WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → 1. Зміст понять “зовнішньоекономічна діяльність” і “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. 2. Суть і особливості компенсаційних операцій (контро - Реферат

1. Зміст понять “зовнішньоекономічна діяльність” і “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. 2. Суть і особливості компенсаційних операцій (контро - Реферат

залежить від гостроти конкуренції між експортерами і коливається від 5 до 100 % сум експортних контрактів. Існує два варіанти зустрічних закупівель.
У першому випадку тільки в силу рамкової угоди продавець - експортер зв'язаний зобов'язанням по укладанню зустрічної операції, за межами якого обидва договори цілком незалежні друг від друга. В другому випадку укладання експортної угоди є для продавця - експортера умовою укладання і можливо, виконання угоди по зустрічній торгівлі.
Бартерні операції. Являють собою безвалютний оцінений, збалансований обмін товарами.
Бартерний контракт включає 2 контракти купівлі - продажу, умови контрактів повинні бути цілком ідентичні. Бартерний контракт носить разовий характер.
Компенсаційні операції. Від бартерної угоди відрізняються двома моментами: по-перше - у бартерній угоді обмінюють товар на товар, а в компенсаційній - список товарів на список товарів; і по-друге - бартерна операція строго збалансована, а в компенсаційній можлива різниця між вартістю взаємних постачань.
Якщо між сумами товарів, що поставляються, є різниця, то вона повинна зберігатися контрагентом - боржником на спеціальному рахунку в банку країни контрагента, що поставляє товар на велику суму. Ця різниця повинна бути витрачена боржником у країні контрагента, тому вона називається "неконвертованим сальдо". Компенсаційні операції застосовуються й у контрактах підряду.
Компенсаційна операція може бути проведена у формі офсетної угоди, коли компенсація здійснюється за допомогою включення в експортований матеріал елементів, вироблених у країні - імпортера, або у формі світч угоди - тристоронньої операції, що поширює на третю країну двосторонні угоди про кліринг поточних рахунків купівлі і продажу.
Великомасштабні операції на компенсаційній основі. Суть таких операцій полягає в тому, що одна країна, використовуючи обладнання та технологію іншої країни, будує на своїй території промисловий об'єкт, продукцією якого і буде розраховуватись за поставлене обладнання та технологію.
Викуп продукції, що застаріла. Такий вид міжнародних товарообмінних операцій передбачає часткову компенсацію вартості нової техніки однопрофільною старою. Стосується машино-технічних виробів: автотранспорт, сільськогосподарські машини, дорожньо-будівні машини, літаки, ЕОМ.
Ініціатором таких операцій, як правило, виступає імпортер. Жорстка конкуренція та бажання реалізувати свою продукцію, особливо якщо ринок перспективний, примушують експортера йти на зустріч. Імпортер знижує валютні витрати й одночасно позбавляється застарілої техніки, замінюючи її новою. Викупивши стару техніку, після необхідного ремонту, експортер перепродає її в країни, що розвиваються. Машини, які економічно невигідно ремонтувати, розбирають та сортирують на деталі та вузли на дефектні та пригодні. Дефектні йдуть на металолом, а інші використовуються на ремонтних роботах.
Компенсаційні угоди: поняття та українська специфіка. Компенсаційні операції відрізняються від бартерних тим, що відбувається обмін декількома товарами з кожної сторони. З компенсаційними угодами пов'язано поняття "неконвертоване сальдо".
Механізм здійснення компенсаційної угоди:
1) кожен контрагент готує 2 списки товарів: в першому - які він хоче продати; в іншому - які купити;
2) при зустрічі обговорюють номенклатуру товарів та уточнюють два списки: перший - товари, які поставляє німецька фірма (наприклад), другий - українська;
3) узгодивши перелік товарів, сторони узгоджують ціни по кожній позиції переліку;
4) узгодивши ціни та інші умови постачання, сторони підписують контракт з двома додатками: перший - перелік товарів, які постачаються до України, другий-товари, які постачаються до Німеччини. В додатках вказуються ціни по кожному найменуванню товару, а в контракті - загальні суми взаємних постачань.
Практика компенсаційних операцій має широке поширення в країнах Східної Європи і країнах "третього світу".
По дослідженнях Світового банку компенсаційна торгівля може досягати чверті усього світового обміну продукцією.
Компенсаційні операції, один з напрямків коопераційного співробітництва з іноземними підприємствами, що представляє собою угоду про покупку продукції, виробленої на підприємствах, створених при їхньому фінансовому сприянні, для погашення представленого кредиту.
Висновки
Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід підтверджує вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу. І навпаки, згортання зовнішньоекономічної діяльності неминуче призводить до уповільнення соціально-економічного розвитку країни, виникнення складних проблем, які неможливо вирішити не лише в економіці, але і в інших сферах суспільного життя. Тому процес глобалізації та інтернаціоналізації господарського життя можна вважати закономірним з огляду на посилення взаємозалежності між країнами і зростаючу схожість їх економік.
У сучасному світі чіткіше простежується тенденція до інтеграції в міжнародному економічному просторі. Доказом цього є тісна взаємозалежність виробництва і міжнародної торгівлі. Сьогодні більшість товарів надходить на ринок через зовнішню торгівлю або виготовляється з використанням складників, що завозяться з-за кордону.
По-перше, менеджмент ЗЕД є визначеним процесом, що, насамперед, включає вивчення і проектування елементів міжнародногосередовища: закордонних партнерів, рівня цін, митних правил, міжнародних норм і звичаїв та ін. У цій частині акцент робиться не тільки на аналіз та оцінку майбутніх міжнародних операцій, але і на проектування взаємовідносин з урахуванням визначених процедур. Цей елемент менеджменту становить майже половину чинників успіху в міжнародному бізнесі.
По-друге, необхідно домагатися ефективної взаємодії не тільки між працівниками зовнішньоекономічних підрозділів, але і між усіма службами підприємства, що і визначає успіх на міжнародних ринках. Тому менеджмент ЗЕД, безумовно, включає і зусилля інших працівників у просуванні товарів фірми на зовнішні ринки. Наприклад, начальник відділу технічного контролю, організовуючи систему перевірки експортного товару на предмет відповідності умовам зовнішньоторговельного контракту, є важливою ланкою функції контролю в менеджменті ЗЕД. У випадку досягнення успіху на міжнародному ринку згаданий керівник служби контролю повинен отримати винагороду у такій же мірі, як і працівники ЗЕД.
По-третє, потрібно наголосити на продуктивному досягненні всією організацією обраних зовнішньоекономічних цілей. Це значить, що критерієм якості менеджменту ЗЕД є не тільки успіх сам по собі (досягнення цілей), але і ціна цього успіху (витрати ресурсів, продуктивність).
Література:
1. І.М.Школа, В.М.Козменко: "Міжнародні економічні відносини" Чернівці- "Рута" 1996 ст.187-195.
2. В.В.Козик, Л.А.Панкова "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" - ст. 63-73.
3. О.В. Гаврилюк, А.П. Румянцев. "Економічна інтеграція в сучасному світі" -Київ 1995.
4. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
5. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие - Изд. 2-е, доп. - М.: Издательство "Ось - 89", 1999. - С. - 40.

 
 

Цікаве

Загрузка...