WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію - Реферат

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Міжнародна конвенція
про спрощення і гармонізацію"
ПЛАН
1. СФЕРА ДІЇ І СТРУКТУРА КОНВЕНЦІЇ
2. УПРАВЛІННЯ ЗАСТОСУВАННЯМ КОНВЕНЦІЇ
3. РАТИФІКАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ
4. ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. СФЕРА ДІЇ І СТРУКТУРА КОНВЕНЦІЇ
Згідно міжнародної Конвенції про спрощення і гармонізацію кожна з договірних сторін приймає на себе зобов'язання сприяти спрощенню і гармонізації митних процедур і з цією метою дотримуватися положень Міжнародної Конвенції та стандартних правил з перехідним терміном і правил, які рекомендуються в додатках Конвенції. Однак ніщо не перешкоджає Договірній Стороні надавати більш сприятливі умови, ніж це в них передбачено, і кожної з Договірних Сторін рекомендується по можливості ширше надавати такі сприятливі умови.
Положення Конвенції не перешкоджають застосуванню національного законодавства у відношенні заборон і обмежень, застосовуваних до товарів, що підлягають митному контролю.
Міжнародна Конвенція про спрощення і гармонізацію містить у собі основний текст, генеральний додаток і спеціальні додатки.
Генеральний додаток і кожний зі спеціальних додатків до Конвенції складається, як правило, із розділів, на які підрозділяється відповідно додаток, і які містять у собі:
a) визначення понять;
б) стандартні правила, деякі з який у Генеральному додатку є Стандартними правилами з перехідним терміном.
У кожнім Спеціальному додатку містяться правила, які також рекомендуються. Кожний з додатків забезпечується рекомендаціями, що не є обов'язковими для договірних сторін.
Для цілей даної Конвенції кожний зі спеціальних додатків чи кожний з розділів, у відношенні яких договірна сторона прийняла на себе зобов'язання про їх застосування, вважаються невід'ємною частиною Конвенції, і стосовно до цієї договірної сторони будь-яке посилання на Конвенцію означає і посилання на додатки чи їх розділи.
2. УПРАВЛІННЯ ЗАСТОСУВАННЯМ КОНВЕНЦІЇ
Для розгляду питань забезпечення виконання Конвенції, вживання заходів по її однаковому тлумаченню і застосуванню, а також підготовки пропозицій по внесенню в неї змін створюється Керуючий комітет.
Членами Керуючого комітету є Договірні Сторони.
Уповноважений орган будь-якого суб'єкта міжнародного права, за яким відповідно до положень Статті 8 Конвенції визнається право участі в Конвенції як Договірну Сторону, чи кожного з учасників Всесвітньої торгової організації правомочний брати участь у засіданнях Керуючого комітету як спостерігача. Статус і права такого спостерігача визначаються рішенням Ради. Вищезгадане право не може бути використано, перш ніж відповідне рішення Ради не набере сили.
Керуючий комітет може запрошувати представників міжнародних урядових і неурядових організацій для участі в засіданнях Керуючого комітету як спостерігачів.
Керуючий комітет:
а) вносить на розгляд Договірних Сторін пропозиції:
(I) по внесенню змін в Основний текст Конвенції;
(II) по внесенню змін у Генеральний додаток, Спеціальні додатки і їхні розділи, а також по введенню нових розділів у Генеральний додаток;
(III) по введенню нових Спеціальних додатків і нових Глав у Спеціальні додатки;
б) приймає рішення про внесення змін у правила, Що Рекомендуються, чи про введення нових правил, Що Рекомендуються, у Спеціальні чи додатки їхні Глави в порядку, передбаченому Статтею 16 Конвенції;
в) розглядає виконання положень дійсної Конвенції в порядку, передбаченому пунктом 4 Статті 13 Конвенції;
г) переглядає й обновляє текст Рекомендацій;
д) розглядає будь-які інші питання, що мають відношення до дійсної Конвенції, що можуть бути передані на його розгляд;
е) інформує Постійний технічний комітет і Рада про свої рішення.
Уповноважені органи Договірних Сторін направляють свої пропозиції, що стосуються підпунктів "а", "б", "у" і "м" пункту 5 Статті на ім'я Генерального секретаря Ради, з викладом їхнього обґрунтування, а також проханням про включення питання в повістку засідання Керуючого комітету. Генеральний секретар Ради направляє пропозиції, що надійшли, для розгляду уповноваженим органам Договірних Сторін і спостерігачам, згаданим у пунктах 2, 3 і 4 дійсні Статті.
Засідання Керуючого комітету проводяться не рідше одного разу в рік. Комітет щорічно обирає свого Голову і заступника Голови. Генеральний Секретар Ради розсилає уповноваженим органам Договірних Сторін і спостерігачам, згаданим у пунктах 2, 3 і 4 дійсні Статті, запрошення для участі в засіданні і проект порядку денного не пізніше чим за шістьох тижнів до дати засідання Керуючого комітету.
У тих випадках, коли рішення не одержує загальної згоди учасників, питання, винесені на розгляд Керуючого комітету, зважуються шляхом голосування, проведеного між присутніми учасниками Договірних Сторін. Для ухвалення рішення з питань, передбаченим підпунктами "а", "б" і "у" пункту 5 дійсної Статті, необхідна більшість у двох третин голосів учасників засідання, що володіють правом голосу. По інших питаннях рішення Керуючого комітету приймаються простою більшістю голосів.
У випадках застосування положень пункту 5 Статті 8 дійсної Конвенції, митні чи економічні союзи, що є Договірними Сторонами, при голосуванні мають тільки таку кількість голосів, що дорівнює кількості голосів держав - учасників союзу, що є Договірними Сторонами.
Перед закриттям кожного засідання Керуючий комітет затверджує звіт. Цей звіт направляється Раді і всім Договірним Сторонам, а також спостерігачам, згаданим у пунктах 2, 3 і 4.
При відсутності в дійсній Статті відповідних положень, застосовуються Правила процедури Ради, якщо інше не буде встановлено рішеннями Керуючого комітету.
Голосування на засіданнях Керуючого комітету проводиться роздільно по кожному спеціальному додатку і кожному розділу спеціального додатка.
а) Кожна Договірна Сторона має право голосу з питань тлумачення, чи застосування внесення змін в Основний текст Конвенції і Генеральний додаток до Конвенції;
б) З питань, що стосується положень якого-небудь зі Спеціальних додатків, що вступили в силу, чи Глав Спеціальних додатків, правом голосу володіють тільки ті Договірні Сторони, що прийняли відповідні Спеціальні чи додатки Глави Спеціальних додатків;
в) Кожна Договірна Сторона має право голосу по проектах нових Спеціальних чи додатків нових Глав будь-якого Спеціального додатка.
3. РАТИФІКАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ
Будь-який член Ради і будь-який член Організації Об'єднаних Націй чи її спеціалізованих установ може стати Договірною Стороною дійсної Конвенції шляхом:
а) її підписання без застереження про ратифікацію;
б) передачі на збереження документа про ратифікацію після її підписання з застереженням про ратифікацію;
в) приєднання до неї.
Міжнародна Конвенція про спрощення і гармонізацію відкрита для підписання суб'єктами, згаданими в пункті 1 дійсної Статті, до 30 червня1974 року в штаб-квартирі Ради в Брюсселеві. Після закінчення цього терміну вона буде відкрита для приєднання до неї таких суб'єктів.
Кожна з Договірних Сторін під час підписання, чи ратифікації приєднанні до Конвенції обмовляє, чи приймає вона які-небудь зі Спеціальних чи додатків їхніх розділів. Згодом, вона може повідомити депозитарію про те, що нею приймається одне чи більш Спеціальних чи додатків їхніх розділів.
Договірні Сторони, що приймають будь-який новий Спеціальний чи додаток будь-яку нову Главу якого-небудь Спеціального додатка, повідомляють про це депозитарію відповідно до пункту 3 дійсної Статті.
Любий митний чи економічний союз може стати Договірною Стороною у відповідності з пунктами 1, 2 і 3 дійсні статті.

 
 

Цікаве

Загрузка...