WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Мета і завдання Європейської системи центральних банків - Реферат

Мета і завдання Європейської системи центральних банків - Реферат

або окремої країни у сфері зайнятості або дефіциту державного бюджету, якщо це загрожує вартості грошей. Банк не має права фінансувати державний борг. Обсяг грошової маси, рівень процентних ставок, розмір мінімальних резервів повинен встановлюватись централізовано без урахування національних особливостей та інтересів.
Фінансова незалежність: ЄЦБ самостійно вирішує питання про емісію і використання фінансових коштів.
Персональна незалежність: члени Керівної ради ЄЦБ вільні у прийнятті власних рішень у сфері кредитно-грошової політики і непідвладні впливу Європейської Ради, Європейської комісії, урядів та міністерств.
Загальні принципи функціонування
Європейської системи центральних банків
До загальних принципів впровадження єдиної монетарної політики належать:
o ринкові засади (цілковита відмова від кредитування урядів країн - членів ЄВС, виплата ринковоїпроцентної ставки за обов'язковими резервами тощо);
o рівноправність усіх учасників системи;
o вільна конкуренція;
o ефективність (стратегія має сприяти ефективному виконанню основної мети ЄСЦБ);
o орієнтація на середні терміни;
o прозорість (доступність і зрозумілість для громадськості);
o спадкоємність (урахування досвіду національних банків - членів ЄСЦБ);
o послідовність у здійсненні політики незалежності ЄСЦБ;
o звітність.
Проблеми функціонування
Європейської системи центральних банків розглянемо основні проблеми функціонування Європейської системи центральних банків.
1. Розробка і здійснення Європейським центральним банком кредитно-грошової політики є складним завданням, оскільки ЄВС не має єдиної економічної політики як такої, а може мати лише скоординовану політику держав-членів. З юридичного боку, відсутність єдиної політики надає ЄЦБ більшу свободу дій і можливість здійснювати певну "суб'єктивну" політику. В економічному аспекті, неоднорідність циклів розвитку національних економік, відмінності в ціновій динаміці і нерівномірний вплив інструментів грошово-кредитної політики на країни ЄВС ускладнює досягнення Європейським центральним банком своєї основної мети. Кожна з країн для підтримки своєї економіки потребує певної інвестиційної, промислової, соціальної політики, яка не завжди збігається з діями ЄЦБ щодо підтримки стабільності цін.
Проблема полягає в необхідності, з одного боку, здійснення ЄСЦБ уніфікованої монетарної політики і використання загальних інструментів стримування інфляції, а з іншого - врахування національних відмінностей країн і сприяння їх економічному зростанню.
Так, в Італії підвищення процентних ставок може призвести до збільшення попиту. Це пояснюється намаганням населення вкладати кошти в державні облігації. Водночас це вдарить по капіталу
підприємств, оскільки італійська податкова система стимулює збільшення підприємствами частки запозичених коштів.
У Франції в разі підвищення короткострокових процентних ставок можуть скоротитися темпи збільшення ВВП у межах від 0,07 до 0,13 %, у Великобританії - від 0,33 до 0,79 %.
2. Незважаючи на те, що монетарна політика є єдиною для всіх країн - членів ЄВС, фіскальну політику кожна країна здійснює окремо - певна річ, в національних інтересах, але тягар її наслідків нестиме весь союз.
З огляду на те, що ЄЦБ співпрацюватиме з фіскальними органами всіх країн єврозони, постає проблема координації відносин на двох рівнях - між ЄЦБ і національними урядами та між власне національними урядами.
3. Координація Європейським центральним банком кредитно-грошової і фіскальної політики - завдання складне. Відомо, що жорсткіша фіскальна політика сприяє пом'якшенню кредитно-грошової політики. Складність полягає у тому, що економічні цикли країн ЄВС не синхронізовані. Так, зниження ЄЦБ процентних ставок у всіх країнах ЄВС завдасть шкоди фіскальній політиці в країнах, що перебувають на стадії економічного піднесення. Підвищення процентних ставок заважатиме здійсненню жорсткої фіскальної політики в країнах, що переживають економічний спад.
Інша проблема полягає в тому, що терміни здійснення фіскальної і кредитно-грошової політики не збігаються. Фіскальна політика планується на кілька років. Кредитно-грошова політика є більш короткостроковою і гнучкою і повинна підлаштовуватись під кредитно-грошову. Проте в цьому разі єдина кредитно-грошова політика ЄВС не може підстроюватись під фіскальну політику кожної країни. Вагомим аргументом є те, що ЄЦБ - незалежний інститут, а фіскальна політика може бути об'єктом політичного силового тиску.
4. Європейський центральний банк отримав свої повноваження через передачу йому повноважень національних урядів і центральних банків країн-членів. Після завершення процедури делегування держави ЄВС втратили можливість відстоювати власні інтереси і коригувати обраний курс монетарної політики. В разі кардинального неузгодження національних інтересів з політикою ЄЦБ країна має лише один шлях розв'язання проблеми - вихід з ЄВС. Водночас нерівномірність розподілу голосів у Керівній раді ЄЦБ на
користь Німеччини та Франції може призвести до домінування інтересів цих країн.
5. Європейський центральний банк починає керувати економічною системою, яка раніше не існувала, і не має чіткого уявлення про стан економіки нового регіону. Існує брак статистичних даних і немає історичного досвіду їх аналізу.
6. Великого значення набуває питання довіри до ЄЦБ. Від цього великою мірою залежить успіх здійснюваної ним кредитно-грошової політики. Підвищенню довіри сприятиме доступність і зрозумілість інформації про ЄЦБ і передбачуваність його дій.
7. Професійний досвід персоналу, який займатиме в ЄЦБ керівні посади, сформований в умовах невеликих країн Європи. Ці країни мали високий ступінь відкритості й інтегрованості у європейську і світову економіку. Інструментом регулювання зазвичай був валютний курс, а не внутрішні грошові агрегати і процентні ставки. Така ситуація потребує певної перекваліфікації кадрів і розробки нової управлінської культури керівних працівників ЄЦБ.
Платіжні системи

 
 

Цікаве

Загрузка...