країнах.
- внутрішні ціни на товари, що не торгуються можуть суттєво відрізнятися від цін інших країн, а їх зміна може не призвести до зміни закордонних цін на такі ж товари.
Правило торгових / неторгових товарів: підвищення сукупного попиту призводить до збільшення виробництва товарів, якими не торгують, скорочення виробництва торгових товарів і зростання імпорту. Зниження сукупного попиту призводить до збільшення виробництва торгових товарів, скороченню виробництва неторгових товарів і зростання експорту.
3. Класифікація теорій міжнародної торгівлі
Класифікація теорій міжнародної торгівлі:
- теорія меркантилізму;
- класичні (теорії абсолютних і порівняльних переваг);
- неокласичні (теорія Хекшера-Оліна, теорія вирівнювання цін на фактори виробництва, парадокс Леонтьєва);
- альтернативні (теорія розподілу прибутків від міжнародної торгівлі, теорія пересічного попиту);
- теорії ефекту масштабу.
Зовнішньоторговельна політика визначає наступне:
- товари для експорту;
- товари для імпорту;
- перелік країн, з якими можна торгувати;
- обсяги торгівлі;
- ступінь втручання держави у вільний потік товарів;
- обсяги втручання.
За станом зовнішньоторговельної політики теорії торгівлі поділяються на два типи.
Перший тип - держава не повинна втручатись у структуру торгівлі.
Теорії вивчають та пояснюють, якою продукцією, в якому обсязі та з якими країнами будуть торгувати за відсутності будь-яких державних обмежень (теорії абсолютних переваг, відносних переваг, розміру країни, співвідношення факторів виробництва, життєвого циклу продукту, подібності країн, "міжнародної конкурентоспроможності націй" тощо).
Другий тип теорій передбачає державне втручання у вільний потік товарів між країнами для зміни обсягу, складу та напрямків торгівлі (теорії меркантилізму, неомеркантилізму, залежності та інші).
4. Класичні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі
4.1.Теорія меркантилізму
Меркантилісти першими запропонували теорію міжнародної торгівлі. Вони вважали, що багатство країн повністю залежить від кількості золота та срібла, котре вони мають.
Основні положення:
- вивозити товарів більше, ніж ввозити;
- регулювати зовнішню торгівлю для збільшення експорту і скорочення імпорту;
- заборонити або суворо обмежити вивіз сировини та ввести безмитний імпорт сировини;
- заборонити будь-яку торгівлю колоній з іншими країнами, ніж метрополія.
Передвісники класичної школи економіки вперше показали прямий зв'язок зовнішньої торгівлі з внутрішньо економічним розвитком країн.
4.2.1. Теорія абсолютних переваг (А. Сміт)
Основні положення:
- уряду не слід втручатися у зовнішню торгівлю, підтримувати режим відкритих ринків і свободи торгівлі;
- нації, так як і приватні особи, мають спеціалізуватися на виготовленні тих товарів, у процесі виробництва яких у них є незаперечні переваги, і здійснювати торгівлю ними в обмін на товари, переваги на які мають інші країни;
- зовнішня торгівля стимулює розвиток продуктивності праці шляхом розширення ринку за межі національних кордонів;
- експорт є позитивним фактором для економіки країни тому, що забезпечує збут надлишку продуктів, котрі не можуть бути реалізовані на внутрішньому ринку;
- субсидії на експорт є податком на населення і призводять до збільшення внутрішніх цін і томупотребують відміни.
"Країни експортують ті товари, котрі вони виробляють з найменшими витратами (у виробництві яких вони мають абсолютні переваги), і імпортують ті товари, котрі виробляють інші країни з найменшими у виробництві котрих вони мають свої переваги)".
4.2.2. Теорія порівняльних переваг (Д. Рікардо)
Якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, котрі вони можуть виробляти з порівняно більш низькими витратами ніж у інших країнах, тоді торгівля буде вигідною для обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній із них більш ефективним, ніж у іншій.
4.3. Неокласичні теорії
4.3.1. Теорія Хекшера-Оліна
Кожна країна експортує ті фактороінтенсивні товари, для виробництва яких вона володіє відносно надлишковими факторами виробництва, а імпортує ті товари, для виробництва яких вона відчуває відносну нестачу факторів виробництва.
4.3.2. Теорія вирівнювання цін на фактори виробництва (Хештера-Оліна-Самуельсона):
міжнародна торгівля приводить до вирівнювання абсолютних і відносних цін на гомогенні фактори виробництва в країнах, що торгують.
4.3.3. Парадокс Леонтьєва
теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Оліна не підтверджується на практиці: трудомісткі країни експортують капіталомісткі продукти, капіталомісткі - трудомісткі.
Пояснення парадоксу Леонтьєва:
- розподіл працівників за рівнем кваліфікації;
- імпорт капіталомісткими

 
 

Цікаве

Загрузка...