WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Lara” - Курсова робота

Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Lara” - Курсова робота

досягли під час переговорів. Також було вирішено, що контракт роздруковується у двох оригіналах на українській та англійській мовах. Контракт підписуєть керівники фірми. Контроль за виконання умов контракту покладено на начальника зовнішньо-економічного відділу ВАТ "Lara"
Укладений сторонами контракт додаток А.
Висновок
Отже, на Україні розвиток ринкових відносин вимагає певних підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різноманітних аспектів управління ЗЕД, особливо на певні підприємства як основної і позачергової ланки зовнішньоекономічного комплексу України, викликає сьогодні велику практичну цікавість.
Міжнародна практика проведення зовнішньоекономічних операцій припускає здійснення певних видів комерційної діяльності, які складаються з окремих етапів і складів на кожному з яких вирішуються конкретні задачі і виконуються формальності, що пов'язані з оформленням, пересиланням і обробкою документації, необхідний для забезпечення виконання угоди.
ВАТ "Lara" надсилає оферту Мальтівській фірмі "L'ambre" у відповідь якої получає запит на поставку парфумів. ВАТ "Lara" несе всі витрати і ризики, пов'язані з доставкою товару в погоджений порт призначення.
Валютою ціни і валютою платежу є долар США. Формою розрахунку - акредитив.
Проект контракту був підготовлений продавцем. Також були визначені основні статті контракту.
Після того як ми встановили контакт з фірмою "L'ambre" були проведені переговори представників обох фірм. Після чого сторонами був укладений контракт.
В результаті поставки ми получили такі дані:
прибуток від експортно-імпортних операцій ми отримали - в 2004 р. - 17,9036 тис. грн., а в 2005 - 4,54353 тис. грн.
Література
1. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 152с.
2. Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс. - К.: Сплайн, 2000. - 72с.
3. Стельмащук А.М. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - Тернопіль: ТАНГ, 2003 - 199с.
4. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики ЗЕД: Навч.посіб. - К.: АТ "Август", 2001. - 422с.
5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.
6. Циганкова Т.М.. Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності .К.: Фінансист, 2000 - 634с.
8. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288с.
9. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортнеє обеспечение внешнезкономической деятельности. - М.: Центр зкономики й маркетинга, 2000-512с.
10. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
11. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580с. ,
12. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
13. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004 - 140с.
14. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - К.: Деміур, 2003. - 296с.
15. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
16. Захаров К.В. й др. Логистика, зффективность й риски нешнезкономических операций. - 2-е изд. доп. - К.: Зльга, Ника-Центр, 2004. - 260с.
17. Мазаракі А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2003. - 272с.
18. Рум'янцев А.П., Рум'янцев Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2004. - 377с.
19. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94р. -№185.
20. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова КМУ від 21.06.95, №444.
Додаток 1.
КОНТРАКТ № 75
м. Коломия "01" червня 2005 р.
Відкрите акціонерне товариство "Lara", названа в подальшому
"Продавець", в особі голови правління Кочержук Олесі Василівни, з однієї сторони, і фірма "L'ambre", названа у подальшому "Покупець", в особі директора Клименко Микола Арсемович з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує парфуми
(в подальшому названі "Товари"), що перераховані в Додатку 1 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 1000 доларів США (одна тисяча) доларів США на умовах, вказаних в Контракті.
2. ЦІНИ ТА КІЛЬКІСТЬ
Покупець купує Товари в кількості та за цінами, які вказані в Додатку № 1.
3. ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Покупцю Товари на умовах "Поставлено, мито не сплачено" (DDU), митний склад місто Валетта.
3.2. Продавець здійснює поставку Товарів протягом 3 (трьох) місяців з дня підписання Контракту.
Дострокова поставка допускається.
Часткове відвантаження не допускається.
3.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1% за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.
в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.
г) За будь-яких обставин Продавець не несевідповідальності за побічні збитки.
3.4. У тому випадку, якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.
3.5. Незважаючи на усі інші положення цього Контракту, Продавець не несе відповідальності за невиконання строків поставки або за непоставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.
4. ОПЛАТА
4.1. Для оплати Продавцю поставки Товарів Покупець відкриває акредитив в доларах США на загальну суму вартості Товарів по цьому Контракту який оплачується по поданню. Отримання Продавцем акредитиву не пізніше, ніж на 30 днів після підписання цього контракту є умовою доставки Товарів

 
 

Цікаве

Загрузка...