WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах - Курсова робота

Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах - Курсова робота

в
закордонне виробництво.
Порівняно безболісне переживання криз ТНК - є ще одним немаловажним
свідченням їхньої живучості, а головне гнучкості і могутності.
Орієнтація на іноземні філії створює об'єктивну базу для самостійності
і незалежності розвитку ТНК по відношенню не тільки до країни, що приймає, але до економік країн -походження. Подібні розбіжності між ТНК і національною економікою відомі як феномен "англійської хвороби". Так, найбільше яскравим і практичним прикладом може послужити ситуація в Англії. Англія за багатьма показниками давно відстає від інших промислово розвинутих країн. Вона поступово втратила панівне положення промислової держави, лідера міжнародної торгівлі, найбільшого банкіра.
На початку 1970-х років американці стали більш іноземним вкладником,
чим експортером готових товарів, зроблених усередині країни. Американським ТНК стало набагато вигідніше вкладати капітали за рубежем, чим виробляти продукцію в себе вдома.
Існують різноманітні інтепретації і пояснення різкої активізації
діяльності капіталу. Деякі іноземні вчені висувають спрощене, на наш
погляд, пояснення. Називаються дві основні причини. Перша - звичайна теорія торгівлі. Друга - одержання більш високих прибутків за рубежем. Так вони звертають увагу на торгові бар'єри, обмінні курси валют і більш сприятливий політичний клімат. Також відзначається значимість технологічних змін, скорочення транспортних витрат і значне поліпшення засобів зв'язку, підкреслюється роль олігополістичного змагання.
У всіх країнах загальновизнаним є факт широких можливостей ТНК і
неухильного розширення їхньої діяльності поза національними межами.
Загально визнана також їхня роль у широких вкладеннях капіталу в
національну економіку. Сама оцінка діяльності ТНК дається дуже по-різному,
починаючи від украй позитивною і закінчуючи вкрай негативною. Широко обговорюється також проблема впливу ТНК на збільшення добробуту місцевого населення, причому думки висловлюються самі різноманітні, від того, що вони піднімають, до визнання, що вони знижують добробут.
За останні тридцять років ці відносини перетерпіли великі перерви: від
конфліктів до співробітництва. Якщо раніш уряди намагалися обмежити
діяльність ТНК, то сьогодні ТНК розглядаються ними як засіб зміцнення
національних позицій, створення національних переваг.
У 1990-і роки, уряди стали грати координуючу роль у використанні
виробничих можливостей, і іноземні інвестиції розглядаються як доповнення
до внутрішніх. Вони розробляють політику, що стимулює потік іноземних
інвестицій у їхні країни і порівняльні конкурентні переваги їх ТНК на
іноземних ринках.
Вважається також, що американські ТНК продовжують фінансувати баланс і є головним джерелом зберігання обміну і балансу цього обміну з іноземними країнами, що зміцнює американську глобальну військову і політичну позицію, тому вони розглядаються як важливий чинник американського економічного і
політичного добробуту і глобального впливу. Природно, що ТНК, у свою чергу, "бояться" націоналізації або визначеного обмеження своєї діяльності в іноземних країнах і потребують істотної підтримки і захисту американсь-кого уряду.
ТНК оцінюються також як провідники глобального економічного розвитку і механізм поширення американської вільної підприємницької системи. Починаючи з Плану Маршалла, ТНК приділялася роль посилення іноземних економік, протистояння комунізму і соціалістичним моделям економічного розвитку.
РОЗДІЛ ІІІ
Правове регулювання діяльності ТНК
3.1. Взаємовідносини ТНК і держави
Широке поширення і ріст ТНК у період після Другої світової війни є
одним із найважливіших феноменів останнього часу, що породило численні його
дослідження. Як уже відзначалося, при визначенні самого поняття ТНК самими
дослідниками звертається увага на те, що вони володіють, контролюють,
виробляють або надають послуги поза тією країною, де вони обгрунтовані,
відзначається неоднозначний характер власності ТНК, що може бути приватною,
державною або корпоративною (змішаною). По-різному оцінюється роль ТНК у
світовому економічному розвитку й у міжнародних відносинах, Але у всіх
країнах загальновизнаним є факт дуже широких можливостей ТНК і неухильного
розширення їхньої діяльності поза національними межами. Загально визнана
також їхня роль у широких вкладеннях капіталу в національну економіку. Сама
оцінка діяльності ТНК дається дуже по-різному, починаючи від украй
позитивної і закінчуючи вкрай негативною. У якості негативних факторів
виділяється те, що впроваджуючи сучасні технології, ТНК різко збільшують
безробіття, погіршують фінансові баланси і порушують правила нормальної
конкуренції. У багатьох країнах вказується на те, що власність і контроль
над ключовими економічними секторами переходить у руки іноземних
підприємств, що спричиняє істотний вплив на політичний суверенітет і на
зміну соціокультурних цінностей, тобто внесення іноземних цінностей і
зменшення ролі або повне знищення місцевих цінностей. Широко обговорюється
також проблема впливу ТНК на збільшення добробуту місцевого населення,
причому думки висловлюються самі різноманітні, від того, що вони
піднімають, до визнання, що вони знижують добробут. Обговорюється їхня
взаємодія з профспілковими організаціями в країнах, дискутується роль ТНК у
формуванні і реалізації інтересів споживачів, якості і цін товарів, ними
вироблених.
Однією з надзвичайно складних і суперечливих проблем, якій дається
різна характеристика в працях іноземних авторів, є проблема взаємовідносин
ТНК із національними урядами. Тут можна виділити три основні підходи:
ліберальний (ортодоксальний), марксистський (радикальний), націоналістичний
(неомарксиський) . Кожний із них по-своєму інтепретує взаємовідносини ТНК і
їхніх національних урядів.
За останні тридцять років у відносинах були великі перерви: від
конфліктів до співробітництва. Якщо раніш уряди намагалися обмежити
діяльність ТНК, то сьогодні ТНК розглядаються ними як засіб зміцнення
національних позицій, створення національних переваг.
Система відносин між державою і ТНК являє собою діалектичну єдність
протиріч. З одного боку, ТНК є важливим інструментом зовнішньоекономічного
і зовнішньополітичного впливу, і держава не може не використовувати це в
інтересах свого панування на світовій арені. З іншого боку, єдність
інтересів не виключає наявність протиріч. Держава постійно намагається
затвердити контроль над вивозом капіталу, товарів, технологій. ТНК
здійснюючи свою стратегію одержання довгострокових прибутків, впливають на
економічну кон'юнктуру країни-базування або країни, що приймає, і в
результаті вступають у протиріччя з визначеними засобами

 
 

Цікаве

Загрузка...