WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах - Курсова робота

Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних економічних відносинах - Курсова робота

змішані; врівноваження впливу Аргентини, Мексики і Бразилії в цій Асоціації. Країни - члени Андської групи виступають за розвиток торгово-економічного співробітництва, проти засилля іноземного капіталу в країнах регіону.
В межах цієї групи країн-учасниць була створена Комісія Картахенської угоди, за рішенням якої виділяються багатонаціональні і транснаціональні підприємства.
Багатонаціональні підприємства - це акціонерні підприємства, місце перебування та центр управління якими знаходяться в регіоні країн-учасниць. Контролюються вони ззовні.
Транснаціональні підприємства - це такі підприємства, центр управління якими знаходиться за межами регіону країн Андського пакту, а їхня діяльність здійснюється в межах цього регіону через дочірні підприємства, відділення чи якісь інші їх структурні ланки.
У межах країн цієї групи у 1970 p. був прийнятий і Кодекс іноземних інвестицій, який містить уніфіковані правила щодо здійснення діяльності іноземних інвесторів, зокрема і ТНК.
Таким чином, міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на регіональному рівні відіграє певну роль, але воно ще не спроможне захистити країни, особливо ті, які стали на шлях самостійного розвитку. Тому саме ці країни і висунули вимоги про встановлення нового міжнародного економічного порядку, в межах якого здійснювалося б правове регулювання діяльності ТНК. Уданому випадку йдеться про міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК універсального характеру.
Як відомо, Хартія економічних прав та обов'язків (1974 p.) закріпила положення, спрямовані на обмеження діяльності ТНК. В 1974 p. були створені міжурядові комісії ООН з транснаціональних корпорацій і Центр по ТНК, які приступили до розробки проекту кодексу поведінки ТНК. Розпочала діяльність спеціальна "група 77" з вивчення та узагальнення матеріалів, що розкривають зміст, форми і методи діяльності ТНК. Були виявлені ТНК, які втручаються у внутрішні справи країн, де розташовані їхні філіали, і доведено, що вони намагаються поширювати на цих територіях дію законів тих країн, де знаходяться їхні центри управління. З метою ухилення від нагляду за їх діяльністю ТНК приховують дані про неї. Усе це, звичайно, вимагало відповідного втручання міжнародного співтовариства.
Насамперед необхідно розробити і прийняти відповідні нормативні акти, спрямовані на міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК. Важливим кроком у цьому напрямі була розробка Кодексу поведінки ТНК. Уже при обговоренні окремих норм проекту цього документа визначилися дві позиції щодо їх формулювання. Дискусії розгорілися передусім з приводу визначення ТНК. Країни, що розвиваються, і соціалістичні країни запропонували визначення, суть якого полягає в наступному. ТНК - це підприємство, яке має свої відділення у двох і більше країнах незалежно від юридичної форми і галузі їх діяльності. Вона функціонує відповідно до визначеної системи прийняття рішення, яка дає змогу проводити узгоджену політичну і загальну стратегію через один або більше центрів з прийняття рішень.
З точки зору західних країн у такому визначенні повинно бути вказано, що ТНК - це будь-яке державне, приватне або змішане підприємство. А це означає, що вони можуть бути створені в країнах з різною соціально-економічною системою, тобто ТНК мають універсальний характер. Якщо виходити з такої позиції, то немає потреби обмежувати діяльність ТНК, оскільки вона має в даному випадку загальносвітовий, універсальний характер і властива не лише капіталістичнимкраїнам.
Дискусії відбувалися з приводу інших питань, що стосувалися міжнародно-правового регулювання ТНК. Пропозиції західних країн здебільшого зводились не до того, щоб юридичне певною мірою обмежити діяльність ТНК, а навпаки - легалізувати їх, виробити зобов'язання країн, які приймають їхні структурні ланки (відділення, філіали), зокрема надати ТНК національний режим. Країни, шо розвиваються, вважали, що ТНК не повинні претендувати на преференційний режим або на відповідні стимули і пільги, які надаються національним підприємствам.
Це лише деякі приклади розбіжностей щодо проекту Кодексу поведінки ТНК. Цей проект має 6 частин (І - преамбула і цілі; II - визначення і сфера застосування; III - діяльність ТНК; А - загальні і політичні положення, Б - економічні, фінансові і соціальні положення, В - надання гласності інформації; IV - режим ТНК; V - міжурядове співробітництво; VI - здійснення кодексу поведінки).
У проекті Кодексу сформульовані принципи діяльності ТНК, які мають прогресивний характер. До них, зокрема, належать такі:
повага суверенітету країн, в яких вони здійснюють свою діяльність;
підпорядкування законам цих країн;
врахування економічних цілей і завдань політики, що проводиться в цих країнах;
повага до соціально-культурних цілей, цінностей і традицій країн, в яких вони здійснюють свою діяльність;
невтручання у внутрішні справи;
відмова займатися діяльністю політичного характеру;
утримання від практики корупції;
дотримання законів і постанов, що стосуються обмеженої ділової практики, утримання від її застосування;
дотримання положень, що стосуються передачі технологій та охорони навколишнього середовища.
Деякі принципи, що мають важливе значення в регулюванні діяльності ТНК, були предметом спеціального обговорення в ООН. Так, на 30-й її сесії була прийнята резолюція "Заходи проти корупції, що практикуються ТНК та іншими корпораціями, їх посередниками й іншими причетними до справи сторонами", в якій Генеральна Асамблея ООН суворо засудила злочини, пов'язані з протиправною практикою підкупу державних службовців країн місцеперебування ТНК з метою досягнення вигідних для неї рішень, всупереч економічним і національним інтересам цих країн.
За дотриманням норм Кодексу повинна здійснювати нагляд спеціальна комісія ООН, а також Центр ООН по ТНК.
ВИСНОВОК
Хоча саме поняття ТНК порівняно молоде (масове поширення цієї форми
міжнародної монополії почалося лише з кінця 50-х рр.), наслідки їхньої
діяльності не дозволяють обходити цю тему. Незважаючи на визначні
досягнення, ріст ТНК практично не сповільнюється. Вони проникають у всі
галузі економіки.
ТНК відображають такий стан світової економіки, у якому рух капіталу і
технологій набули високої мобільності, саме діяльність ТНК сприяє
перетворенню світу в єдине ціле, де його окремі частини стають
функціонально взаємозалежними, і, де виникають нові тенденції і закони
розвитку.
Завдяки своїй організаційній структурі ТНК міцно зміцнили свої позиції
в системі світового господарства. ТНК, володіючи величезними капіталами,
проникнули не тільки в економічне життя країн-партнерів, але й у політичне
життя, підтримуючи ті або інші партії і спрямування.
ТНК здійснюють економічну, фінансову, торгову, технологічну, а на
новому етапі і політико-соціальну взаємодію між країнами. Діяльність ТНК
принципово змінює картину світу, і тому без урахування цього ми не можемо
вивчати процеси, що відбуваються в сучасних економічних відносинах.
Існують різноманітні, суперечливі підходи щодо оцінки діяльності цих
гігантських економічних корпорацій, що не приймають до уваги національні
кордони.

 
 

Цікаве

Загрузка...