WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах - Курсова робота

Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах - Курсова робота

продемонстрували стабільність своїх
позицій і спроможність лідирувати в нових технологіях також, як вони
лідирували в традиційних виробництвах. Їхній успіх пояснюється такими
чинниками:
o наявністю спеціалізованих дослідницьких лабораторій і інших інженерно-
технічних підрозділів, де акумулюються досвід і кваліфікація за багатьма
науковими і технічними дисциплінами;
o наявністю значних матеріальних ресурсів, технологічного потенціалу, що
перевищує потреби поточного виробництва, а також часу для дослідження
потенційних можливостей технологічних проривів, пристосування їх до свого досвіду і сформованого профілю виробництва.
ТНК проводять ефективну стратегію технологічного розвитку, що означає
організацію й інтеграцію роботи функціональних і спеціалізованих груп у
процесі реалізації нововведень; постійний аналіз доцільності існуючої
структури ринків, функцій, задач, довгостроковий погляд на технологічний
розвиток у рамках фірми.
Таким чином, ТНК є одним із головних суб'єктів світового ринку
технологій.
В 1990-і роки популярними стали міжфірмові зв'язки не тільки в
національних, але й у міжнародних масштабах. Своєрідність цих зв'язків у
тому, що вони безпосередньо не торкаються відносини власності в компаніях,
оскільки компанії, що співробітничають, зберігають свою автономію. У
значних ТНК такі міжфірмові угоди переходять у форму стратегічних альянсів, що укладаються між конкуруючими фірмами, що об'єднують свої зусилля в рішенні окремих задач.
ТНК грають сьогодні величезну роль не тільки у світовій економіці, але
й у міжнародному політичному житті й усе більш інтенсивніше впливають на політичні процеси у світі. Вони роблять втручання у формування зовнішньої і внутрішньої політики держав, безпосередньо вводять її в життя, мають у своєму розпорядженні цілий арсенал засобів і можливостей реалізації та контролю своїх інтересів, є джерелом політичної активності, носієм предметно-практичної діяльності, спрямованої на здійснення своїх цілей у сфері світової політики, обумовлених економічними інтересами, а також маючи під собою науково-технічне підгрунття.
2.2. Значення ТНК в міжнародних економічних відносинах
Для сучасної світової економіки характерний навальний процес транснаціоналізації. У цьому процесі рушійною силою виступають ТНК. Вони являють собою господарські об'єднання, що складаються з головної (батьківської, материнської) компанії і іноземних філій. Головна компанія контролює діяльність вхідних в об'єднання підприємств шляхом володіння часток у їхньому капіталі. У іноземних філіях ТНК на частку батьківської компанії припадає більш 10% акцій або їхнього еквівалента.
Для головних промислово розвинутих країн саме іноземна діяльність їх ТНК визначає характер зовнішньоекономічних зв'язків. Так, до 40% вартості майна 100 найбільших ТНК (включаючи фінансові) перебуває за межами їхньої країни базування. Якщо зіставити об'єм іноземного (міжнародного) виробництва ТНК з обсягом їхнього експорту, відмежованого від торгівлі в середині фірми, то наприкінці 80-х рр. це співвідношення для США, Японії і ФРН складало відповідно: 4,1:1; 2,6:1; 1,5:3.
У 90-і рр. у середньому 45% загального обсягу продажу ТНК припадає на експорт. ТНК охоплюють 90% світової торгівлі пшеницею, кукурудзою, лісоматеріалами, тютюном, джгутом і залізною рудою, 85% - міддю і бокситами, 80% - чаєм і оловом, 75% - натуральним каучуком і сирою нафтою.
Роль постачання і послуг вітчизняних компаній своїм іноземним філіям також велика в експорті цих країн. В другій половині 80-х рр. на подібну торгівлю в середині фірми припадало від 14 до 20% експорту США, 23-29% - Японії і 24-28% - ФРН.
Протягом двох останніх десятиліть щорічно приблизно половина американського експорту охоплює американські й іноземні ТНК, у Великобританії ця частка досягає 80%, у Сінгапурі - 90%.
На рубежі XX-XXI ст. спостерігається надзвичайний ріст зовнішньоекономічної діяльності, у якій ТНК є продавцями, інвесторами, дослідниками сучасних технологій, стимулюють міжнародну трудову міграцію. ТНК відіграють головну роль в інтернаціоналізації виробництва, у процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. Основною формою експансії ТНК є вивіз капіталу. Міжнародна міграція довгострокового капіталу прискорила процес взаємопроникнення і переплетення фінансового капіталу, підсилила могутність ТНК. Усе зростаюча роль іноземних інвестицій як найважливішого і необхідного засобу забезпечення процесу відтворення є наслідками прискорення об'єктивного процесу усуспільнення продуктивних сил у міжнародному масштабі. Завдяки системі міжнародного виробництва, заснованої на вивозі капіталу, ТНК забезпечують собі значні прибутки навіть в умовах загострення кризових явищ у світовій економіці. У першій половині 80-х років темпи росту прямих іноземних інвестицій розвинутих країн , що експортують капітал, продовжували значно перевищувати темпи їхнього економічного росту, а також темпи світової торгівлі.
Основним чинником, що відбиває ефективну діяльність ТНК, є міжнародне виробництво товарів і послуг. Воно являє собою випуск продукції материнськими компаніями ТНК і їхніми іноземними філіями на базі інтернаціоналізації виробництва. До кінця 90-х рр. міжнародне виробництво товарів і послуг досягло 7% світового ВВП.
Майже всі найбільші ТНК по національній приналежностівідносяться до "тріади" - трьох економічних центрів: США, країн ЄС і Японії.
Головну роль у світі відіграють ТНК США. По оцінці американського
часопису "Форбс", у 1995 році 500 найбільших американських компаній
загальною вартістю 8,1 трлн. дол. продали продукції на 3,6 трлн. дол. і
мали прибуток у 179 млрд. дол.
Активно розвиваються західноєвропейські, японські, канадські ТНК. 500
найбільших іноземних (не американських) компаній загальною вартістю 21
трлн. дол. продали продукції на 6,5 трлн. дол. і мали прибуток у 113 млрд.
дол. У цих компаніях зайнято 20,4 млн. працюючих. Ці дані також ілюструють
масштаби і вплив ТНК у світовій економіці.
У 20 найбільших ТНК світу входять 7 американських ТНК, 3 японських, 2
німецьких, 2 англо-голландських, 2 швейцарських, по 1 із Великобританії,
Нідерландів, Італії і Франції.
В останні роки активно розвивають свою діяльність на світовому ринку транснаціональні корпорації нових індустріальних країн. Галузева структура ТНК достатньо широка. 60% міжнародних компаній зайняті в сфері виробництва (насамперед вони спеціалізуються на електроніці, автомобілебудуванні, хімічній і фармацевтичній промисловості), 37% - у сфері послуг і 3% - у видобувній промисловості і сільському господарстві (див. діаграму 1).
Чітко виділяється тенденція збільшення інвестицій у сферу послуг і технологічному виробництві. Одночасно знижується частка у видобувній промисловості, сільському господарстві і ресурсоємкому виробництві.
За даними американського часопису "Fortune", головну роль серед 500 найбільших ТНК світу грають чотири комплекси: електроніка, нафтопереробка, хімія й автомобілебудування. Дуже характерна

 
 

Цікаве

Загрузка...