WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах - Курсова робота

Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах - Курсова робота

найбільшою мірою від валютних ризиків захищені підприємства ТНК.
Одне з головних напрямків діяльності ТНК - вивіз капіталу. Формами вивозу капіталу є прямі і портфельні інвестиції, а також позики і кредити. Найбільш значимими є прямі інвестиції. Їхній глобальний обсяг зріс за період 1982 - 1994 рр. у чотири рази; за цей же період частка глобальних прямих інвестицій подвоїлася, досягнувши 9% в світовому ВВП. У 1996 р. обсяг прямих іноземних інвестицій у світі оцінювався в 3,2 трлн. доларів. Протягом 1986-1995 рр. за темпами росту він обганяв валові вкладення в основний капітал більш, чим удвічі, що свідчить про інтернаціоналізацію національних систем, що збільшується, виробництва.
У 1996 році глобальний обсяг вивозу прямих іноземних інвестицій досяг рівня 350 млрд. доларів і збільшився в порівнянні з 1995 роком на 10%. У 1996 році надходження прямих іноземних інвестицій досяг рекордних розмірів у 54 країнах, а їхній вивіз - у 20 країнах. У 1995-1996 рр. частка країн, що розвиваються, у глобальному обсязі інвестицій, що надходять, рівнялася 34%.
Транснаціональні корпорації мобілізують капітал, використовуючи різноманітні джерела усередині країни і за межею: комерційні банки, місцеві і міжнародні ринки акцій, державні організації і свої власні корпоративні системи у формі внутрішнього прибутку на цілі реінвестування. З урахуванням усіх цих джерел фінансування інвестиції в іноземні філії - інвестиційний компонент міжнародного виробництва - оцінювалися в 1996 році в 1,4 трлн. доларів. З цієї суми лише 350 млрд. доларів, тобто її чверть, фінансувалася за рахунок прямих іноземних інвестицій. З цього випливає, що питома вага міжнародного виробництва також значно вище: в світовому обсязі валових вкладень в основний капітал на іноземні філії припадала приблизно одна п'ята частина. (Цей показник не дозволяє відбити додаткові інвестиції, контрольовані ТНК через різноманітні неакціонерні канали, наприклад, по лінії спілок корпорацій).
Причиною іноземного інвестування часто стає інтерес до природних ресурсів різноманітних країн із метою забезпечити гарантоване постачання своїх підприємств сировиною. Так, на базі іноземних інвестицій США одержують всі імпортовані країною фосфати, мідь, олово, 75% марганцевої і залізної руди; Японія - 40% бокситів, 50% нікелю, 60% мідної руди. При цьому постачання з іноземних підприємств ТНК здійснюються за трансфертними цінами, рівень котрих нижче світових.
При освоєнні іноземних джерел сировини на основі прямих інвестицій враховуються розбіжності в екологічних нормах і стандартах між країнами.
Капіталовкладення в іноземну економіку - активний спосіб стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. Це досягається за рахунок того, що, по-перше, за кордоном створюються нові ринки; по-друге, частина експорту ТНК постійно йде на адресу їхніх іноземних філій, і ця гарантована частка складає понад 1/3 експорту Канади, Німеччини, Франції, Швеції, до 1/2 експорту США.
Нарешті, інвестиції, будучи розміщеними усередині національної території іноземних держав, дозволяють фірмі обминути тарифні і нетарифні бар'єри.
Транснаціональні корпорації здійснюють свої капіталовкладення переважно для довгострокових цілей. Хоча вони часто швидко перекидають величезні фінансові ресурси з одного регіону земної кулі в іншу, що може дестабілізувати фінансові ринки в окремих регіонах, не можна забувати, що ТНК - це прямі інвестиції, вкладені в багаторічні проекти. Тому діяльність ТНК може бути оцінена як переважно сприятлива стабілізація світових ринків капіталу. Адже це великі компанії, яким потрібне стабільне господарське середовище, у тому числі фінансове.
2.5. Експансіоністична діяльність ТНК
Бурхливий ріст ТНК припадає на період 1960 - 70 років, коли наступила
нова фаза в розвитку монополістичного капіталізму.
ТНК відносять до категорії міжнародних монополій, відомих уже декілька
десятиліть і це не є щось випадкове і довільне. Проте, їхня діяльність
істотно відрізняється від монополій, що виникнули у формі картелів,
синдикатів, трестів і т.п. Вони, наприклад, не ставлять за ціль формальний
поділ сфер впливу і ринків, не діють тільки в сфері обороту. Головна увага
приділяється виробництву, орієнтації на іноземні філії і збутові
підрозділи.
ТНК являють собою визначену форму прояву більш загальної тенденції
-прагнення капіталу до зовнішньоекономічної експансії, пов'язаний з
особливостями самого капіталізму останньої чверті XX сторіччя.
На ранньому етапірозвитку капіталізму переважною формою експансії
була торгівля товарами (товарний експорт). Наприкінці XIX сторіччя за
межами національних економік починає здійснюватися експансія у формі
позичкового капіталу, тобто здійснюється експорт капіталу для одержання
більш високого відсотка за рубежем, ніж це можливо усередині країни. У
іноземній літературі такий експорт називається "портфельними інвестиціями".
Наприклад, значним експортером капіталу на початку XX сторіччя була
Великобританія. У 1913 році понад 90 % іноземних інвестицій припадали на
портфельні інвестиції. Експорт капіталу в такій формі не дає експортеру
право контролю над іноземними промисловими підприємствами.
Після Другої світової війни масштаби експорту капіталу за національні
межі зростають, але відбувається це у формі прямих іноземних інвестицій.
Закордонне виробництво, що раніше носило епізодичний характер, стало
значним.
ТНК як міжнародна монополія - реальний показник того, що рівень
концентрації капіталу і виробництва переріс національні межі, що вони стали
займати пануючі позиції не тільки в національній, але й у світовій
економіці.
У цьому плані ТНК можна розглядати як олігополістичну, у якій
власність, управління , виробництво і продаж здійснюються в рамках
юрисдикції кількох національних держав. Головна контора знаходиться в одній країні, а субсидії утворюються в інших країнах. Головною ціллю корпорації є забезпечення виробництва товарів для світового ринку з як найменшими витратами для одержання максимального прибутку. Ця ціль досягається або шляхом найбільш ефективно розташованого, найбільш наближеного до споживача розподілу виробництва або послуг, або шляхом мінімального оподатковування, що досягається за допомогою місцевого уряду. Все це реалізується у формі прямих іноземних інвестицій.
У цьому зв'язку виникає питання, коли стала можлива і необхідна
подібна форма експансії капіталу, поширена у вигляді прямих іноземних
інвестицій. Специфіка діяльності ТНК полягає в створенні і розширенні
іноземних і дочірніх підприємств і встановленні контролю над їхньою
діяльністю.
За допомогою іноземних ресурсів монополії більш вільно формують свою
політику під час криз. Вони вдаються цілком спроможним заходам - не
припускати тих перерв, що їм не вигідні і стимулювати ті з них, що їм
необхідні. У деяких випадках, коли криза вигідна ТНК - з'являється
можливість позбутися від конкурентів, що не мають опору, втілену

 
 

Цікаве

Загрузка...