WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Адміністративні методи регулювання ЗЕД - Реферат

Адміністративні методи регулювання ЗЕД - Реферат

управління зовнішньоекономічною діяльністю, яку здійснюють в Україні суб'єкти і об'єкти цієї діяльності, належать:
- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили. Експорт (експорт товарів) - продаж товарів іноземним об'єктом господарської діяльності та вивезення товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, крім передачі майна об'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземному об'єкту господарської діяльності за кордоном як натуральної частки участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській діяльності. При цьому термін "реекспорт" означає продаж іноземним об'єктам зовнішньоекономічної діяльності на вивезення за межа України товарів, раніше імпортованих на територію України. Імпорт (імпорт товарів) - закупка в іноземних об'єктів зовнішньоекономічної діяльності товарів та їх ввезення на територію України, включаючи закупку товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами. Експорт (імпорт) капіталу - вивезення за межі України капіталу у будь-якій формі (валютний кошт, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;
- надання об'єктамизовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземних об'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експлуатаційних, брокерських, агентських, консигнаційних (особливі умови продажу товарів), управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними об'єктами господарської діяльності об'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними об'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- кредитні та розрахункові операції між об'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними об'єктами господарської діяльності; створення об'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських та страхових установ за межами України; створення іноземними об'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;
- спільна підприємницька діяльність між об'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними об'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних об'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній (умові) основі за участю об'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між об'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними об'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між об'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними об'єктами господарської діяльності;
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку. Іноземна валюта - валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу і є законними платіжними засобами на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу;
- роботи на конкретній основі фізичних осіб України з іноземними об'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами, роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з об'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
Для управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств і організацій України, як і для всіх країн світу, характерно те, що зміст його принципів, методів, функцій і процедури значною мірою визначаються під впливом світових організацій і, зокрема, таких як Організація Об'єднаних Націй (ООН), Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та опрацьовані так звані міжнародні стандарти управління світовою торгівлею і зовнішньоекономічною діяльністю. Врахування таких стандартів в національній економіці є важливою умовою ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю. Проте слід відзначити, що стандарти управління світовою торгівлею можуть бути корисними лише тоді, коли одночасно використовуватимуться як визначені ними права, так і обов'язки.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. - М.Банки и биржи, Юнити. 1997.
2. Глущенко Е.В. Теория управления. Уч.курс. - М.: Весник, 1997.
3. Гроць Е.С. Высокоэффективный менеджмент. - М.Филинь, 1996.
4. Д'якончук Р. Ефективний менеджмент - залог економічного розвитку суспільства. // Зовнішня торгівля. 1999.
5. Завадський Й.С. Менеджмент. Київ, 1999.
6. Искусство менеджмента: Практическое пособие. - М.: Финпрес. 1998.
7. Кноринт В.И. Искусство управления. Учебник. - М.: БЕК. 1997.
8. Корпоративне управління - Теорія практика // Welcome - 2000.
9. Осовська Г.В. Основи менеджменту. Житомир. 1998р.
10. Ру Д. Управління: перек. з фран. Т.Мусієнко. - К.: Основи, 1995.
11. Савченко В.Г., Бубенко І.В. Теорія управління: навч.посібник. - К., 1990.
12. Черкасов В.В. Управленческая деятельность менеджера. Основы менеджмента: Учебник. - М.: Ваклер, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...