WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Мета і завдання Європейської системи центральних банків - Реферат

Мета і завдання Європейської системи центральних банків - Реферат


Реферат на тему:
Мета і завдання Європейської системи центральних банків
Основною метою ЄСЦБ, проголошеною у ст. 2 статуту, є підтримування цінової стабільності. Це передбачає створення такої економічної ситуації, коли рівень інфляції не перевищує 2 %.
Орієнтиром кредитно-грошової політики взято саме показник інфляції, а не зміни грошової маси, оскільки в ЄВС існують єдині стандарти вимірювання інфляційних процесів, що збільшує достовірність і полегшує аналіз отриманих даних.
Враховуючи тісний взаємозв'язок інфляції з грошовою масою, ЄЦБ встановив межу темпу приросту грошового агрегату МЗ (готівкові кошти, чеки, будь-які вклади) на рівні 4,5 %.
Стабільності курсу нової валюти на початковому етапі відводиться другорядна роль.
У ст. З статуту ЄСЦБ визначено основні завдання Європейської системи центральних банків:
o розробка і втілення кредитно-грошової політики ЄВС;
o емісія євробанкнот;
o збереження й управління офіційними резервами в іноземній валюті країн - членів ЄВС;
o здійснення операцій з іноземною валютою;
o забезпечення чіткого функціонування розрахункових систем.
Також ЄЦБ допомагатиме компетентним відомствам здійснювати контроль над кредитними інститутами, сприятиме підвищенню зайнятості, стійкому економічному зростанню, високому ступеню конвергенції національних економічних систем ЄС. Банк намагатиметься підтримувати фінансову стабільність і загальну економічну політику ЄС.
Отже, Європейський центральний банк покликаний здійснювати незалежну централізовану грошово-кредитну політику. Національні центральні банки при цьому втрачають свою автономію й отримують уніфіковані статути. Вони не мають права надавати фінансових кредитів національним установам і інститутам ЄС, а також готівкових кредитів і овердрафтів. Остаточно усувається можливість покривати дефіцити держбюджетів за рахунок емісії або позик центральних банків. Вони перетворюються на філії ЄЦБ.
Проте не всі функції центральних банків країн ЄВС перейдуть до ЄЦБ. Національні банки збиратимуть і оброблятимуть статистичні дані, здійснюватимуть моніторинг, аналіз динаміки цін, заробітної плати, валютних курсів, курсів цінних паперів, кривої дохідності; НЦБ зможуть купувати і продавати на фінансовому ринку біржові цінні папери, благородні метали за готівку, укладати кредитні угоди, дозволені статутом ЄСЦБ, та ін.
Основні інструменти та операції
Європейської системи центральних банків на відкритому ринку
,До основних спеціальних інструментів, які ЄСЦБ використовує у здійсненні монетарної політики, належать:
o процентні ставки;
o кредитно-депозитні операції на відкритому ринку з комерційними банками для підтримування їх ліквідності;
o рівень обов'язкових резервів комерційних банків і контроль за його додержанням.
Існують чотири типи операцій ЄСЦБ на відкритому ринку.
1. Основні операції з рефінансування (main refinancing operations) - зворотні операції передачі приватному сектору додаткових ліквідних коштів.
Вони відіграють основну роль у регулюванні процентних ставок, управлінні обсягом ліквідності на ринку і роз'ясненні курсу кредитно-грошової політики ЄЦБ. Ці операції мають такі характеристики:
o відбуваються щотижня;
o мають термін погашення 2 тижні;
o здійснюються децентралізовано через національні центральні банки;
o здійснюються на стандартних аукціонах.
2. Подовжені операції з рефінансування {longer-term refinancing operations) - зворотні операції, які не використовуються для регулювання процентних ставок і надаються на основі поточних ринкових ставок.
Ознаки подовжених операцій з рефінансування:
o відбуваються щомісяця;
o мають термін погашення 3 тижні;
o здійснюються децентралізовано через національні центральні банки;
o здійснюються на стандартних аукціонах.
3. Регулюючі операції або операції тонкого настроювання {fine tuning operations) - використовуються як для надання, так і для вилучення ліквідних коштів з метою пом'якшення непередбачува-них коливань обсягів ліквідності і процентних ставок. Можуть бути зворотними і прямими. Від двох попередніх типів відрізняються такими ознаками:
o можуть бути регулярними і нерегулярними;
o строк погашення визначається заздалегідь і не регламентується;
o ЄСЦБ може обмежити кількість учасників операцій.
4. Структурні операції {structure operations) - прямі та зворотні операції надання ліквідності, що здійснюються з метою коригування структурних позицій ЄСЦБ щодо приватного сектору економіки. Характерні ознаки цих операцій:
o здійснюються регулярно і нерегулярно;
o строк погашення визначається заздалегідь і не регламентується;
o здійснюються на стандартних аукціонах;
o здійснюються децентралізовано через національні центральні банки;
o коло учасників не обмежується.
Оскільки рівень процентних ставок тісно пов'язаний з валютним курсом, а від валютного курсу безпосередньо залежить конкурентоспроможність національних товарів на світовому ринку, ЄЦБ неодноразово змінював процентні ставки для підтримання курсу евро.
Так, якщо очікується падіння валютного курсу, ЄЦБ підвищує процентні ставки, що відповідно спричинює підвищення курсу валюти.
У разі стабільності валютного курсу або його підвищення ЄЦБ може залишати процентні ставки без змін або знижувати їх. Звичайно, на рівень процентних ставок впливає не тільки динаміка валютного курсу, але цей фактор досить вагомий.
Незалежний статус Європейського центрального банку
Згідно із статутом ЄЦБ є незалежною установою. На його рішення не можуть впливати ні керівні органи ЄЄ, ні уряди країн-учасниць. Проте один із пунктів Угоди про Європейське співтовариство у певних випадках дозволяє Раді міністрів фінансів країн-членів (ЕКОФІН, ECOFIN) втручатися у процес визначення загальних напрямків грошово-кредитної і валютної політики ЄВС.
Вирізняють функціональну, фінансову і персональну незалежність ЄЦБ.
Функціональна незалежність: ЄЦБ не зобов'язаний підтримувати загальну економічну політику ЄЄ

 
 

Цікаве

Загрузка...