WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Адміністративні методи регулювання ЗЕД - Реферат

Адміністративні методи регулювання ЗЕД - Реферат


Реферат на тему:
Адміністративні методи регулювання ЗЕД
Зовнішньоекономічна діяльність - це сукупність напрямів, форм і методів торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, а також кредитних і валютно-фінансових відносин даної країни із зарубіжними державами з метою ефективного використання переваг міжнародного поділу праці. Торговельно-економічні відносини охоплюють торгівлю і послуги.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю - це системний вплив на об'єкт, тобто виробничі структури, фірми, організації, колективи людей з метою забезпечення їх життєздатності, узгодженості в роботі і досягнення кінцевого результату. Одним із важливих елементів управління зовнішньоекономічною діяльністю, що визначає вид цільової системи, її формування, є цілепокладання, котре виступає як передбачення результатів управлінської діяльності.
При ринковому типі відносин підприємства і організації зовнішньоекономічної діяльності перестають бути лише об'єктом управління, вони стають і суб'єктом управління зовнішньоекономічної діяльності, носієм управлінських функцій.
Метод управління - це спосіб здійснення управлінської діяльності, внаслідок якої досягаються цілі управління зовнішньоекономічною діяльністю. Методи управління тісно пов'язані з принципами управління. Методи управління виступають в ролі способів реалізації принципів. Принцип не вибирають - їм наслідують. Методи мають більш альтернативний характер, можливий їх вибір, заміна одного іншим. Для зовнішньоекономічної діяльності характерні два методи управління - економічний і адміністративний.
Основним інструментом економічного методу управління є митний тариф на товари, що ввозяться або вивозяться з території України; митні збори; ціни на експортовані і імпортовані товари; акцизний збір; норми прискореної амортизації на імпортне обладнання; ставки надання і одержання кредитів, ставки страхування експортних кредитів, позик, окремих контрактів на поставку машин і обладнання; іноземні інвестиції як на території України, так і за її межами та інші.
Основними інструментами адміністративного методу управління є ліцензування і квотування експорту і імпорту товарів, заборона окремих видів експорту та імпорту товарів, застосування спеціальних правових режимів, заходи у відповідь на дискримінаційні та недружні дії іноземних держав, заходи проти недобросовісної конкуренції, розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензія - дозвіл на експорт (імпорт) товару з визначенням його загального обсягу. Квота - граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати (імпортувати) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях.
Можна передбачати, що управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні в найближчі 10-15 років матиме такі основні орієнтири: прогресуюча інтеграція країни у світове господарство на основі поступового збільшення ступеня відкритості національної економіки (доведення обсягу експорту до 45-50 відсотків вартості валового внутрішнього продукту); послідовна перебудова товарної структури експорту та імпорту і її наближення до структурних співвідношень, характерних для розвинутих країн; створення потужного експортного потенціалу країни у складі міжнародно спеціалізованих галузей і видів виробництва; впровадження в практику найбільш сучасних форм економічної взаємодії з зарубіжними країнами на основі використання мобільності товарів, послуг, капіталів і робочої сили; диверсифікація географічної структури зовнішньоекономічної діяльності країни; забезпечення стабільної збалансованості зовнішньоторговельного обороту.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю має виходити з об'єктивної необхідності існування якісно різних етапів її здійснення. На найближчі 10-15 років можна передбачити такі три етапи: етап кризового розвитку - неминуче певне скорочення експорту та імпорту товарів і послуг, зумовлене загальносистемною кризою в країні; етап стабілізації - буде охоплювати період від моменту припинення кризового падіння обсягів зовнішньоекономічного обороту до створення передумови для стійкого і тривалого підйому; етап інтенсивного розвитку почнеться орієнтовно після 2000р. Він буде характеризуватись швидким нарощуванням обсягів зовнішньоекономічної діяльності.
У системі управління зовнішньоекономічною діяльністю розрізняють поняття керуючої і керованої ланки. Керуючу ланку представляють спеціальні органи управління, менеджери або працівники апарату управління, що безпосередньо здійснюють розробку і реалізують рішення з метою кращого використання потенціальних можливостей, закладених в керованій ланці, і досягнення поставленої мети. Керована ланка є елементом системи, що сприймає керований вплив з боку керуючої ланки.
При здійсненні управління зовнішньоекономічною діяльністю суб'єкти та об'єкти України й іноземні об'єкти господарської діяльності керуються такими принципами:
- суверенітету України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у виключному праві громадян України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України; обов'язку країни, неухильно виконувати всі договори і зобов'язання в сфері міжнародних економічних відносин;
- свободи зовнішньоекономічного підприємства, яка полягає у праві суб'єктів та об'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки, здійснювати їх у будь-яких формах, які прямо незаборонені чинними законами України, дотримуватися при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності законів України, бути власниками всіх одержаних результатів зовнішньоекономічної діяльності;
- юридичної рівності і неприпустимості дискримінації, тобто рівності перед законами всіх суб'єктів і об'єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, забороні будь-яких, крім передбачених законами України, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів і об'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних об'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених законами України;
- верховенства закону, який

 
 

Цікаве

Загрузка...