WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат


ЗЕД
Шпаргалки з міжнародної економіки
?
1. Міжнародна економіка: предмет та завдання курсу
2. Поняття міжнародної макроекономіки
3. Поняття міжнародної мікроекономіки
4. Вплив факторів виробництва на функціонування міжнародної економіки
5. Виникнення і функціонування світового ринку
6. Ринки: міжнародний, світовий, внутрішній, національний
7. Світове господарство: основні риси та структура
8. Сектори міжнародної економічної діяльності
9. Міжнародний рух товарів
10. Поняття експорту, імпорту, торгового сальдо
11. Міжнародна торгівля: класичні теорії
12. Міжнародна торгівля: альтернативні теорії
13. Торгівля на основі ефекту масштабу
14. Відмінність між товарами, що торгуються і неторгуються
15. Основні положення теорії відповідності факторів виробництва
16. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі
17. Поняття еластичності імпорту та експорту
18. Типи економічного росту
19. Поняття та види митних зборів
20. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі
21. Квотування та ліцензування
22. Приховані методи торгової політика
23. Торгівля послугами
24. Державне регулювання міжнародної торгівлі послугами
25. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі
26. Фінансові методи торгової політики
27. Міжнародні транспортні операції
28. Міжнародний поділ праці: форми, види
29. Міжнародна міграція робочої сили
30. Види міжнародних економічних операцій
31. Групи країн в міжнародній економіці
32. Форми та види міжнародних корпорацій
33. Міжнародний рух капіталу
34. Прямі зарубіжні інвестиції: види, причини
35. Міжнародна передача технологій
36. Міжнародні економічні організації
37. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки
38. Міжнародна економічна інтеграція: цілі та форми
39. Етапи міжнародних інтеграційних процесів
40. Основні тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції
41. Митний союз: ціль створення, механізм діяльності
42. Міжнародна організація: визначення, класифікація, механізм діяльності
43. Економічні міжнародні організації
44. Фінансові, урядові та неурядові міжнародні організації
45. Спеціальні міжнародні організації
46. Універсальні міжнародні організації
47. Регіональні міжнародні організації
48. Україно-російські організації
49. Основні етапи розвитку Європейського Союзу
50. Міжнародні організації країн СНД
(лектор к.е.н., доцент Войтко С. В.)
?
Питання з міжнародної економіки для груп УЕ, УК, УС
1. Концепції розвитку структури міжнародної економіки
2. Міжнародна мікро- та макроекономіка
3. Функціональний поділ міжнародної економіки
4. Класифікація країн в міжнародній економіці
5. Світове господарство та світовий ринок
6. ВВП, ВНП, ВНД, ЧНП
7. Система національних рахунків
8. Визначення і класифікація факторів виробництва
9. Факторонасиченість та фактороінтенсивність
10. Форми міжнародного поділу праці
11. Міжнародна торгівля: поняття експорту, імпорту, торгового сальдо та торгового балансу
12. Торгові і неторгові товари
13. Меркантилізм
14. Теорія абсолютних переваг
15. Теорія відносних переваг
16. Теорія співвідношення факторів виробництва
17. Теорія ефекту масштабу
18. Теорія розподілу прибутків від міжнародної торгівлі
19. Теорія Хекшера-Оліна
20. Теорія конкурентних переваг М.Портера
21. Парадокс Леонтьєва як неокласична теорія міжнародної торгівлі
22. Політика laissez faire
23. Поняття альтернативної ціни
24. Вплив транспортних витрат на формування цін в міжнародній торгівлі
25. Умови торгівлі в контексті закону інтернаціональної вартості Дж. Міля
26. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі
27. Тарифна ескалація
28. Ефекти, які виникають при введенні/скасуванні мита
29. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі
30. Квотування, ліцензування та контингентування в практиці міжнародної торгівлі
31. Вільні економічні зони
32. Офшорні зони та центри
33. Зони преференційної торгівлі
34. Міжнародна передача технологій: місце у сучасних міжнародних операціях
35. Форми міжнародної передачі технологій
36. Теоретичні моделі міжнародної передачі технології
37. Захист інтелектуальної власності при міжнародній передачі технологій
38. Ліцензування
39. Нові технології та інкубатори на міжнародному ринку технологій
40. Міжнародний ринок інжинірингових послуг
41. Міжнародний консалтинг
42. Державне регулювання трансферу технологій
43. Економічна оцінка трансферу технологій
44. Теорія технологічного розриву М.Познера
45. Тенденції управління технологічним розвитком
46. Обмеження трансферу технологій
47. Міжнародна міграція трудових ресурсів
48. Економічні причини міжнародної міграції робочої сили
49. Особливості міжнародної міграції робочої сили
50. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили
51. Види міжнародного руху робочої сили
52. Наслідки міжнародної міграції робочої сили
53. Транснаціональні корпорації
54. Прямі та портфельні інвестиції
55. Поділ компаній в залежності від частки капіталу інвестора-нерезидента
56. Поняття приймаючої країни та країни базування
57. Нерівномірність економічного розвитку країн і регіонів
58. Валютні ресурси та їх класифікація
59. Валютні курси та котирування
60. Розрахункові види валютних курсів
61. Резервні валюти у світовій валютній системі
62. Міжнародні валютно-фінансові ринки
63. Класифікація цінних паперів
64. Міжнародний ринок фінансових дериватів
65. Арбітраж на валютному ринку
66. Типи угод на валютних ринках
67. Основні форми міжнародних розрахунків
68. Платіжний баланс
69. Балансування статей платіжного балансу
70. Інтервенція як інструмент валютної політики на валютному ринку
71. Правило Вальраса
72. СДР або спеціальні права запозичення
73. Сутність та передумови міжнародної економічної інтеграції
74. Мета міжнародної економічної інтеграції
75. Етапи міжнародної економічної інтеграції
76. Класифікація країн в міжнародній економіці
77. Міжнародні організації та їх класифікація
78. Міжнародні фінансові організації
79. Міжнародний валютний фонд
80. Міжнародний банк реконструкції та розвитку
81. Європейські інтеграційні об'єднання
82. Зона євро: проблеми і перспективи
83. КАРІКОМ
84. ОЧЕС
85. СНД
86. МЕРКОСУР
87. НАФТА
88. АСЕАН
89. ГАТТ / ВТО
90. ЮНІДО
91. ЛАІ
92. ОПЕК
93. Глобалізація як складова світових інтеграційних процесів
Лектор
д.е.н., професор Герасимчук В. Г.
Лекція 1. Міжнародна економіка та світове господарство
1. Курс "Міжнародна економіка": предмет, об'єкт, мета, завдання та структура.
2. Міжнародна економіка: визначення за різними джерелами, характерні риси та структура.
3. Структура міжнародної економіки.
4. Принципи систематизації країн в міжнародній економіці.
1. Курс "Міжнародна економіка": предмет, об'єкт, мета, завдання та

 
 

Цікаве

Загрузка...