WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Економічна безпека Росії - Курсова робота

Економічна безпека Росії - Курсова робота

під впливом зниження урядових витрат і високих податків досягли вже екстремальних значень. Продовження незмінної по своїй глибинній суті політики фінансової стабілізації в її нинішньому варіанті перетворюється в реальну погрозу економічної безпеки Росії.
Нинішній ступінь відкритості російської економіки породив складні проблеми у валютній сфері. Склалася ситуація, коли Росія при її колосальній потребі в інвестиційних ресурсах, по суті, виступає кредитором інших країн з більш благополучною економікою. Точка зору, відповідно до якої осілі в іноземних банках валютні ресурси повинні відлежатися і за певних умов повернутися в Росію, не заможна. Фактор часу в рішенні даної проблеми є визначальним.
Вирішити проблему "витоку" валютних ресурсів тільки економічними (ринковими) методами неможливо. Запобігти несанкціонованому вивозу валютних ресурсів можна шляхом використання системи мір, спрямованої на створення сприятливого інвестиційного клімату, - на основі реалізації ефективної бюджетної, податкової, кредитної політики, раціонального грошового обігу, валютного і митного регулювання і т.п. Припинення "витоку" валютних засобів припускає створення твердої й ефективної системи державного валютного контролю за поверненням валютного виторгу російських експортерів. До такої системи взаємозалежних і одночасно діючих мір доцільно віднести наступні:
- створення кваліфікованої аудиторської служби, головними задачами якої повинні стати відстеження об'єктивності і повноти обліку валютних операцій учасниками зовнішньоторговельних операцій;
- реформування фінансової і податкової служби в напрямку створення сприятливих умов для здійснення зовнішньоторговельних операцій;
- налагодження ефективної системи єдиного митно-банківського контролю за надходженням валютного експортного виторгу російських експортерів.
Передбачається, що нова система мір валютного контролю зробить його більш ефективним, оскільки до контролю підключаються банки, відповідальність яких за надходження валютного виторгу від експортних угод значно зростає, інформація про зроблену угоду, суму і терміни надходження валютного виторгу документально фіксується і знаходиться під контролем різних по підпорядкованості установ. Потрійний контроль за кожною експортною угодою утруднить змова між банком і експортером або між експортером і митним інспектором, перекриє канали "витоку" валютних ресурсів.
Це нововведення здатне кардинальним образом уплинути на поповнення бюджету країни валютними ресурсами, скоротити "витік" валютних ресурсів, забезпечити економічну безпеку країни.
Державна стратегія в області забезпечення економічної безпеки Російської Федерації повинна будуватися на варіантних прогнозах економічного і соціального розвитку Росії і її регіонів і коректуватися в залежності від розвитку подій по тому чи іншому варіанті, а також з обліком визначених тимчасових періодів.
Різноманітна стратегія надає визначені переваги і, зокрема, можливість "переключення" на той чи інший варіант у залежності від конкретного розвитку ситуації без прийняття екстрених, недостатньо пророблених і взаємопов'язаних рішень.
При цьому повинна бути сформована повноцінна система державного впливу на економіку, що дозволяє здійснювати з найменшими втратами регулювання найважливіших структурних зрушень і здатна взяти на себе функцію підтримки економіки країни на безпечному рівні на основі чітко визначених границь і критеріїв (умов) державного втручання в економіку (зокрема, границь державного сектора), а також розробку ефективних методів державного регулювання.
З огляду на те, що економічна безпека держави базується насамперед на ефективному господарюванні кожного агента ринку, на перший план виходить робота по проведенню структурних перетворень.
Зміна типу господарювання, що відбувається в ході реформ, поклала початок істотним структурним змінам - від зміни форм власності, лібералізації цін і умов зовнішньоекономічної діяльності до об'єктивної зміни структури виробництва в результаті їїпристосування до платоспроможного попиту.
У зв'язку з цим в основу формування Основних положень державної стратегії в області економічної безпеки Російської Федерації доцільно покласти наступні принципи економічної політики:
" формування шару активних власників;
" створення однакових умов поводження для всіх хазяюючих суб'єктів;
" активізація міжгалузевого переливу капіталів;
" наступність цілей економічної політики для перспективного і середньострокового періодів;
" необхідність порівняння і сполучення цілей економічної політики з реальними соціальними, фінансовими обмеженнями, а також обмеженнями, обумовленими станом інфраструктури російської економіки.
Виходячи з цього структурна політика повинна реалізовуватися на макро- і мікроекономічному рівнях по трьох основних напрямках, що визначають орієнтири діяльності органів державної влади по селективній підтримці елементів російської економіки для забезпечення економічної безпеки держави.
На макроекономічному рівні - у ході проведення структурної політики повинні зважуватися наступні задачі:
" підвищення сукупного попиту;
" збільшення норми заощаджень і забезпечення умов трансформації нагромаджень в інвестиції;
" стимулювання переливу усіх видів ресурсів зі стагнуючих секторів у сектори росту;
" збільшення валових інвестицій;
" регулювання імпорту з метою захисту вітчизняних виробників у рамках загальноприйнятих процедур.
На мікроекономічному рівні в ході здійснення структурної політики необхідно вирішити наступні задачі:
" підтримка і стимулювання розвитку економічно ефективних підприємств і організацій;
" ліквідація чи реорганізація неефективних економічних структур;
" недопущення можливості появи нових монополій;
" стимулювання і регулювання розвитку фондового ринку в інтересах забезпечення міжгалузевого переливу капіталу;
" організація єднального процесу з метою гальмування росту цін;
" стимулювання впровадження ринкових норм поводження економічних суб'єктів.
Перший напрямок структурної політики полягає в безпосередній роботі з агентами ринку і пов'язано:
- по-перше, з ідентифікацією "точок росту", тобто підприємств, організацій, що реалізують проекти і програми, що забезпечують перебування й освоєння реального платоспроможного попиту на вільному ринку. Той чи інший елемент економічного простору може бути віднесений до "точок росту" у змісті пріоритетів структурної політики, якщо він діє економічно ефективно, розширює обсяг, що втягується в сферу своєї діяльності фінансових, трудових і інших ресурсів, не наближається до своєї "межі росту", обумовленої кон'юнктурою ринку і якими-небудь ресурсними чи іншими обмеженнями, сприяє формуванню на базі "точок росту" "секторів" росту.
- по-друге, з виведенням з господарського обороту неефективних підприємств і виробництв;
- по-третє, з необхідністю в сьогоднішніх умовах підтримки життєво важливих галузей економіки з метою забезпечення економічної безпеки РФ.
До життєво важливих галузей і виробництв із погляду економічної безпеки варто віднести паливну промисловість і енергетику, харчову промисловість, транспорт, зв'язок і

 
 

Цікаве

Загрузка...