WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

іноземної, що прийшла з країни I, у країні II відбулося розширення обсягу внутрішнього виробництва з i+j+k до i+j+k+g+h+e+f. Правда, сегменти h+е+f продуктом, створеним іноземною робочою силою, велику частину якого за винятком прибуткового податку треба віддати у вигляді зарплати іноземним робітникам із країни I. Тим самим чисте зростання внутрішнього виробництва складе тільки сегмент g. Через падіння середньої реальної зарплати в країні II доходи трудящих у цій країні скоротяться з j+k до k, а доходи власників інших факторів виробництва збільшаться з i до i+g+j. З погляду всього світу, у результаті міграції трудящих з однієї країни в іншу сукупний обсяг виробництва зріс з [a+b+c+d+ e+f]+ [k+j+i] до [a+b+c+d]+[e+f+g+h+ i+j+k], тобто на розмір заштрихованих сегментів g+h, з яких h належить країні I і виникає через більш ефективне використання трудових ресурсів країни I у результаті їхньої еміграції в країну II, a g належить країні II і виникає в результаті збільшення обсягу трудових ресурсів, що використовуються країною II у результаті їхньої імміграції з країни I.
4. НАСЛІДКИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КРАЇНИ-ІМПОРТЕРА
" внаслідок зменшення витрат виробництва підвищується конкурентоспроможність товарів, які виробляються країною, що пов'язано з більш низькою ціною іноземної робочої сили;
" іноземні робітники, створюючи додатковий попит на товари та послуги, стимулюють зростання виробництва і додаткову зайнятість у країні перебування;
" при імпорті кваліфікованої робочої сили країна, що її приймає, економить на витратах на освіту та професійну підготовку;
" іноземні робітники розглядаються як певний амортизатор у випадку кризи та безробіття;
" іноземні робітники не забезпечуються пенсіями і не враховуються при реалізації соціальних програм.
" виграш за рахунок податків, розмір яких залежить від кваліфікаційної та вікової структури іммігрантів;
" поліпшення демографічної картини розвинутих країн, які потерпають від старіння населення.
НЕДОЛІКИ ДЛЯ КРАЇНИ-ІМПОРТЕРА
" соціальна напруженість;
" загострення міжнаціональних та расових конфліктів;
" зростання злочинності.
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КРАЇНИ-ЕКСПОРТЕРА
" безкоштовне для країни-експортера навчання робочої сили новим професійним навичкам, знайомство з передовою організацією праці;
" зниження рівня безробіття і, як наслідок, - соціального напруження в країні;
" експорт робочої сили є важливим джерелом надходжень ВКВ у країну.
За статистикою платіжного балансу показники, що пов язані з міграцією робочої сили, є частиною балансу поточних операцій.
Приватні неоплачені перекази - оціночний грошовий еквівалент майна, яке переміщується мігрантами в момент їх від їзду за кордон та наступних висилань товарів на батьківщину. Включає статті "переміщення мігрантів" та перекази робітників".
Ці перекази включаються до статті "Приватні перекази" платіжного балансу і становлять для багатьох держав значну частину валютних надходжень. З поверненням на батьківщину мігранти привозять із собою цінності та заощадження на суму, що приблизно дорівнює сумі їхніх переказів. А відтак додачу до національного доходу країни-експортера робочої сили можна роз-глядати як подвоєну суму переказів.
Розрахунки зарубіжних фахівців показують, що роль приватних переказів особливо велика для країн з середнім рівнем розвитку. У цих країн доходи від експорту робочої сили в окремі роки перевищують надходження з решти видів зовнішньоекономічної діяльності. За даними МВФ, середня норма прибутку при експорті товарів становить 20%, послуг - 50%, а від експорту робочої сили значно вище.
НЕДОЛІКИ ДЛЯ КРАЇНИ-ЕКСПОРТЕРА
" скорочення податкових надходжень через зменшення числа платників податків;
" постійна міграція означає, що відбувається відплив кваліфікованих, ініціативних працівників, так званий "відплив розумів", який призводить до уповільнення темпів зростання науково-технічного та культурного рівня країни.
5. РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ММРС
Адміністративно-правові:
1. законодавство про юридичний, політичний та професійний статус імігрантів;
2. національні служби імміграції;
3. міжурядові угоди з регулювання міграції робочої сили.
Економічні методи:
1. вербування іноземних робітників.
2. залучення приватних посередників до вербування іммігрантів.
3. видача ліцензій, які дозволяють вербувати робітників за кордоном.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІММІГРАЦІЇ
" Професійна кваліфікація - законодавства всіх приймаючих країн встановлює жорсткі вимоги до рівня освіти і досвіду роботи за спеціальністю. Мінімальною вимогою до освіти вважається закінчення повного курсу середньої школи або професійно-технічного училища, що повинно бути підтверджено відповідним дипломом.
" Обмеження особистого характеру - вимоги до віку, здоров я, політичного та соціального обліку.
" Кількісне квотування - більшість країн, що приймають іммігрантів, встановлює їх максимальну кількість.
" Економічне регулювання - приватні особи мають право на імміграцію тільки за умови можливості інвестування в економіку приймаючої країни визначену законом суму.
" Тимчасові обмеження - законодавства більшості країн встановлюють максимальні строки перебування іноземних робітників на їх території, по закінченню яких вони повинні виїхати з країни або отримати від компетентних органів дозвіл на продовження свого перебування в ній.
" Географічні пріоритети - практично кожна країна, що приймає іммігрантів, законодавчо встановлює географічну та національну структуру імміграції Вона звичайно регулюється за допомогою кількісних квот на в їзд іммігрантів з певних країн.
" Заборони - явні та скриті заборони наймати іноземну робочу силу звичайно включені в закони про професії, якими іноземцям займатися заборонено.
На міжнародному рівні діють міжнародні організації:
" Міжнародна організація праці (МОП)
" Міжнародна організація з міграцій (МОМ)
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
Регулюванням міжнародної міграції робочої сили займається Міжнародна Організація Праці (МОП). МОП була утворена в 1919 р. Як автономна організація в складі Ліги Нації; з 1946 р. стала спеціалізованим закладом ООН. До неї входять 170 країн-членів, в тому числі Україна. Штаб-квартира знаходиться в Женеві. Особливістю МОП, яка відрізняє її від інших міжнародних організація, є те, що представництво кожної країни-члена складається з трьох соціальних груп: від урядовців, від підприємців, від трудівників.
Основні завдання МОП:
" Регламентація робочого часу.
" Регламентація набору робочої сили.
" Боротьба з безробіттям.
" Гарантії заробітної плати, які забезпечують нормальні умови життя.
" Захист робітників від професійних захворювань і нещасних випадків на підприємстві.
" Захист дітей, підлітків і жінок.
" Регламентація питань соціального страхування і соціального забезпечення.
" Організація професійно-технічного навчання.
Функції МОП: нормативна діяльність; технічне співробітництво; проведення досліджень і підготовка публікацій.

 
 

Цікаве

Загрузка...