WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

відносин Това-рами Послу-гами Капі-талу Робочої сили Техно-логій Валю-тою Цінними
паперами Дерива-тивами Креди-тами Розранунки
Міжнародна торгівля Міжнародний рух факторів виробництва Міжнародна торгівля фінансовими інструментами
Державне регулювання Регулювання
зовнішньої
торгівлі Регулювання руху факторів виробництва Валютне та банківське регулювання
Мікроекономічна політика Макроекономічна політика
Базові поняття Світове господарство
Світовий ринок
Міжнародний поділ праці
Концепції розвитку структури міжнародної економіки:
1. Концепція системного підходу (в рамках МЕ існують: національне капіталістичне господарство, світове капіталістичне господарство, національне соціалістичне господарство та світове соціалістичне господарство)
2. Концепція трьох світів (МЕ поділяється на: світ капіталістичний, світ соціалістичний та світ, що розвивається)
3. Концепція центру та периферії (центр - економічно розвинуті країни (приблизно 40), периферія - країни, що розвиваються)
4. Концепція політичної противаги (поділ міжнародної економіки на Схід та Захід; поділ міжнародної економіки на Південь та Північ)
Функціонально міжнародна економіка поділяється на міжнародну мікроекономіку і міжнародну макроекономіку.
Міжнародна макроекономіка
- частина теорії міжнародної економіки, яка вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.
Міжнародна мікроекономіка
розкриває закономірності руху конкретного товару та факторів його вироб-ництва у міжнародному масштабі.
4. Принципи систематизації країн в міжнародній економіці.
Основні принципи систематизації країн у міжнародній економіці:
1. 1) економічний:
" за структурою господарства країн (промислово розвинуті країни, аграрні країни, промислово-аграрні країни, аграрно-промислові країни)
" За рівнем економічного розвитку країн (економічно розвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою)
" За рівнем середньорічних доходів на душу населення (більше 11 000 дол. США, 7 000- 11 000 дол. США, 2 000- 7 000 дол. США, 700- 2 000 дол. США, до 700 дол. США)
2. Ринковий:
" країни з ринковою економікою;
" країни з перехідною економікою
" країни з командною, централізовано керованою економікою
3. Організаційний (виділення в МЕ інтеграційних груп країн та об'єднань)
4. Соціально-економічний
" За рівнем технічного (цивілізаційного) розвитку
" За типом соціальної організації господарства (капіталістичні, соціалістичні та національно-соціалістичні країни)
5. Регіональний
" За континентальним принципом (Європа, Азія, Північна Америка, Австралія, Африка та Латинська Америка)
" За регіонально-економічним принципом (Східна Європа, Західна Європа, Центральна Європа, Ближній Схід, Середній Схід, Дальній Схід)
Групи країн в міжнародній економіці
Найповніше уявлення про групи країн в міжнародній економіці дають дані міжнародних організацій, членами яких є більшість країн світу: ООН, Міжнародного валютного фонду і Світового банку.
Групування країн за даними кожної організації відрізняється, що спричинено спостереженням тільки за своїми країнами-членами. Наприклад, станом на 1 січня 2000 року налічується 230 країн та територій, з яких на 27 вересня 2002 року до ООН входила 191 країна, МВФ - 181 (на 1 серпня 1997 рік), Світового банку - 180. До складу МВФ входять 24 розвинутих та 157 країн, що розвиваються.
Класифікація країн за рівнем розвитку:
" Розвинуті країни з ринковою економікою (з них 7 країн з найбільшими обсягами ВВП - Німеччина, Італія, Канада, Великобританія, США, Франція та Японія, - країни Західної Європи та Північної Америки);
" Країни, що розвиваються (близько 140 країн, серед яких виділяють найбільш розвинуті, середньо розвинуті та слабко розвинуті. Відносять НІК 1го покоління - Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур, Аргентина, Бразилія, Мексика, НІК 2-го покоління - Малайзія, Таїланд, Індія, Чилі, НІК 3-го покоління - Кіпр, Туніс, Туреччина, Індонезія, НІК 4-го покоління - Філіппіни, південні провінції Китаю, Катар, Кувейт, ОАЕ, Багами, Бермуди);
" Країни з перехідною економікою;
Класифікація за рівнем прибутків:
" країни з високим рівнем прибутків (high-income countries) - 44 держави, в яких ВНП на душу населення складав більше 8995$ в 1994р.;
" країни з прибутками вище середнього рівня (upper middle-income countries)- 35 держав, в яких ВНП на душу населення складав 2986-8995$ в 1994р.;
" країни з прибутками нижче середнього рівня (lower middle-income countries)- 66 держав, в яких ВНП на душу населення складав 726-2985$ в 1994р.;
" країни з низьким рівнем прибутків (low-income countries) - 64 держави, в яких ВНП на душу населення складав менше 725$ в 1994р.
?
Лекція 2. Фактори виробництва та міжнародний поділ праці
1. Світове господарство: визначення; склад; регулювання
2. Фактори виробництва: склад; класифікація
3. Міжнародний поділ праці: визначення; форми
1. Світове господарство: визначення; склад; регулювання
Світове господарство:
- сукупність національних економік країн світу, що пов'язані між собою мобільними факторами виробництва;
- глобальна економічна система, що функціонує на принципах ринкової економіки та ґрунтується на міжнародному і наднаціональному господарському поділі праці, інтернаціоналізації та інтеграції виробництва і обігу.
Світовий ринок:
- сфера стійких товарно-грошових відносин, що базуються на міжнародному поділі праці та інших факторах виробництва.
Відмінність світового господарства від світового ринку полягає у тому, що воно виявляє себе не тільки і не стільки через міжнародний рух товарів, скільки через міжнародний рух факторів виробництва.
Світове господарство включає основні характеристики світового ринку й доповнює його новими суттєвими рисами, пов'язаними з міжнародною мобільністю факторів виробництва:
- розвиток міжнародного переміщення факторів виробництва у формах вивозу-ввозу капіталу, робочої сили і технології;
- зростання на цій основі міжнародних форм виробництва на підприємствах, що розміщуються у декількох країнах (транснаціональні корпорації);
- економічна політикадержав, яка передбачає підтримку міжнародного руху товарів і факторів виробництва на двосторонній і багатосторонній основі;
- виникнення економіки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждержавних об'єднань.
Регулюється світове господарство за допомогою заходів:
- національної економічної політики (надання державних гарантій інвестицій);
- міждержавної економічної політики (укладання угод про уникнення подвійного оподаткування).
У рамках світового господарства економіка окремих країн стає все більш відкритою і орієнтованою на міжнародне економічне співробітництво.
Історія формування світового господарства починається з міжнародного поділу праці.
2. Фактори виробництва: склад; класифікація
Фактори виробництва
- ресурси, які необхідно витратити для виробництва товару:
праця - фізична та розумова діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...