WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Економічна безпека Росії - Курсова робота

Економічна безпека Росії - Курсова робота

в перспективі і політичної) консолідації в Європі.
По-перше, різко зростає глибина інтеграції усередині самої "зони євро". По суті справи, зі створенням ЕВС усередині Європейського Союзу виникло так зване тверде ядро. Вхідні в нього країни зв'язані відносинами більш сильної, чим раніше, економічної і політичної згуртованості. Це може мати як позитивні, так і негативні наслідки для Росії (досить нагадати недавні події навколо Югославії).
По-друге, незважаючи на те, що ряд держав - членів ЄС не ввійшов до складу ЕВС, доцентрові сили усередині Євросоюзу помітно зросли: країни-"аутсайдери" об'єктивно випробують на собі тиск, що підсилюється, на користь вступу в ЕВС.
По-третє, валютний союз, безперечно, стане центром зрослого притягання для інших частин Європи, насамперед Центральної і Східної (країни-кандидати в члени ЄС традиційно широко використовують німецьку марку й інші валюти "зони євро" у своїй зовнішній торгівлі, і більшість з них мають режими валютних курсів, орієнтовані на євро). Швейцарія, Норвегія й Ісландія також будуть змушені усе більше будувати свою економічну політику з обліком на те, що відбувається в ЄС. Усі ці тенденції помітно змінюють зовнішнє середовище, у якому приходиться діяти Російській Федерації, і роблять доцільним більш активну взаємодію з ЄС (у тому числі в плані досягнення більш вигідного для Росії балансу вимог і поступок обох сторін).
Винятково важливе значення має участь Росії в скоординованих міжнародних зусиллях, спрямованих на протидію діяльності транснаціональних злочинних співтовариств у валютно-фінансовій сфері. Судячи з повідомлень західної преси, ці співтовариства, з якими тісно зв'язаний і російський злочинний світ, розраховують максимально використовувати у своїх інтересах елементи невизначеності, що неминуче супроводжують появу нової міжнародної валюти. Особливу небезпеку представляє застосування "високих технологій" з метою відмивання кримінальних доходів і здійснення нелегального перекидання капіталів із країни в країну.
З метою протидії цієї небезпеки керівні органи ЄС і уряду держав-членів, у першу чергу учасників ЕВС, прагнуть здійснити перехід до більш упорядкованих форм розрахунків і зміцненню фінансової дисципліни у всьому європейському фінансовому просторі. ЄС підсилює боротьбу з легалізацією незаконних доходів, посилює правила фінансового нагляду і звітності, починає спроби домовитися із сусідами по регіону про більш чіткі і "прозорі" правила ведення фінансових операцій. Підключившись до цих процесів, Росія зробила би крок у бік цивілізованого бізнесу, розширила б наявні у неї засоби боротьби з криміналізацією економіки.
Актуальність необхідних для цього мір підсилюється міжнародними зобов'язаннями Росії за Згодою про партнерство і співробітництво, якими, зокрема, передбачається поступова лібералізація руху капіталів, товарів і послуг між Російською Федерацією і країнами ЄС, а також політичною лінією Російської держави по питанню приєднання Росії до Страсбурзьскої (1990 р.) конвенції про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності. Ключовими складовими цієї політики є, по-перше, створення єдиної загальнодержавної системи боротьби з легалізацією злочинних доходів і незаконно нажитих капіталів, забезпечення повернення незаконно вивезених з Росії валютних засобів і, по-друге, тісне, довірче співробітництво спецслужб і правоохоронних органів Росії і країн ЕВС.
Навіть короткий аналіз сучасних погроз дозволяє зробити висновок про необхідність радикальної зміни підходів до забезпечення економічної безпеки країни. Наростання цих погроз багато в чому зв'язано з прорахунками у виборі стратегії і тактики російських реформ і тому їхнє відображення припускає серйозні зміни проведеного курсу. Вони повинні бути здійснені в рамках Середньострокової програми реформ і розвитку російської економіки в 1995-1997 роках. Її прийняття дозволить позбутися від примітивного методу "латання дір", чітко сформулювати пріоритети інвестиційної, структурної, фінансово-кредитної і податкової політики, визначити послідовність і терміни рішення соціальних проблем, що нагромадилися.
У своїх пропозиціях по розробці програми "Реформи і розвиток російської економіки в 1995-1997 роках" Інститут економіки РАН не міг охопити всі проблеми середньострокової перспективи. Головна увага була зосереджена:
- на обґрунтуванні вихідних положень і принципів побудови програми;
- на розгляді ключових питань соціально-економічної політики й інституціональних перетворень;
- на формуванні нового типу відносин між центром і регіоном.
Ще раз необхідно підкреслити, що розробка середньострокової програми дає шанс зупинити розвал російської економіки, що почався, вивести країну з найглибшої економічної і соціально-політичної кризи. Успішне рішення цієї задачі, крім якості, виваженості і реальності самої середньострокової програми, багато в чому залежить від зміни суспільного клімату в країні. Важливе значення тут має рішення наступних питань:
1. Відновлення довіри до керівництва країни і до діяльності уряду, що можливо лише при Проведенні чесної і передбачуваної соціально-економічної політики, досягненні відповідності між словами і справами. У противному випадку шанси на вихід з кризи невеликі, і країна прийде до хаосу.
2. Розширення соціальноїбази реформ, зацікавлене залучення в процес перетворень широких шарів населення. Якщо цього не вдасться домогтися, то подальший процес реформування російської економіки або буде взагалі припинений, або зажадає переходу до сугубо авторитарних методів продовження курсу, що вже довів свою неспроможність.
3. Відновлення законності і правопорядку в країні, рішуча боротьба з криміналізацією економіки, що стала головною перешкодою на шляху активізації сил відродження і відновлення російського суспільства. У цьому сьогодні - одна із самих серйозних погроз економічної безпеки країни. Боротьба з наростаючою криміналізацією економіки, що охопила всі її ланки, включаючи вищі ешелони влади, повинна стати складовою частиною програми дій на найближчу і середньострокову перспективи.
Чіткість цільових настанов середньострокової програми і створювана на цій основі стабільність умов чи господарювання "правил гри" дозволяє різко підвищити ділову активність, розширити обрій мислення підприємницьких кадрів.
Проблема економічної безпеки має як власний об'єкт - економічну систему країни, так і об'єкти на перетині з іншими можливими сферами: військовою, суспільною, екологічною, інформаційною і т.д. Тому проблему економічної безпеки необхідно розглядати:
" у власне економічній сфері, включаючи внутрішньоекономічні і зовнішньоекономічні проблеми, у тому числі проблеми на їхньому стику;
" в областях перетинання економічної сфери із суміжними позаекономічними сферами. До них відносяться:
" військово-економічна сфера;
" сфера захисту науково-технічного й інтелектуального потенціалу країни;
" сфера забезпечення суспільної безпеки (проблеми тіньової економіки, організованої злочинності і корупції в економіці, економічних афер, здійснюваних у рамках закону, і т.д.);
" сфера взаємодії економіки і природи і т.д.

 
 

Цікаве

Загрузка...