WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію - Реферат

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію - Реферат

Такий митний чи економічний союз інформує депозитарію про свою компетенцію з питань, регульованим дійсною Конвенцією. Такий митний чи економічний союз повинний також інформувати депозитарію про будь-які істотні зміни меж своєї компетенції.
(б) Любий митний чи економічний союз, що є Договірною Стороною дійсної Конвенції, з питань, що входять у його компетенцію, здобуває від свого імені права і стає зобов'язаним у тім ступені, у якій Конвенція надає права і накладає обов'язку на держави-учасники такого Союзу, що є Договірними Сторонами дійсної Конвенції. У цьому випадку, держави-учасники такого Союзу не правомочні індивідуально користатися цими правами, у тому числі і правом голосу.
Будь-яка Договірна Сторона, що ратифікує дійсну чи Конвенцію приєднується до неї, приймає на себе зобов'язання по всіх змінах до дійсної Конвенції, включаючи зміни до Генерального додатка, що набрали сили на момент здачі цією Договірною Стороною депозитарієві документа про ратифікацію чи про приєднання.
Будь-яка Договірна Сторона, що приймає будь-який спеціальний додаток чи його розділ, приймає на себе зобов'язання по всіх змінах до Стандартних правил, що міститься в цьому Спеціальному чи додатку його Главі, що набрали сили на момент повідомлення депозитарію про їхнє прийняття. Будь-яка Договірна Сторона, що приймає Спеціальний чи додаток його Главу, приймає на себе зобов'язання по будь-яких змінах до правил, які рекомендуються, що містяться в них, що набрали сили на момент повідомлення депозитарію про їхнє прийняття, якщо тільки вона не зробила застереження про незастосування одного чи більш з таких правил, Що Рекомендуються, у відповідності зі Статтею 12 дійсної Конвенції.
4. ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ
Будь-яка договірна сторона під час підписання Конвенції без застереження про ратифікацію чи при передачі депозитарієві документа про ратифікацію чи про приєднання, або в будь-який час після цього має право шляхом повідомлення депозитарію зробити заяву, що дія дійсної Конвенції поширюється на всю чи окрему територію, які підпадають під її юрисдикцію в області міжнародних відносин. Таке повідомлення набирає сили через три місяці з дати його одержання депозитарієм. Однак дійсна Конвенція не буде застосовуватися для зазначених у повідомленні територій до її вступу в силу для відповідної договірної сторони.
Кожна Договірна Сторона, що представила повідомлення, передбачене пунктом 1 дійсної Статті, про поширення дії дійсної Конвенції на яку-небудь територію, що підпадає під її юрисдикцію в області міжнародних відносин, може відповідно до порядку, встановленим у Статті 19 дійсної Конвенції, повідомити депозитарію, що на даній території дійсна Конвенція надалі застосовуватися не буде.
Для цілей застосування дійсної Конвенції митному чи економічному союзу, що є Договірною Стороною, слід повідомити Генерального Секретаря Ради про території, що утворять цей митний чи економічний союз, і ці території будуть розглядатися як єдина територія.
Усі Договірні Сторони сьогоденням приймають на себе зобов'язання по дотриманню Генерального додатка.
Договірна Сторона може прийняти одне чи більш Спеціальних чи додатків одну чи більш їхніх Глав. Договірна Сторона, що прийняла будь-як Спеціальний чи додаток його Главу (Глави) вважається принявшей зобов'язання про дотримання всіх Стандартних правил, що містяться в них. Договірна Сторона, що прийняла Спеціальний додаток чи його розділу (розділи) вважається прийнявшим зобов'язання про дотримання всіх правилах, які рекомендуються, що містяться в них, якщо тільки в момент чи прийняття в будь-який інший час після цього вона не повідомила депозитарію про правило, Що Рекомендується, (правилах), у відношенні яких вона робить застереження, із указівкою про розбіжність між положеннями її національного законодавства і відповідним правилом, Що Рекомендується, (правилами). Будь-яка Договірна Сторона, що зробила застереження, може в будь-який час відкликати їх чи цілком частково шляхом повідомлення депозитарію, у якому вказується, з якої дати таке відкликання набирає сили.
Будь-яка договірна сторона, що прийняла на себе зобов'язання відповідно до того чи іншого спеціального додатку чи його розділом (розділами), вивчає можливість відкликання будь-яких своїх застережень до правил, Що Рекомендуються, зроблених відповідно до пункту 2 дійсної Статті, і наприкінці кожного трирічного періоду, обчислювального з дати вступу в силу для цієї Договірної Сторони дійсної Конвенції, повідомляє Генерального Секретаря Ради про результати з указівкою тих положень її національного законодавства, що, по її думці, не дозволяють відкликати ті чи інші застереження.
Кожна Договірна Сторона повинна приступити до застосування прийнятих нею Стандартних правил Генерального додатка, Спеціальних додатків і їхніх Глав не пізніше чим через 36 місяців після вступу цих Додатків і Глав у силу для цієї Договірної Сторони.
Кожна Договірна Сторона повинна приступити до застосування прийнятих нею Стандартних правил з перехідним терміном Генерального додатка не пізніше чим через 60 місяців з дати вступу в силу для цієї Договірної Сторони Генерального додатка.
Кожна Договірна Сторона повинна приступити до застосування прийнятих нею правил Спеціальних додатків, які рекомендуються, чи їх розділів не пізніше ніж через 36 місяців після вступу цих Спеціальних додатків і їхніх розділів у силу для цієї Договірної Сторони, якщо тільки не було зроблено застережень у відношенні одного чи більше з цих правил, які Рекомендуються.
У випадках, коли терміни, передбачені положеннями пунктів 1 чи 2 дійсні Статті, виявляться практично не достатніми для введення в дію положень Генерального Додатка якою-небудь Договірною Стороною, ця Договірна Сторона може, до витікання встановлених пунктами 1 і 2 дійсні Статті термінів, звернутися в Керуючий комітет за продовженням цих термінів. У своєму звертанні ця Договірна Сторона вказує, у відношенні якого (яких) з положень Генерального додатка і запитується продовження, а також причини такого звертання.
У виняткових випадках Керуючий комітет може прийняти рішення про надання такого продовження. Будь-яке рішення Керуючого комітету про надання продовження повинне міститипосилання на ті виняткові обставини, що з'явилися підставою для ухвалення рішення, а термін продовження в будь-якому випадку не може перевищувати одного року. Після закінчення терміну продовження Договірна Сторона повинна повідомити депозитарію про введення в дію тих положень, у відношенні яких це продовження було надано.
Дійсна Конвенція має необмежений термін дії, однак будь-яка Договірна Сторона вправі заявити про своє відмовлення від участі в ній у будь-який час після її вступу в силу відповідно до порядку, установленим Статтею 18 дійсної Конвенції.
Заява про денонсацію оформляється письмовим документом, що направляється депозитарієві.
Денонсація набирає сили після закінчення шести місяців з моменту одержання депозитарієм відповідного документа про денонсацію.
Порядок, встановлений у пунктах 2 і 3 даної Конвенції, застосовуються також у відношенні спеціальних додатків чи їх розділів, по яких будь-яка договірна сторона вправі відкликати свою згоду на їх застосування в будь-який час після їхнього вступу в силу.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Зовнішньоекономічна діяльність / В. М. Ільницький, І. М. Томільцев, І. В. Голодець та ін. - К., 1998. Ч. 3.
2. Международные отношения. Концепция и определения / ООН, 2000.
3. Митне регулювання. Словник-довідник. - Харків, 2001.
4. Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В. Г. Драгонова; Российская таможенная академия. ГТК РФ. - М., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...