WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

і приватні організації, фізичні та юридичні особи, а також їх об'єднання, що володіють підприємствами з прямими інвестиціями за кордоном.
Правила міжнародного інвестування виділяють наступні:
1. Право входу на ринок
2. Справедливий та недискримінаційний режим
3. Можливість зупинки контракту
4. Врегулювання спорів
Державна підтримка прямих інвестицій
" Надання державних гарантій
" Страхування іноземних інвестицій
" Звільнення від подвійного оподаткування
" Адміністративна й дипломатична підтримка
ПЕРЕВАГИ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ
" РОБОЧІ МІСЦЯ
" ЗАЛУЧЕННЯ НЕВИКОРИСТОВУВАНИХ РЕСУРСІВ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБІГУ
" НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
" УЧАСТЬ У МПП
" СКОРОЧЕННЯ ІМПОРТУ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТУ
4. ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА КРЕДИТУВАННЯ
Портфельні інвестиції( portfolio investments) - вкладення капіталу в іноземні цінні папери, не надую інвестору права реального контролю над об'єктам інвестування.
Акціонерні цінні папери (equity securities) - грошові документи, що затверджують майнове право власника документу стосовно особи, що випустила цей документ.
Боргові цінні папери (debt securities) - грошові документи, що затверджують займ власника документу стосовно особи, що випустила цей документ.
Боргові цінні папери можуть випускатися в формі:
ОБЛІГАЦІЇ - грошові інструменти, що дають їх утримувачу безумовне право на фіксований грошовий прибуток або на визначений по договору змінний грошовий прибуток.
ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВОГО РИНКУ - грошові інструменти, що дають їх утримувачу безумовне право на фіксований грошовий прибуток на певну дату.
НОТА/БОРГОВА ЗАПИСКА - короткостроковий грошовий інструмент (3-6 місяців), що випускається зайомником на своє ім'я, держбанком, гарантуючи його розміщення на ринку і придбання непроданих нот, пролонгацію кредиту або запропонованих резервних кредитів.
ОПЦІОН - договір (цінний папір), що дає покупцю право придбання або продажу певного цінного паперу або товару за фіксованою ціною на певну дату.
ВАРРАНТ - різновид опціону, що дає можливість його власнику придбати у емітента на пільгових умовах певну кількість акцій на протязі певного періоду.
Міжнародний займ і кредитування (international borrowing and lending) - видача і отримання коштів у займ на строк, що передбачає виплату відсотків за їх використання
" Торгові кредити (trade credits) - виникають в результаті прямого надання кредиту постачальниками і покупцями по договорам з товарами і послугами.
" Займи (loans) - фінансові активи, що виникають внаслідок прямого займу коштів кредитором заємнику, в результаті якого кредитор або не отримує ніякого письмового гарантійного обв'язка від заємника, або отримує борговий цінний папір.
" Валюта (currency) - банкноти і монети, що знаходяться в обігу і використовуються для здійснення платежів.
" Депозити (deposits), без перешкод, по першій вимозі перетворюються на готівкові гроші і можуть бути використанні для забезпечення платежів.
" Інші активи і пасиви (other assets and liabilities) - остаточна категорія, до якої відносяться всі інші види руху капіталу, наприклад, вклади країн в міжнародні організації.
Лекція 8. Міжнародна передача технологій
1. Фактори впливу технічного прогресу на міжнародну економіку.
2. Механізми міжнародної передачі технологій.
3. Міжнародне технічне співробітництво.
4. Державне регулювання передачі технологій.
1. ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІКА
Фактори впливу технічного прогресу: економічні; політичні; фінансові; часові; екологічні.
2. МЕХАНІЗМИ МІЖНАРОДНОЇ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ
Міжнародна передача технологій (international technology transfer) - міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безкоштовній основі.
Технологія (technology) - наукові методи досягнення практичних цілей.
Технологія - це сукупність методів переробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми та складу сировини, матеріалу, напівфабрикатів, які використовуються в процесі виготовлення виробів продуктивного тавиробничого призначення.
Групи технологій: процесів, продуктів, управління.
Технології управління підприємством: Project Expert, Tehnoclass 2000, ExPro 2000, Галактика, Oracle Applications R11, Delo Pro v 1.5, SCALA 5, Edwards, SunSystems.
Форми передачі технології
Міжнародна передача технології відбувається в наступних основних формах:
- Патентне угода (patent agreement) - міжнародна торгова угода, за якою власник патенту поступається своїми правами на використання винаходу покупцю патенту.
- Ліцензійна угода (licensing agreement) - міжнародна торгова угода, по якій власник винаходу або технічного знання надає іншій стороні дозвіл на використання в певних межах своїх прав на технології.
- "Ноу-Хау" ("know how") - надання технічного досвіду і секретів виробництва, що включають характеристику технологічного, економічного, адміністративного ті фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги.
- Інжиніринг (engineering) - надання технологічних знань, необхідних для надбання, монтажу і використання куплених або орендованих машин та обладнання.
- Патентна ліцензія - документ, який підтверджує права використань на патенту без відповідного "ноу-хау".
- Безпатентна ліцензія - документ, що підтверджує право використовувати "ноу-хау" без патентів на винахід.
- Невиняткова ліцензія - ліцензія, що залишає ліцензіару право надавати ліцензію на дану технологію і іншим ліцензіатам на данній території.
- Виняткова ліцензія - ліцензія, яка передбачає монопольне право ліцензіата використовувати технологію та відмова ліцензіара від самостійного використання запатентованої технології та "ноу-хау" і їх проміжок на певній території.
- Повна ліцензія - ліцензія, що надає ліцензіату виняткове право на використання патенту або "ноу-хау" під час стоока дії угоди і передбачаючи відмову ліцензіару від самостійного використання предмета ліцензії під час цього строку.
Правові форми захисту технологій.
- Патент (patent) - свідоцтво, що видається компетентним правительственим органом винахіднику, яке засвідчує його монопольне право на використання цього виноходу.
- Ліцензія (license) - дозвіл, який дається власником технології ( ліцензіаром), захищеним або не захищеним патентом, зацікавленої (ліцензіар) на використання цієї технології за певний час і за певну плату.
- Копірайт (право відтворення) (copyright) - ексклюзивне право на автора літературного, аудио- або відеопродукції на показ і відтворення своєї роботи.
- Товарна марка (trademark) - символ певної організації, який використовується індивізації виготовителя, який не може бути використаний іншими організаціями без офіційного дозволу власника.
3. МІЖНАРОДНЕ ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Технологічна місткість торгівлі - частка витрат на досліди та розробку в обсязі виготовлення і торгівлі товарами в окремих галузей.
Технічна співпраця - надання країнам співпраці в сферах технології процесів, продукції, управління.
- Технологічні гранти - безвозмездная

 
 

Цікаве

Загрузка...