WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Порівняльна характеристика економічних показників країн України та Туреччини - Реферат

Порівняльна характеристика економічних показників країн України та Туреччини - Реферат


Реферат на тему:
"Порівняльна характеристика економічних показників країн України та Туреччини "
Порівняльна характеристика економічних показників країн України та Туреччини
Україна
Україна є однією з найбільших держав Європи. За розмірами території - її площа становить 603,7 тис км2. Чисельність населення України близько 47,1 млн осіб. Столиця - Київ.
Україна безпосередньо межує з сімома країнами світу. Протяжність кордону з Польщею на північному заході становить 543 км. На заході пролягає державний кордон з Словаччиною (98,5 км), Угорщиною (135,1 км), на південному заході - з Румунією (625,4 км) та Молдовою (1191 км). Східний і північно-східний кордон відділяє Україну від Росії, його протяжність 2063 км. На півночі - державний кордон з Білорусією(975 км). Загальна протяжність суходільних кордонів України - 6606 км. Чорноморський кордон має довжину 1550, Азовський - 400 км. Усього морські кордони України становлять 1959 км. Загальна протяжністьусіх кордонів держави на морі й на суші - 7590 км. Україна має широкий вихід - понад 2590 км - до країн Центральної та Західної Європи.
Адміністративно-територіальний поділ країни складається з 24 областей і Автономної республіки Крим.
За площею наша держава є найбільшою державою в Європі, за чисельністю населення вона посідає п'яте місце серед інших країн Європи.
Україна - індустріально-аграрна країна із значними економічними ресурсами. Її частка у світовому виробництві промислової і сільськогосподарської продукції перевищує 1%. Водночас кількість її населення становить менше 1% від населення планети.
Демографічна ситуація в Укаїні в останнє століття значною мірою визначається складним суспільно-політичним розвитком, рівнем матеріального забезпечення населення,його національно-культурними традиціями, побутом, духовністю тощо .
Україна належеть до країн, що характеризуються надзвичайно низькими темпами приросту населення.
Демографічна ситуація в Україні в останні роки характерезувалася переходом й усталої тенденції скорочення темпів приросту населення в абсолютне зменшення його загальної чисельності. Основна причина від'ємних значень природного руху населення - це перевага померлих над кількістю народжених. Природний приріст, скорочення населення за останніми даними 2004 р. становить -334,0 тис.чол. Так, співвідношення показників народжуваності та смертності свідчить про несприятливу демографічну ситуацію.
Важливим показником демографічної ситуації в Україні є середня тривалість життя, тобто кількість років, яку в середньому належить прожити цьому поколінню народжених, якщо припустити, що впродовж життя цього покоління рівень смертності в окремих вікових групах буде такий, як тепер. Для людей, що народилися 1991 р., очікувана середня тривалість життя становить 71 рік (чоловіків - 66, а жінок - 75). Більшість населення України становлять жінки (53%), проте у різних групах кількість чоловіків і жінок неоднакова.
Економіка України. Економіка України виділяється складовою, досить диференційованою і диверсифікованою стуктурою. Для неї характерні: переважання важкої індустрії, недостатній розвиток галузей івиробництва товарів народного споживання, наявність галузуй і виробництва, що забезпечують науково-технічний погрес і розширення й поглиблення внутрішньогалузевих та міжгалузевих виробничих зв'язків.
На галузеву структуру екеноміки України мають вплив різні економічні та природні фактори, в тому числі наявний рівень розвитку продуктивних сил, темпи зростання або занепаду виробництва, рівень забезпечення сировинними та паливно-енергетичними ресурсами, інтенсивність реалізації досягнень науки і техніки, міжнародний поділ праці, економічна інтеграція.
З корисних копалин велике значення мають кам"яне вугілля Донецького басейну, залізні й марганцеві руди. На території України добувають природний горючий газ, нафту, сірку, титанові руди, калійну та кухону сіль, каолінові глини, цементну сировину, флюсові вапняки, доломіти.
У галузеві структурі економіки України виділяється машинобудування на яке припадало 38,7% вартості продукції деяких галузей, з них харчової - 15,3% і легкої промисловості - 12,0%.
Структура засобів виробництва складається із співвідношення видобувних і обробних галузей. До видобувних належать: видобуток мінерального палива, виробництво електроенергії на гідроелектростанціях, видобуток чорних та кольорових металів, гірничо-хімічних і мінерально-будівельних сировина; лісозаготівлі; вилов риби і морських продуктів.
Спеціалізуються галузі на основі ознаки однорідності, тобто подібності між собою за призначенням продукції, що виробляється (наприклад, галузі паливної промисловості), спільності використовуваної сировини (наприклад, галузей машинобудування) або за характером технології. Вони групуються у так звані комплексні галузі. Тому галузі можна групувати в паливно-енергетичний комплекс, куди належить паливна промисловість і електроенергетика; металургійний, машинобудівний комплекси, хіміко-лісовий, у тому числі хімічний і нафтохімічна, лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість.
Паливно-енергетичний комплекс. Паливно-енергетичний комплекс України складаєтьсяз паливної промисловості (вугільна, нафтова і газова, торфова) та електроенергетика. У розвитку продуктивних сил України він відіграє всезростаючу роль, що пов"язана з одного боку, із загальсвітовими тенденціями, а з іншого - з енерггомісткістю народного господарства та обмеженими енергоресурсами держави.
Енергетика значною мірою впливає не тільки на розвиток , але й на територіальну організацію народного господарства, насамперед промисловості. Біля об"єктів енергетики виникли потужні промислові вузли і центри, навколо яких утворилися територіально -виробничі комплекси і промислові райони.
Металургійний комплекс. Металургійний комплекс забезпечує металом машинобудування та інші галузі нородного господарства країни. Він складається з чорної і кольорової металургій, що в свою чергу об"єднюють основні і допоміжні виробництва - від добування сировини і палива та одержання допоміжних матеріалів до випуску прокату й металевих виробів.
Основним виробництвом металургійного комплексу є випуск готового металу, допоміжним - виробництво сплавів.
У наш час Укаїна є одним з найбільших виробників металу на планеті. Вона розширює поставку своїх виробів, особливо прокату і труб на світовий ринок.
Машинобуування - важлива галузь промисловості розвинутих країнах світу.
Велике значення машинабудування в народногосподарському комплексі визначається тим, що воно виробляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють засоби виробниутва, так і для галузей , які виробляють предмети споживання, а також самі предмети споживання. Крім того, машинобудування

 
 

Цікаве

Загрузка...