WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

розрізняють:
зовнішні ВЕЗ - зони, які розташовані на кордоні з іншими державами;
внутрішні ВЕЗ - зони, розміщені у внутрішніх районах країни.
За характером діяльності та функціональним призначенням виділяють такі основні типи вільних економічних зон:
Промислово-виробничі Техніко-впроваджувальні Торгові Сервісні
Імпортозаміщуючі зони Технополіси Вільні митні зони Офшорні зони
Експорто-орієнтовані зони Технопарки Бондові склади Зони банківських та страхових послуг
Промислові парки Вільні порти
Науково-промислові парки Інноваційні центри Торгово-виробничі зони Зони туристичних послуг
Експорто- імпортозаміщуючі зони
За рівнем інтегрованості у світову та національну економіку:
- міжнародні;
- прикордонні зони;
- євро-регіони.
За ознакою комплексності:
- зони вільного підприємництва;
- спеціальні економічні зони;
- території особливого режиму;
- особливі економічні зони.
У світі налічується понад 1 тисячу ВЕЗ. Вартість продукції, яка виробляється та вивозиться з ВЕЗ, складає близько 15 % світового обороту.
4. Фактори впливу на розміщення ВЕЗ
Фактори:
" сприятливе транспортно-географічне розміщення відносно зовнішнього і внутрішнього ринків;
" інформаційного забезпечення;
" наявність розвинутих транспортних комунікацій;
" наявність виробничої, соціальної і ділової інфраструктури;
" природно-ресурсний потенціал;
" розвиток промисловості в регіоні;
" забезпеченість робочою силою;
" наявність житлового фонду.
Лекція 7. Міжнародний рух капіталу
1. Міжнародний рух капіталу: визначення, основні поняття
2. Класифікаційні ознаки МРК
3. Прямі іноземні інвестиції
4. Портфельні інвестиції та кредитування
1. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ: ВИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Міжнародний рух капіталу - це вилучення з обігу частини національного капіталу і включення його у виробничий процес або інший обіг в інших країнах.
Правило Вальраса
Правило Вальраса (Walras' Law) - вартість імпорту країни = сумі вартості експорту і чистих зарубіжних продажів активів і процентів по ним:
IM=X+NA+NR,
IM - імпорт
X - експорт
NA (net assets) - чисті продажі активів (різниця вартості активів, проданих іноземцями і куплених у них)
NR (net interest) - чисті платежі процентів (різниця вартості процентів та вкладений капітал, що отримані з-за кордону і виплачені іноземцям).
ТРАНСФЕРНІ ЦІНИ - ціни, що відрізняються від ринкових цін внутрішньокорпораційної торгівлі між розташованими у різних країнах філіями однієї і тієї ж корпорації, які використовуються для переводу прибутку і скорочення податків.
МІЖЧАСОВА ТОРГІВЛЯ - підвищене теперішнє використання за рахунок скорочення використання у майбутньому або зниження теперішнього використання на користь більшого споживання у майбутньому.
2. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ
Основні класифікаційні ознаки капіталу
За строком вкладення капітал ділиться на:
Середньостроковий і довгостроковий капітал (mid-term and long-term capital)
- Вкладення капіталу строком більше ніж на 1 рік. Усі вкладення підприємницького капіталу в формі прямих і портфельних інвестицій, так само як і позичковий капітал у вигляді державних кредитів є довгостроковими.
Короткостроковий капітал (shot-term capital)
- Вкладення капіталу строком менше ніж на 1 рік. Переважно позичковий капітал в формі торгових кредитів.
За метою вкладення капітал ділиться на:
Прямі інвестиції (direct investment) - вкладення капіталу з метою придбання довгострокової економічної користі в країні вкладення капіталу, що забезпечує контроль інвестора над об'єктом розміщення капіталу. Вони практично повністю зв'язані з вивозом приватного підприємницького капіталу, не враховуючи відносно невеликих за об'ємом закордонних інвестицій фірм, що належать державі.
Портфельні інвестиції (portfolio investments) - вкладення капіталу в іноземні ціні папери, що не дають інвестору права реального контролю над об'єктом інвестування. Такі інвестиції також переважно основані на приватному підприємницькому капіталі, хоча і держава найчастіше випускає свої і отримує іноземні цінні папери.
ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ПОХОДЖЕННЯ:
ОФІЦІЙНИЙ (ДЕРЖАВНИЙ) КАПІТАЛ - кошти з державного бюджету, що переміщаються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням міжурядових організацій.
ПРИВАТНИЙ КАПІТАЛ -кошти приватних фірм, банків та інших організацій, що переміщуються за кордон або приймаються з-за кордону по рішенню їх керуючих органів.
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ КАПІТАЛ - кошти, що прямо або опосередковано вкладаються у виробництво з метою отримання прибутку.
ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ - кошти, що даються у борг з метою отримання процентів. У міжнародних масштабах в якості позичкового капіталу в основному використовується офіційний капітал з державних джерел, хоча міжнародне кредитування з приватних джерел також досягає доволі переконливих обсягів.
3. ПРЯМІ ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ
Причини прямих закордонних інвестицій
Причини експорту капіталу:
" Технологічне лідерство
" Переваги у кваліфікації робочої сили
" Переваги в рекламі
" Економіка масштабу
" Розмір корпорації
" Ступінь концентрації виробництва
" Забезпечення доступу до природних ресурсів
" Інші причини
Причини імпорту капіталу:
" Технологічне лідерство
" Рівень кваліфікації робочої сили
" Переваги в рекламі
" Економіка масштабу
" Розмір корпорації
" Степінь концентрації виробництва
" Потреба в капіталі
" Кількість національних філій
" Витрати виробництва
" Рівень захисту внутрішнього товарного ринку
" Розмір ринку
" Інші фактори
Прямі зарубіжні (іноземні) інвестиції (foreign direct investments) - отримання довгострокового інтересу резидентом однієї країни (прямим інвестором) на підприємстві - резиденті іншої країни (підприємства з прямими інвестиціями).
До складу прямих інвестицій входять:
ВКЛАДЕННЯ КОМПАНІЯМИ ЗА КОРДОН ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ - капітал філій частки акцій в дочірніх і асоційованих компаніях
РЕІНВЕСТУВАННЯ ПРИБУТКУ - частка прямого інвестора в доходах підприємства з іноземними інвестиціями, не розподілена в якості дивідендів і не переведена прямому інвестору
Внутрішньокорпораційні переведення капіталу в формі кредитів і позик між прямим інвестором, з однієї сторони, і дочірніми, асоційованими компаніями і філіями - з іншої.
Підприємство з іноземними інвестиціями (direct investment enterprise) - акціонерне або неакціонерне підприємство, в якому прямому інвестору - резиденту іншої країни належить більше 10% звичайних акцій і голосів (в акціонерному підприємстві) або їх еквівалент (в неакціонерному підприємстві).
Підприємство з іноземними інвестиціями може мати форму:
" Дочірньої компанії (subsidiary) - підприємства, в якому прямий інвестор-нерезидент володіє більше 50% капіталу;
" Асоційованої компанії (associate) - підприємства, в якому прямий інвестор-нерезидент володіє менш ніж 50% капіталу;
" Філія (branch) - підприємства, що повністю належать прямому інвестору.
Прямий інвестор (direct investor ) - державні

 
 

Цікаве

Загрузка...