WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Особливості розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі - Реферат

Особливості розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Особливості розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі"
ПЛАН
1. ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА РУБЕЖІ XXI СТОЛІТТЯ
2. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
3. ЕКОНОМІЧНІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ
4. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ВІДНОСИНИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА РУБЕЖІ XXI СТОЛІТТЯ
Сучасний рівень міждержавних економічних зв'язків свідчить про:
1) трансформації двосторонніх МЕО в багатобічні, здійсненні глибокого ступеня міжнародного поділу праці у світовому господарстві;
2) зростанні масштабів і якісній зміні характеру традиційної міжнародної торгівлі упредметненими товарами - з чисто комерційної вона багато в чому перетворилася в засіб безпосереднього обслуговування національних виробничих процесів;
3) інтенсифікації і глобалізації міграції капіталу;
4) активному обміні науково-технічними знаннями, прискореному розвитку сфери послуг;
5) помітному росту масштабів міграції робочої сили;
6) прискоренні і розширенні процесів інтеграції економік країн і регіонів.
Які фактори роблять істотне, а іноді вирішальне, вплив на сучасні міжнародні економічні відносини?
Незважаючи на багато протиріч нинішньої епохи, її основною рисою усе більше стає не протиборство, а тенденція до співробітництва і взаєморозуміння. Загальний рух до єдиного, взаємозалежному, взаємозалежному й у кожній своїй частині більш розвитому і соціально-справедливому світу - от основна тенденція світового господарства. На підставі цього можна говорити про процеси конвергенції моделей національних економік, економічних і соціальних цінностей і відносин. Відбувається нівелювання, зближення економічних рівнів розвитку різних країн. Звичайно, це не беспроблемний, поступальний процес, а суперечливий, складний рух.
На цей рух впливають:
1. Перехід від індустріального суспільства до постіндустріального (інформаційному) суспільству.
2. Технологічні революції.
3. Загострення енергосировинної і продовольчої проблем.
4. Екологічна проблема.
Особливу значимість (небезпека) представляє розвиток економічного націоналізму, замішаного на масовому, релігійному фанатизмі. Прагнення до економічної переваги не
на основі вільної конкуренції, а на проголошенні переваги однієї раси над іншою (однієї соціально-економічної системи над іншою), однієї релігії над іншою.
У цілому можна констатувати, що сучасні МЕВ характеризуються розвитком процесів їхньої інтенсифікації, глобалізації, інтеграції. Особливості розвитку міжнародних економічних відносин 90-х років ще більше свідчать на користь цього висновку.
2. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Зовнішньоекономічна діяльність, тобто міжнародний обмін товарами й послугами, належить до числа найбільш давніх форм міжнародних відносин. До неї також належать рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні валютні відносини. Необхідність і ефективність системи міжнародного обміну очевидна: для кожної країни характерний свій набір природних ресурсів, розміри капіталів і праці, які можуть бути використані для виробництва ВНП. Спеціалізація країни на виробництві товарів, для яких у неї є найкращі умови, дає змогу їй розширити їх випуск, використавши частину з них для продажу, а за виручені гроші закупити товари, яких не вистачає.
Виходячи з економічної доцільності, держава планує свою зов-нішньоекономічну діяльність, яка відіграє важливу роль у розвитку економіки будь-якої країни (й України зокрема). Вона створює умови для економії витрат в економіці або в окремих її галузях. Плани зовнішньоекономічної діяльності націлюють на встановлення й розвиток взаємовигідних зв'язків з країнами світу. Вони мають всебічно враховувати переваги, які випливають з міжнародного розподілу праці в інтересах розвитку економіки, технічного прогресу та підвищення рівня життя народу.
У плані розвитку зовнішньоекономічної діяльності визначаються номенклатура й обсяги основних товарів, які мають змінити товарну структуру експорту та імпорту, головні напрями розвитку зовніш-ньоторгового обороту по окремих країнах, обсяг технічного й економічного сприяння країнам, які розвиваються, характер і обсяги кредитних операцій. Під час розробки планів проводяться розрахунки економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій, експорту, імпорту та сумарного економічного ефекту відповідно до методики визначення економічної ефективності зовнішньої торгівлі,
її ефективність визначається шляхом порівняння витрат на виробництво з витратами на імпорт.
Поряд з відносними показниками розраховуються абсолютні, які відображають ефективність чи збиток, отримані економікою в результаті застосування тієї чи іншої пропозиції щодо розвитку зовнішньої торгівлі. При цьому рекомендується враховувати специфіку торгівлі з окремими країнами чи їх групами, умови торгівлі в кредит та ін.
Ось уже понад 14 років Україна виступає на світовій арені як незале-жна європейська держава, її економіка переживає затяжну кризу. Через зниження попиту на внутрішньому ринку велика кількість підприємств працює практично в півсили. Типовим явищем стало приховане безробіття.
Депресійні процеси у виробництві негативно впливають на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає можливостям то-варовиробників і не задовольняє державних потреб щодо валютних надходжень, які використовуються для стабілізації економіки, зниження рівня інфляції та бюджетних витрат. Крім того, характер експорту залишається пасивно-сировинним. Навіть у країни СНД необхідно збільшити експорт продукції виробничо-технічного призначення. Негативне також сальдо в торгівлі щодо енергоносіїв, прокату кольорових металів, целюлози, деревини, каучуку. Відомо, що незадовільний стан зовнішньоекономічних зв'язків не може позитивно впливати на економіку України.
У той же час значну роль в оздоровленні економічної ситуації має відігравати ефективна зовнішньоекономічна діяльність, яка включає в себе економічні відносини між окремими країнами, їх регіональними об'єднаннями, а також окремими підприємствами (корпораціями).
2. ВИДИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Форми зовнішніх економічних зв'язків України - різноманітні: зовнішня торгівля, міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва, експорт та імпорт капіталів і робочої сили, надання та одержання послуг (виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортне- чи імпортно-поссредницьких, юридичних), міжнародне спільне підприємництво, сумісне будівництво підприємств, науково-технічне співробітництво, валютні та фінансово-кредитні відносини, інтуризм, проведення на комерційній основі виставок, ярмарків, торгів, аукціонів тощо.
Сутністю зовнішньоекономічної діяльності є міжнародний поділ праці (МПП). У процесі МПП об'єктивноформуються загальноукраїнський і регіональні (наприклад, обласні) зовнішньоекономічні комплекси, що об'єднують взаємопов'язані підприємства-експортери та імпортери (ядро комплексу), торгово-промислову палату України, різні

 
 

Цікаве

Загрузка...