WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Lara” - Курсова робота

Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Lara” - Курсова робота

реєструються із зазначенням кількості голосів. До компетенцій загальних зборів належать:
o визначення основних напрямів діяльності;
o затвердження планів і звітів на рік;
o створення дочірніх підприємств;
o внесення рішень про притягнення майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариств;
o визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства
o прийняття рішення про припинення діяльності товариства. (11)
Отже, на даний час ВАТ "Lara" є юридичною особою, має відособлене майно, самостійний баланс, розрахункові, валютні і інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю назвою, штамп, баланси, товарний знак, фірмову емблему, та інші реквізити.
ВАТ "Lara" самостійно володіє і користується та розпоряджається належним її майном. Фірма має вільний найм працівників. А також вона може створювати дочірні підприємства, філії, представництва. Філії і представництва ВАТ "Lara" діють від її імені на підставі положення про них, а дочірні підприємства на підставі статутів затвердженим власником.
ВАТ "Lara" несе відповідальність перед державою своїм майном та коштами в порядку передбаченим чинним законодавством України.
Місце перебування ВАТ "Lara"
Україна, м. Коломия, вул. Театральна 30
Коломийський район
Івано-Франківська область
ВАТ "Lara" здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до статуту підприємства та чинного законодавства України. Валютна виручка зараховується на користь державного бюджету, згідно чинного законодавства, використовується нею самостійно, інші вилучення валютних коштів ВАТ "Lara" забороняються.
ВАТ "Lara" веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи і статистичну звітність. Порядок бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинними нормативними актами України.
Контроль за діяльністю ВАТ "Lara" здійснюють державні органи в межах своєї компетенції яка встановлена законодавчими актами України.
3. Оцінка ефективності ЗЕД ВАТ "Lara"
здійснюємо на основі базисних звітів підприємства за 2004-2005 роки. Необхідні для розрахунку дані зводимо в таблицю 2 Показники ВАТ "Lara" за 2004-2005 р.
Таблиця 2
Показники експортно-імпортної діяльності підприємства протягом
__________________________
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства Звітний період
2004 2005
1. Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн. 15770,49 13586,62
2. Акцизні збори, тис. грн. 33,79377 33,96659
3. Мито і митні збори, тис. грн. 73,22074 79,25581
4. Транспортні витрати, тис. грн. 1070,14 1245,441
5. Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. 563,2318 566,1095
6. Складські витрати, тис. грн. 281,6152 113,1556
7. Експедиторські витрати, тис. грн. 270,3515 45,28922
8. Страхові витрати, тис. грн. 67,58755 113,2224
9. Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 56,32251 45288,76
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 50690,86 5661,096
11. Поза виробничі витрати, тис. грн. 5632,318 11,88798
12. Ціна імпорту, тис. грн. 11,26504 2264,438
13. Кількість імпорту, т. 2478,22 1,157879
14. Коефіцієнт кредитного впливу 1,151938 60180,28
15. Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис. грн. 57571,63
Оцінку ефективності ЗЕД здійснюємо в такій послідовності:
- Накладні витрати в аналізованому і базовому році.
Сн = Ст + Сзр + Сскл + Секспед + Сстр + Сін (1)
де:
Ст - транспортні витрати за базисом постачання, тис. грн.
Сзр - вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн.
Сскл - складські витрати, тис. грн.
Секспед - експедиторські витрати, тис. грн.
Сстр - страхові витрати, тис. грн.
Сін - інші витрати, тис. грн.
Сн 2005 = 1245,441 + 566,1095 + 113,2224 + 181,1556 + 45,28922 + 113,2224 = = 2264,4401 тис. грн.
Сн 2004 = 1070,14 + 563,2318 + 281,6125 + 270,3515 + 67,58755 + 56,32251 = = 2309,2485 тис. грн.
- Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
Сзтімп = Ск + Сн + Са + См
де:
Ск - контракт на вартість імпортної сировини, тис. грн.
Сн - накладні витрати, тис. грн.
Са - акцизні збори, тис. грн.
См - мито і митні збори, тис. грн.
Сзтімп 2005 = 13586,62 + 2264,4401 + 33,96659 + 79,25581 = 15964,281 тис. грн.
Сзтімп 2004 = 15770,40 + 2309,2485 + 33,79377 + 73,22074 = 18186,751 тис. грн.
- Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРекс г = (3)
де:
ВРекс к - виручка від експорту та за умов надання комерційного кредиту, тис. грн.
Ккв - коефіцієнт кредитного впливу.
ВРекс г 2005 = = 51974,584 тис. грн.
ВРекс г 2004 = = 49978,063 тис. грн.
- Виручка від імпорту в аналізованому та імпортному році
ВРімп = Цімп · Nімп (4)
де:
Цімп - середня ціна імпорту, тис. грн.
Nімп - кількість імпорту в тонах, тис. грн.
ВРімп 2005 = 11,88798 · 2264,438 = 26919,593 тис. грн.
ВРімп 2004 = 11,26504 · 2478,22 = 27917,247 тис. грн.
- Витрати від експорту в аналізованому та базовому році.
Сзт екс = Свир + Смв (5)
де:
Свир - виробнича собівартість, тис. грн.
Смв - поза виробничі витрати, тис. грн.
Сзт екс 2005 = 45288,76 + 5661,096 = 50949,856 тис. грн.
Сзт екс 2004 = 50690,86 + 5632,318 = 56323,178 тис. грн.
- Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
Пімп = Врімп - Сзт імп (6)
де:
Врімп - виручка від імпорту, тис. грн.
Сзт імп - витрати на імпорт, тис. грн.
Пімп 2005 = 26919,593 - 15964,281 = 10955,312
Пімп 2004 = 27917,247 - 18186,751 = 9730,496
- Прибуток від експорту в аналізованому та експортному році.
Пекс = ВРексг - Сзг екс (7)
ВРексг - виручка від експорту за готівку, тис. грн.
Сзт екс - витрати на експорт, тис. грн.
Пекс 2005 = 51974,584 - 50949,756 = 1024,726 тис. грн.
Пекс 2004 = 49978,063 - 56323,178 = - 6345,115 тис. грн.
- Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році
Векс-імп = Сзт екс + Сзг імп (8)
де:
Сзт екс - витрати на експорт, тис. грн.
Сзг імп - витрати на імпорт, тис. грн.
Векс-імп 2005 = 50949,856 + 15964,281 = 66914,137 тис. грн.
Векс-імп 2004 = 56323,178 + 18186,751 = 74509,929 тис. грн.
- Прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році.
Пекс-імп = Пекс + Пімп (9)
де:
Пекс - прибуток від експорту, тис. грн.
Пімп - прибуток від імпорту, тис. грн.
Пекс-імп 2005 = 1024,728 + 10955,312 = 11980,04 тис. грн.
Пекс-імп 2004 = 6345,115 + 9730,496 - 3385,381тис. грн.
- Ефективність ЗЕД в аналітичному базовому році.
Езед = (10)
де:
Пекс-імп - прибуток від експортно-імпортних операцій, тис. грн.
Векс-імп - витрати на експортно-імпортних витрат, тис. грн.
Езед 2005 = тис. грн.
Езед 2004 = тис. грн.
Таблиця 3. Показники для аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
Показники Індекс Одиниця

 
 

Цікаве

Загрузка...