WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

людини, спрямована на досягнення корисного результату;
технологія - наукові методи досягнення практичних цілей, включаючи підприємницькі здібності;
земля - все, що дала природа у розпорядження людині для її виробничої діяльності (земля, корисні копалини, вода, повітря, ліси та ін.);
капітал - накопичений запас засобів у виробничій, грошовій і товарній формах, необхідних для створення матеріальних благ.
Кожний із факторів виробництва має ціну.
Ціною праці є заробітна плата,
технології - ліцензійна або патентна плата,
землі - земельна рента,
капіталу - банківський відсоток.
Ціна фактора виробництва відображає баланс попиту і пропозиції на нього як в рамках окремої держави, так і у взаємовідношеннях держав одна з одною.
За походженням фактори виробництва поділяються:
- основні - ті, що дістались країні від природи або стали результатом довготривалого історичного розвитку (географічне положення, природні ресурси, клімат, некваліфікована робоча сила, борги);
- розвинуті - ті, які країна набула в результаті інтенсивних пошуків и капіталовкладень (сучасні технології, кваліфіковані кадри, сучасна інфраструктура).
За ступенем спеціалізації фактори виробництва поділяються:
- загальні - ті, які можна застосовувати в різних галузях для створення різної продукції;
- спеціальні - ті, які можна застосовувати для випуску тільки в одній галузі або для створення однієї або для дуже вузької групи продукції.
За мобільністю фактори виробництва поділяються:
- специфічні - ті, які характерні тільки для даної галузі і які не в змозі переміщуватися між галузями;
- мобільні - ті, які вільно переміщуються між галузями.
3. Міжнародний поділ праці: визначення; форми
Міжнародний поділ праці:
- процеси, що пов'язані з обміном діяльності та її продуктами між державами;
- найвища ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах;
- спосіб організації спільного виробництва, за якого мікроекономічні суб'єкти різних країн спеціалізуються на виготовленні певних товарів та послуг і обмінюються ними.
Форми міжнародного поділу праці:
- міжнародна спеціалізація;
- міжнародне виробниче кооперування;
- міжнародне кооперування праці;
- міжнародний поділ факторів виробництва.
Міжнародна спеціалізація
- форма поділу праці між країнами, в яких зростання концентрації однорідного виробництва відбувається на основі прогресуючої диференціації національних виробництв.
Міжнародне виробниче кооперування
- включення країни в міжнародний поділ праці в рамках "вертикальної моделі міжнародного поділу праці", тобто за умови збереження автономності виробничого процесу в національних кордонах.
Міжнародне кооперування праці
- стійкий обмін (базується на міжнародному поділі праці) між країнами продуктами, які виробляються ними з найбільшою економічною активністю.
Міжнародний поділ факторів виробництва
- концентрація окремих факторів виробництва, що склалася історично і є передумовою до виробництва ними певних товарів, які економічно більш ефективні, ніж в інших країнах.
У другій половині ХХ століття вивіз капіталу за межі національних кордонів спричинив інтернаціоналізацію економіки, набравши форм:
- інтеграції національних господарств у регіональні комплекси з міждержавним регулюванням;
- транснаціоналізації або виходу виробничої та комерційної діяльності компаній за національні кордони.
Міжнародний поділ праці базується:
- на предметній спеціалізації;
- спеціалізації на виробництві продуктів певного роду;
- спеціалізації на виробництві готових виробів;
- спеціалізації на виробництві деталей та вузлів;
- технологічній спеціалізації.
?
Лекція 3. Міжнародна торгівля
1. Міжнародна торгівля: визначення, основні поняття, рівновага на світовому ринку
2. Товари, що торгуються та товари, що не торгуються
3. Класифікація теорій міжнародної торгівлі
4. Класичні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі
1. Міжнародна торгівля: визначення, основні поняття, рівновага на світовому ринку
Головною зовнішньою ознакою існування світового ринку є переміщення товарів і послуг між країнами.
Міжнародна торгівля
- сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що являє собою сукупність зовнішньої торгівлі усіх країн світу.
Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків товарів - експорту та імпорту і характеризується торговим сальдо и торговим обігом.
Прибуток від торгівлі
- економічний ефект, який отримує кожна з країн, що приймає участь у торгів-лі, якщо кожна з них спеціалізується на торгівлі тим товаром, у виробництві якого вона має відносну перевагу.
Умови торгівлі
- відношення експортних та імпортних цін конкретного товару країни в цілому або групи країн.
Експорт
- продаж товару, що передбачає його вивіз за кордон.
Імпорт
- купівля товару, що передбачає його ввіз із-за кордону.
Еластичність імпорту
- зміна попиту на імпорт, внаслідок зміни умов торгівлі.
Еластичність експорту
- зміна пропозиції товарів на експорт, внаслідок зміни умов торгівлі.
Торгове сальдо
- різниця вартості обсягів експорту та імпорту.
Торговий оборот
- сума вартісних обсягів експорту та імпорту.
За прийнятими у світі стандартами статистики міжнародної торгівлі основним елементом для визнання торгівлі міжнародною, продажу товару - експортом, а купівлі - імпортом є факт перетину товару митного кордону держави та фіксації цього факту у відповідній митній звітності.
У міжнародній торгівлі товар важливий не як продукт виробництва, а як об'єкт попиту і пропозиції.
Сукупний попит і сукупна пропозиція
- обсяги сукупного виробництва всіх товарів у національних і міжнародного масштабах залежно від певної узагальненої світової ціни на них.
Сукупний попит
- обсяг виробництва товарів, які споживачі готовіколективно придбати при існуючих рівнях цін.
Сукупна пропозиція
- обсяги виробництва товарів, які виробники готові колективно запропонувати ринку при існуючому рівні цін.
Рівновага на світовому ринку розкриваються наступним чином:
- світовий ринок представляє собою сферу міжнародного балансу попиту і пропозиції на товари, що експортуються та імпортуються країною.
- розміри експорту визначаються розмірами надмірної пропозиції товару, розміри імпорту - розмірами надмірного попиту на товари;
- факт наявності надмірної пропозиції та надмірного попиту встановлюється у процесі порівняння (проходить на міжнародному ринку) внутрішніх рівноважних цін на однакові товари в різних країнах;
- ціна, за якою здійснюється міжнародна торгівля, знаходиться між мінімальною та максимальною внутрішніми цінами рівноваги, що існують в країнах до початку торгівлі;
- з одного боку, зміна світової ціни веде до зміни кількості товарів на світовому ринку, що експортуються та імпортуються, з іншого - зміна кількості товарів, що експортуються та імпортуються, призводить до зміни світової ціни.
2. Товари, що торгуються та товари, що

 
 

Цікаве

Загрузка...