WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

передача розвиненими країнами технології, технологічноємких товарів або фінансових кошт на покупку технологій, навчання, підготовку персоналу.
- Софінансування (ТС) - передбачає більш серьозну участь і відповідальність, який згідно до угоди повинен не тільки організаційно забезпечити її одержання і внести деяке бремя її фінансування.
- Двосторонній ТС відбуваються по згоді між владами країни-донора і країни-одержувача допомоги.
- Багатосторонній ТС включає здійснення спільних проектів ТС деякми країнами по відношенню однієї країни до іншої.
Причини обмеження передачі технології
- Прагнення утримувати технологічне лідерство
- Усвідомлення національної безпеки
- Умови міжнародних угод
4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 року за № 40 IV
2. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.91 за № 1978-XII
?
Лекція 9. Міжнародна трудова міграція
1. Міжнародна міграція робочої сили: визначення та причини.
2. Види та напрями міжнародної міграції робочої сили.
3. Економічні ефекти при міграції трудових ресурсів.
4. Наслідки міжнародної міграції робочої сили.
5. Регулювання міграційних процесів.
1. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЧИНИ.
Робоча сила - товар особливого виду, фактор виробництва інших товарів.
Міжнародна міграція робочої сили (ММРС) - це процес організованого або стихійного переміщення працездатного населення з країни до країни, викликаний причинами економічного та іншого характеру строком більше ніж на 1 рік.
ПЕРЕДУМОВИ ММРС
" Швидке зростання населення нашої планети
" Нерівномірність економічного розвитку країн світового співтовариства
" Розвиток сучасної науково-технічної революції
" Соціально-політичний розвиток окремих регіонів світу та держав
" Екологічний стан національного господарства
" Національно-релігійні традиції
ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ММРС
(НЕОКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ - ПОЗИЦІЯ: кожна людина отримує та споживає граничний продукт власної праці)
1. Відмінності в темпах накопичення капіталу зумовлюють відмінності сил притягання або відштовхування робочої сили в різних регіонах світового господарства, що в кінцевому підсумку визначає напрямки переміщення цього чинника виробництва між країнами.
2. Рівень та масштаби накопичення капіталу справляють безпосередній вплив на рівень зайнятості працездатного населення і, отже, на розміри відносного перенаселення (безробіття), яке є основним джерелом трудової міграції.
3. Темпи і розміри накопичення капіталу у свою чергу до певної міри залежать від рівня міграції. Ця залежність полягає в тому, що порівняно низька заробітна плата іммігрантів і можливість знизити оплату праці вітчизняним працівникам дозволяє знизити витрати виробництва і тим самим збільшити нагромадження капіталу.
4. Причиною переміщення робочої сили є зміни в структурі потреб і виробництва, спричиняє науково-технічним прогресом. Скорочення обсягу виробництва або ліквідація деяких застарілих галузей вивільняють робочу силу, яка шукає собі застосування в інших країнах.
2. ВИДИ ТА НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ.
ВИДИ ММРС
" ЗА НАПРЯМКОМ РУХУ:
1. еміграція - виїзд працездатного населення з країни перебування для довготривалого чи постійного проживання в іншу країну.
2. імміграція - в'їзд робочої сили в країну з-за кордону.
3. рееміграція - процес повернення емігрантів на батьківщину.
" ЗА ЧАСОМ:
1. остаточна - виїзд населення в іншу країну на постійне місце проживання.
2. тимчасова - виїзд населення в іншу країну на певний період часу.
3. сезонна - виїзд населення в іншу країну в певний період часу на певний термін.
4. маятникова - виїзд населення в іншу країну на постійну або тимчасову роботу, що часто повторюється.
" ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ:
1. добровільна - непримусове переміщення населення.
2. самодіяльна - нелегальне переміщення населення за межі своєї країни.
3. організована - переміщення населення, яке здійснюється відповідно до національного законодавства.
4. примусова - виселення громадян із своєї країни на основі рішення судових органів.
" ЗА ЯКІСНИМ СКЛАДОМ:
1. міграція робочої сили низької кваліфікації.
2. міграція робочої сили високої кваліфікації.
3. міграція вчених ("відплив мозку").
НАПРЯМИ ММРС
" міграція з країн, що розвиваються, до промислово розвинутих країн;
" міграція в межах промислово розвинених країн;
" міграція робочої сили між країнами, що розвивається;
" міграція робочої сили з колишніх соціалістичних країн у промислово розвинуті країни;
" міграція наукових працівників, кваліфікованих спеціалістів із промислово розвинутих країн у країни, що розвиваються.
3. ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ МІГРАЦІЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Припустимо, що головною і єдиною причиною міжнародного руху робочої сили є різний рівень реальної середньої зарплати в різних країнах. Нехай існують країна I, що має у своєму розпорядженні трудові ресурси в розмірі LA, і країна II, що має трудові ресурси в розмірі AL' (мал. 1). У цілому трудові ресурси, які мають обидві країни, складають LL'.
Рис. 1. Економічні ефекти трудової міграції
Країна I Країна
L В L
Прямі Sj і S2 показують ріст вартісного обсягу виробництва залежно від обсягів використовуваної робочої сили, відповідно, у країні I і країні II. Якщо міжнародної трудової міграції не існує, то країна I використовує весь наявний у неї запас трудових ресурсів усередині країни і забезпечує середній рівень реальної зарплати в розмірі LC, а країна II також використовує весь наявний у неї запас трудових ресурсів усередині країни і забезпечує середній рівень реальної зарплати в розмірі L'. Обсяг виробництва країни I за допомогою наявних у неї трудових ресурсів складе a+b+c+d+e+f, а обсяг виробництва країни II - і+j+To, що LC < L', означає, що вартість робочої сили в країні I нижче, ніж у країні II.
Припустимо, що обидві країни зняли обмеження на вільне міждержавне пересування робочої сили. Оскільки середня реальна зарплата в двох країнах різна, частина працівників АВ переміститься з країни I у країну II, у результаті чого зарплата в обох країнах збалансується на рівні BR. З одного боку, обсяг виробництва за допомогою трудових ресурсів, що як залишилися в країні I, так і мігрували в країну II, складе в результаті a+b+c+d+e+f+h, причому продукт a+b+c+d виробляється трудящими-громадянами даної країни, a h+e+f - іноземними трудящими, що іммігрували в країну II. При цьому в результаті більш продуктивного використання трудових ресурсів за рахунок їхнього часткового переливу в країну II сукупний продукт, зроблений за допомогою того ж обсягу праці, виявляється більше, ніж первинний, на величину сегмента h. Доход трудящих зростає до a+b+d+e+f+h, тоді як прибутковість інших факторів виробництва скорочується до сегмента с.
З іншого боку, приплив трудових мігрантів із країни I у країну II привів до зниження реальної зарплати в ній з L'D до L'F=BR. Однак у той же час за рахунок використання як своєї праці, так і

 
 

Цікаве

Загрузка...