WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Світовий ринок зброї та військового - Реферат

Світовий ринок зброї та військового - Реферат

військово-технічного співробітництва.
Україна ж, яка після отримання незалежності вийшла на ринки ОВТ, за оцінка експертів, у 1999 р. посіла 8 місце серед країн-експортерів (таблиця 1), налагодила стійке військово-технічне співробітництво з біль ніж 50-ма країнами світу. На данний момент Україна ще не має достатньо досвіду роботи на специфічному ринку ОВТ і економічне становище в країні не сприяє розвитку. Але Україна має хороший потенціал. Його оцінка засвідчує, що військово-промисловий комплекс країни може поставляти продукції на експорт на суму 8-10 млрд. дол. США.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СВІТОВИЙ РИНОК ЗБРОЇ
Кожне виробниче підприємство, що представляє свою продукцію на світовому ринку зброї, функціонує в певному середовищі. Це середовище можна поділити на дві частини: на першу впливають неконтрольовані фактори, а на другу -контрольовані.
Неконтрольовані фактори - це елементи, що впливають на діяльність організації і не можуть управлятися нею.
До неконтрольованих факторів, які мають домінуючий вплив на продукцію військово-технічної промисловості (ВТП), належать:
" політичні (стабільність політичної системи в країні, захист інвестицій власних та іноземних підприємців);
" соціально-економічні (життєвий рівень і споживча спроможність окремих прошарків суспільства, демографічні процеси, які в них відбуваються, а також особливості та стан фінансової системи, інфляційні процеси);
" правові (включаючи законодавчі та нормативні документи);
" науково-технічні (врахування яких дає перевагу тим підприємствам, які швидко втілюють у життя досягнення науково-технічного прогресу);
" культурні.
Оскільки перелічені фактори є надто динамічними і не перебувають у сфері безпосереднього впливу підприємств, то за їх змінами необхідно стежити з особливою увагою.
Контрольованими факторами управляють організації. Деякими з цих факторів управляє вище керівництво. Основними елементами, якими управляє служба маркетингу, є вибір цільових ринків, цілей маркетингу, його організація та структура.
Ядром комплексних маркетингових досліджень е оцінка ринкової кон'юнктури, під якою в широкому розумінні мається на увазі комплекс реальних умов та факторів, які впливають на функціонування (структуру, динаміку, співвідношення попиту та пропозиції на товари ВТП тощо) в певний момент часу та за певних географічних умов. Безперервні коливання, які є наслідком взаємовідносин попиту та пропозиції, постійне порушення і стихійний механізм тимчасового відновлення ринкової рівноваги, ха-рактерний для конкуренції спосіб пристосування пропозиції до попиту, чинники, що впливають на фактичну ринкову ціну, складають головний зміст кон'юнктури товарного ринку.
Вивчення та прогнозування кон'юнктури продукції ВТП потребують ретельного аналізу основних кон'юнктуроутворюючих факторів - якісних та кількісних. Основні виявлені фактори, що зумовлюють кон'юнктуру ринку озброєння та військової техніки (ОВТ), можна умовно поділити на три групи: військово-політичного, економічного та військового характеру.
До факторів військово-політичного характеру належать:
" військово-політична розстановка сил в окремих регіонах і в світі в цілому (військові блоки, міжблокове протистояння, торговельне ембарго);
" наявність військових конфліктів і конфліктних ситуацій, їх гострота та локалізація;
" присутність абсолютного військового лідера та ймовірність змін його позицій на ринку;
" обсяги коштів (та їх динаміка), що виділяються розвинутими країнами на програми безкоштовної поставки озброєння іноземним державам;
" політичні, економічні та правові аспекти державного регулювання військово-технічного співробітництва (ВТС) у різних країнах;
" обсяги воєнних бюджетів країн світу.
Фактори економічного характеру включають:
o світові обсяги виробництва продукції ВТП у вартісному та кількісному показниках;
o загальноекономічний стан головних імпортерів (експортерів) ОВТ;
o науково-технічний потенціал країн-суб'єктів ВТС;
o обсяги власного військового виробництва в країнах "третього світу";
o запаси продукції військово-технічного призначення на складах виробників;
o стан і перспектива розвитку галузей економіки, пов'язаних з виробництвом ОВТ;
o структура виробництва продукції ВТП за видами;
o наявність великих програм з виробництва ОВТ;
o обсяги та динаміка товарообороту продукції ВТП, експорт, імпорт, сальдо;
o географія розподілу світового експорту (імпорту) ОВТ;
o товарні структури експорту (імпорту) продукції ВТП, індекси експортних та імпортних цін, довідкові ціни;
o частина експорту у виробництві, імпорті та споживанні продукції ВТП;
o платоспроможність та види розрахунків між партнерами за військові поставки;
o присутність на ринку монопольного продавця;
o курси валют, показники рівня інфляції, ризики.
До факторів військового характеру належать:
ў наявність проектів з модернізації ОВТ;
ў циклічність модернізації та заміщення продукції ВТП, що перебуває на озброєнні;
ў наявність програм закупівлі нових ОВТ або таких, що були на озброєнні інших країн;
ў наявність програм власного виробництва продукції ВТП у країнах "третього світу" за ліцензіями з допомогою іноземних партнерів;
ў конверсійні процеси а ОПК країн-виробників продукції ВТП;
ў рішення щодо сумісності продукції ВТП різних країн і військових блоків;
ў стан та кількість ОВТ, що є на озброєнні країн у різних регіонах світу;
ў плани щодо скорочення або збільшення збройних сил;
ў імовірність виникнення ОВТ нового покоління.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Бегма В. Україна на світовому ринку озброєння // Економіст. - 2001 - №2
2. Бегма В. Світовий ринок озброєння та особливості маркетингу продукції військово-технічного призначення // Економіка України. - 2000 - №6, черв.
3. Бегма В. Позиция Украины на рынке вооружения стран Центральной и Восточной Европы // Обзор украинского рынка. - 2000 - №2
4. Брыль Р. "Черно-серые" будни (Об экспорте оружия Украиной) // Украинская Инвестиционная Газета. - 2002 - 22 окт.
5. Згурець С. Прощавай, зброє!: Експорт української зброї // Контракти. - 2003 - №12, берез.
6. Мировая торговля оружием // БИКИ. - 2001 - 8 февр.
7. Поставки американского оружия странам Ближнего и Среднего Востока // БИКИ. - 2003 - №46
8. Стріха С. Сучасний стан і тенденції розвитку світового ринку озброєння та військової техніки // Економіст. - 2002 - №1
9. Украина - надежный партнер в

 
 

Цікаве

Загрузка...